Emine PEKÖZ

Emine PEKÖZ

Arş. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:emine.pekoz@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
Harran Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Siyer, İlk Dönem İslam Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Asr-ı Saadette Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri, İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Cahiliye’den İslam’a Kadınların Kazanımları Açısından Bir Karşılaştırma, Derin Tarih, Cilt , Sayı , 2018
2. Müşriklik ve Müslümanlıkta İbadet, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı 11, 2017
3. Hz. Peygamber’in Cariyesi Mariye, Siyer Araştırmaları Dergisi, Cilt , Sayı 1, 2017
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. İbn Hazm’ın Güvercin Gerdanlığı Eserinde Cariyeler (The Concubines in Dove s Neckring (Tawq al Hamamah) by İbn Hazm), II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
2. Model Kadın Olarak Resulullah’ın Eşleri (İsraftan Kaçınma, Kanaat ve Sadaka Özelinde), Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, 26.04.2018
3. İbn Haz. ın Güvercin Gerdanlığı Eserinde Cariyeler (The Concubines in Dove s Neckring (Tawq al Hamamah) by İbn Hazm), II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Sevde bt. Zem`a ve Mariye bt. Şe`mun, 20187
2. Ümmü Habibe, 20187
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Siyer Yıllığı -I-,Hadisler Yazılmadı mı?, 2018
2.Siyer Yıllığı-I,Arap Savaşlarında Kadın,İstanbul 2018
3.Müminlerin Anneleri (Sevde bt. Zem’a),Sevde bt. Zem’a,İstanbul 2017
4.Müminlerin Anneleri (Ümmü Habibe),Ümmü Habibe,İstanbul 2017
5.Müminlerin Anneleri (Mariye bt. Şe’mun),Mariye bt. Şe’mun,İstanbul 2017
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
1. İSLAM TARİHÇİLERİ DERNEĞİ, Üye, 2013
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
7620
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
emine.pekoz@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: