Emine AŞKAN

Emine AŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:emine.askan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarım Ekonomisi Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Dekan Yardımcısı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Bölümü
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Bölümü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Yazar(lar)

Makale Başlığı

Dergi

Cilt/Sayı/Sayfa

Tarih

E. Aşkan, V. Dağdemir

 

Türkiye Sarımsak Piyasasının Ekonomik Analizi

Alınteri Dergisi

1-28 B/19-26

2015

 

E. Aşkan, V. Dağdemir

 

Devlet Desteklemelerinden Faydalanan Süt Siğirciliği Yapan İşletmelerin Üretim Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum, Erzincan, Bayburt İlleri Örneği

 

Tarım Ekonomisi Dergisi

21/1/69

2015

E. Aşkan, V. Dağdemir

 

TRA1 Düzey 2 Bölgesinde Destek ve Teşvik Alan Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Süt Üretim Maliyeti ve Karlılık Durumu

 

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi

2/1/2016

2016

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

Et ve Et Ürünleri Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizminin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği  E. Kadanalı, N. Demir, V. Dağdemir, E. Aşkan Turan, XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2014

Erzurum Merkez İlçede 200 Gramlık Bir Ekmeğin İmalat Maliyeti ve Pazarlama Marjının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma V. Dağdemir, E. Aşkan, 6. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2004

Tra1 Bölgesinde Süt Üretim Düzeyinde Rol Oynayan Faktörlerin Stokastik Sınır Modeli Ve Kesir Logit/Probit Modelleri Yardımı İle Belirlenmesi. E. Aşkan, V. Dağdemir, A Bilgiç, XII Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2016

Tra1 Düzey2 Bölgesinde Devlet Teşvik Ve Desteklerinden Faydalanan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Durumunun İncelenmesi, . E. Aşkan, V. Dağdemir,, XII Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 2016

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:

- IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

- ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Verilen Dersler:

LİSANS DERSLERİ

- GENEL EKONOMİ

- TARIM EKONOMİSİ

- MİKRO EKONOMİ

- TARIMSAL FİNANSMAN

- TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI

- DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ

- HAYVANCILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

- FAYDA-MASRAF ANALİZİ

- ÜRETİM TÜKETİM EKONOMİSİ

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4049
Belgegeçer
:
E-posta
:
emine.askan@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: