Elif Duygu Kaya

Elif Duygu Kaya

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:elif.duygu.kaya@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
Gıda Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Erzurum, 2002.
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim dalı, Biyokimya Bilim dalı, 2006.
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim dalı, Biyokimya Bilim dalı, 2011
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Demir.Y., Alaylı Güngör,A., Duran, E.D.,Demir, N., "A Cysteine (Capparin) Protease from Caper (Capparis spinosa)"Food Technology Biotechnology., 46, 286-291 (2008)

 

Söyüt H., Beydemi Ş., Ceyhun S.B., Erdoğan O. Kaya, E. D., "Changes in Carbonic Anhyrase activity and gene expression of HSP70 in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) muscle after exposure to some metals" Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences,  Vol. 36 Issue 5, p499-508. 10p. DOI: 10.3906/vet-1010-3(2012).

 

Kaya E.D., Söyüt H., Beydemir Ş., Carbonic anhydrase activity from the gilthead sea bream (Sparus aurata) liver: The toxicological effects of heavy metals "Enviromental toxicology and pharmacology,36, 514-521,(2013)

 

Soyut H., Kaya E.D., Beydemir Ş., "Impact of antibacterial drugs on human serum paraoxonase-1 (hPON1) activity: an in vitro study" Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine [Asian Pac J Trop Biomed, Aug; Vol. 4 (8), pp. 603-9.(2014).

 

Kaya, E.D., Söyüt,H., Beydemir, Ş., "The toxicological impacts of some heavy metals on carbonic anhydrase from gilthead sea bream(Sparus aurata) gills"Enviromental toxicology and pharmacology,39, 825-832,(2015)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Söyüt, H., Beydemir,Ş.,Ceyhun S.B., Erdoğan, O., Kaya E.D., "Changes on Carbonic Anhydrase Activity from Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Muscle and Gene Expression of Hsp70 In The Presence of Some Metals"  The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1- Demir, Y., Nadaroğlu, H., Duran E.D., Demir, N., "Salisilik Asit’in İnsan Serum Aktivitesi Üzerine İn vitro ve Rat Serum, Karaciğer ve Kalp Paraksonaz Enzim Aktivitesi Üzerine İn Vivo etkisinin araştırılması". (2005) 19. Ulusal Kimya Kongresi Ege Üniversitesi, s:466 Kuşadası, Türkiye.

2- Kaya E.D., Beydemir Ş., Soyut H., "Çipura( Spatus Aurata) Balığının Karaciğer Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metal İyonlarının Bu Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". (2011), Sözlü Sunum: 16 s:24 Kromatografi Kongresi Diyarbakır, Türkiye..

3- Söyüt, H., Kaya, E.D.,  "Paraoksonaz (PON1) Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Antibakteriyel İlaçların Etkisi ve Kardiyovasküler Hastalıklar". (2013) İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye.

4- Kaya, E.D., Beydemir, Ş., Söyüt,H., "Çipura (Sparus Aurata) Balığının Solungaç Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi". (2013) Kromatografi Kongresi, PS:11, s:39, Bursa, Türkiye.

5- Kaya, E.D., Demir, Y., Alım, Z., Beydemir, Ş., "İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri ve Serum Paraoksonaz1 Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Bitki Ekstaktlarının İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi" (2013) Kromatografi Kongresi, PS: 123,  s:151, Bursa, Türkiye.

6- Gültekin F., Türkan A., Kaya E.D., Faiz Ö., "Kağızman Uzun Elmasından (Kandil Sinap) Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi" (2015). 15.Ulusal Kromotografi Kongresi, PS: 9, Uşak, Türkiye.

7- Arslan, N., Kaya, E.D., Beydemir, Ş., "Hamsi (Engraulis Encrasicolus) Balığının Solungaç Dokusundan Karbonic Anhidraz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metal iyonlarının Enzim Aktivitiesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi"(2015). 15. Kromotografi Kongresi, PS: 9, Uşak, Türkiye.

8- Türkhan A., Faiz, Ö., Kaya, E.D., "Iğdır Ak Şeftalisinden Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu" (2015). 27. Ulusal Kimya Kongresi A/AN085, s:248, Çanakkale, Türkiye.

9- Becerikli,  E., Kaya, E.D., Türkhan, A., "Iğdır İlinde Yetişen Zeferan Mahalli Şeftali Çeşidinden Polifenol Oksidaz Enziminin (PPO) Saflaştırılması ve Karakterizasyonu" (2016). 16. PS:65,  s:77Kromatografi Kongresi, Malatya 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1-Kaya, E.D., Türkan A., 2016-FEB-A02 Numaralı “Gıda Mühendisliği Bölümü Ortak Laboratuvarında Enzim Çalışmalarının Altyapısının Oluşturulması” konulu Iğdır Üniversitesi BAP projesi. Proje Yürütücüsü, Yrd. Doç.Dr.  Elif Duygu KAYA,  Araştırmacı, Ayşe TÜRKHAN (Devam Ediyor).

 

2-Gür, B., Kaya, E.D., Gür, F., Türkhan, A.,Meral K., 2016-FEB-B05 Numaralı “Kuzugöbeği (Morchella esculenta)  Mantarından Saflaştırılan Polifenol Oksidaz Enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin Coating(SC) Film Teknikleri İle İmmobilizasyonu ve Biyosensör Uygulamaları” Konulu Iğdır Üniversitesi BAP projesi. Proje Yürütücüsü, Yrd. Doç.Dr. Bahri GÜR,  Araştırmacılar, Y.Doç.Dr. Elif Duygu KAYA, Ayşe TÜRKHAN, Fatma GÜR, Kadem MERAL (Devam Ediyor).

 

3-Kaya, E.D., Gültekin, F., FEB-L-15 Numaralı ” Polifenol Oksidaz Enziminin Kağızman Elmasından (Kandil Sinap) Saflaştırılması ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi” konulu Iğdır Üniversitesi BAP projesi. Proje Yürütücüsü, Yrd. Doç.Dr.  Elif Duygu KAYA,  Araştırmacı, Fırat GÜLTEKİN (06/03/2015 tarihinde tamamlandı).

 

4- TÜBİTAK, Temel Bilimler Araştırma Grubu Projesi, 2005 "Peynir üretiminde kullanılmak üzere bitkisel kaynaklı yeni proteazların aranması ve tanımlanması'' Yardımcı Araştırmacı (Proje No:105T-414).

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4445
Belgegeçer
:
E-posta
:
elif.duygu.kaya@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: