Emrah EKER

Emrah EKER

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:emrah.eker@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ/
Yüksek Lisans
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Mustafa Kök İle Nurettin Topçu Üzerine Söyleşi, İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ - TÜRKİYE’DE DİN SOSYOLOJİSİ ÖZEL SAYISI, Cilt 12, Sayı 1, 2017
2. İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Okul Aidiyet ve Dinî Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt 14, Sayı 32, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Velilerinin Çocuklarının Eğitimine Katılım Durumları: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma, TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES, Cilt 1, Sayı 2, 2017
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Çocuğun Okul Eğitiminde Ailenin Rolü: Iğdır İmam Hatip Okulları Örneğinde Bir Değerlendirme, Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, 10.12.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.İSLAM VE MODERNLİK,MODERN DÜNYA VE KÜLTÜR (11. Bölüm),İSTANBUL 2016
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Özel Kuruluşlar, Araştırmacı, Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre İmam Hatip Liselerindeki Eğitimin Niteliğini Etkileyen Bazı Faktörlerin Değerlendirilmesi, 01.02.2016
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
1. Genç İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği), Üye, 2013
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4254
Belgegeçer
:
E-posta
:
emrah.eker@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: