Emine UYGUR GÖÇER

Emine UYGUR GÖÇER

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:emine.uygur@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TARLA BİTKİLERİ PR.
İdari Görevler
:
Lisans
:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./
Yüksek Lisans
:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Microsatellite Distribution and Densities in Promoter and Gene Body Entities of Some Plant Genes, Journal of Scientific and Engineering Research, Cilt 4, Sayı 11, 2017
2. Descriptive Statistics and PIC Values of Genomic- and Transcriptomic-Microsatellites in Several Plant Species, Journal of Scientific and Engineering Research, Cilt 4, Sayı 11, 2017
3. Genetic characterization of some commercial cotton varieties using Td DAMD PCR markers, Journal of Scientific and Engineering Research, Cilt 3, Sayı 4, 2016
4. Exonic and Intronic DNA Methylation Differences in a Fiber Specific Gene of Pima Cotton Gossypium barbadense L, Journal of Scientific and Engineering Research, Cilt 3, Sayı 4, 2016
5. Bisulfite Primer Pairs for Analysis of Cotton Gossypium spp DNA Methylation, Journal of Scientific and Engineering Research, Cilt 3, Sayı 3, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Genic Microsatellite Primer Pairs in Ipomea batatas (L.) Lam.(Convolvulaceae), VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 22.12.2017
2. Application of Single Primer Amplification Reaction (SPAR) Markers in Fingerprinting Studies of Aromatic Plants, I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants, 10.05.2017
3. Development of Microsatellite Markers for The World’xxs Most Expensive Spice Saffron, I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants, 10.05.2017
4. Cross-Genera Transferability of Chloroplast Microsatellite Markers in The Genera of Lamiaceae, I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants, 10.05.2017
5. Investigating the Role of DNA Methylation for Hybrid Vigor (Heterosis) in Maize, VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 22.12.2017
6. Comparison of Bisulfite Sequencing and Whole Genome Bisulfite Sequencing for Epigenetic Research in Plants, VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 22.12.2017
7. A set of Multiplex Panel of Microsatellite Markers for Economical and Rapid Molecular Characterization of Maize Varieties, VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 22.12.2017
8. Dominant and Codominant Scoring of Microsatellite Markers Affect Spatial Relationships among CottonVarieties, VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congrees, 22.12.2017
9. Cleaved minisatellite locus CML markers for fingerprinting of cotton cultivars grown in Turkey, FEBS, 03.09.2016
10. Hibritten ebeveyn hatlar için ters ıslah, II. Uluslararası Bitki Islahı Proje Pazarı, 08.10.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. UYGUR E., Tokat ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L.)çeşitlerinin adaptasyon yeteneklerinin belirlenmesi,Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Projeler:
1. TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, Bazı bitki gruplarında CG CHG CHH metilasyon düzeyleri ve epigenetik sonuçları üzerine bir araştırma in silico ve in vitro çalışmalar, 01.06.2015
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4080
Belgegeçer
:
E-posta
:
emine.uygur@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: