Emrah KUŞ

Emrah KUŞ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:emrah.kus@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(Yönetim Kurulu Üyeliği), IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(Yönetim Kurulu Üyeliği), UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU(MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI/
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Bitkisel Üretim Mekanizasyonu
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting, YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 28, Sayı 4, 2018
2. The Importance of the Conservation Agriculture for Turkey, Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, Cilt 8, Sayı 2, 2018
3. Determination of Some Soil Characteristics Depending on Conventional and Reduced Tillage Circumstances, Journal of the Institute of Science and Technology, Cilt 7, Sayı 4, 2017
4. Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. Tech., Cilt 6, Sayı 1, 2016
5. Optimization of seed flow evenness of fluted rolls used in seed drills by Taguchi method, Scientific Research and Essays, Cilt 7, Sayı 1, 2012
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin SoyaTohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), Cilt 12, Sayı 2, 2016
2. İç Anadolu Bölgesinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt , Sayı , 2016
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. The Applications of No-tillage in Turkey, 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, 14.08.2017
2. The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 09.10.2017
3. Determination of the Physical Development of the Şalak Apricot Fruit During the Development Period, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 09.10.2017
4. Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 09.10.2017
5. The Main Problems of Agriculture in Iğdır, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 09.10.2017
6. The Importance of the Conservation Agriculture in Turkey, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 09.10.2017
7. The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
8. Soil CO2 Emissions Under Short-Term Tillage Effects, 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture, 13.09.2017
9. Flow Accuracy of Fluted Feed Roller Used in Seed Drill for Dry Bean Seed, 12TH International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 03.09.2014
10. Erzincan İlinin Tarımsal Kökenli Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli, Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28.09.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin SoyaTohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri, 30. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 01.09.2016
2. Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Tarım Makineleri Hibe Programının Mersin İlinin Mekanizasyon Düzeyine Etkisi, 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 02.09.2015
3. Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Oluklu Makaralı Ekici Düzenlerde Oluk Şekli ve Derinliğinin Değişik İşletme Koşullarında Tohum Akışına Etkilerinin Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 25.Ulusal Kongresi, 01.10.2009
4. Ekim Mekanizasyonu Üzerine Bir Araştırma Erzurum İli Örneği, 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 02.09.2015
5. Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Akış Düzgünlüğü, 28. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 04.09.2013
6. Katı Ahır Gübresi Dağıtma Makinaları Genel Özellikleri, Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi, 22.09.2010
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Yıldırım, Y. and Kuş, E., 2016. Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin Soya Tohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2016, 12 (2), 127-132.

Demir, B. and Kuş, E., 2016. İç Anadolu Bölgesinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 89-95.

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

Yıldırım, Y. and Kuş, E., 2016. Ekici Makaralarda Farklı Oluk Çap ve Derinliklerinin Soya Tohumunun Akış Düzgünlüğüne Etkileri. 30. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, (Özet bildiri), Tokat. 

Kuş, E., Yıldırım, Y., Demir, B., 2015. Ekim Mekanizasyonu Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği. 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi,  (Tam metin bildiri) Diyarbakır. 

Kuş, E., Yıldırım, Y., Çokgez Kuş, A., Demir., B., 2015. Iğdır İli Tarımsal Biyokütle Potansiyeli ve Enerji Eşdeğeri. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir.

Demir, B., Kuş, E., 2015. İç Anadolu Bölgesinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir. 

Demir, B., Öztürk, İ., Sayıncı, B., Kuş, E., 2015. Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Tarım Makineleri Hibe Programının Mersin İlinin Mekanizasyon Düzeyine Etkisi. 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi,  (Tam metin bildiri), Diyarbakır. 

Yıldırım, Y. ve Kuş, E., 2013. Soya Tohumu için Oluklu Ekici Makaranın Akış Düzgünlüğü. Tarımsal Mekanizasyon 28.Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 239 – 245,  (Tam metin bildiri), Konya.    

Kuş, E., Yıldırım, Y., 2010. Katı Ahır Gübresi Dağıtma Makinaları Genel Özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 26.Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 253 – 262,  (Tam metin bildiri), Hatay.

Kuş, E., Yıldırım, Y. 2009. Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Oluklu Makaralı Ekici Düzenlerde Oluk Şekli ve Derinliğinin Değişik İşletme Koşullarında Tohum Akışına Etkilerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 25.Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 205 – 214.  (Tam metin bildiri), Isparta.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Tek Dane Ekim Makinalarıyla Fasulye ve Nohut Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi, 01.02.2019
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Tek Dane Ekim Makinalarıyla İri taneli Tohumların Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi, 09.10.2017
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Kinoa ve Amarant Hasat Artıklarından Üretilen Biyoyakıt Peletlerin Yanma Özelliklerinin Belirlenmesi, 27.07.2017
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Bazı İri Taneli Tohumların Farklı Titreşim Seviyelerinin Etkisi Altında Tahıl Ekim Makinalarıyla Farklı Ekim Normları ve Çalışma Hızlarında Ekiminde Oluklu Makara Optimum Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi, 20.05.2010
5. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Tahıl Ekim Makinalarında Kullanılan Oluklu Makaralı Ekici Düzenlerde Oluk Şekli ve Derinliğinin Değişik İşletme Koşullarında Tohum Akışına Etkilerinin Belirlenmesi, 01.07.2007
6. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, PNÖMATİK TEK DANE HASSAS EKİM MAKİNALARINDA İLERLEME HIZI VE VAKUM BASINCININ BAZI İRİ TANELİ TOHUMLARIN EKİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, 12.07.2013
7. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Tohum Düşme Yüksekliği ve İlerleme Hızının Geleneksel ve Azaltılmış Toprak İşleme Şartlarında Ekim Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi, 13.06.2011
Hakemlikler:
1. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi / Journal of Agricultural Sciences, TR DİZİN, TÜRKİYE
2. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Fen Bilimleri, TÜRKİYE
3. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj, SCI-Expanded, ROMANYA
Verilen Dersler:
1. Hassas Tarım Teknolojileri, Yüksek Lisans, 2017-2018
2. Biyokütle Enerjisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
3. Ekim Makinaları ve Uygulama Teknikleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
4. Gübre Dağıtma Makinaları ve Uygulama Teknikleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
5. Tarım Makinaları, Lisans, 2018-2019
6. Tarım Makinaları, Lisans, 2017-2018
7. EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
8. GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
9. EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
10. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM, Lisans, 2014-2015
11. HASSAS TARIM TEKNİKLERİ, Lisans, 2015-2016
12. Ekim Bakım Gübreleme Makineleri, Lisans, 2015-2016
13. TARIM MAKİNALARI, Lisans, 2015-2016
14. TARIM MAKİNALARI, Lisans, 2016-2017
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4036
Belgegeçer
:
E-posta
:
emrah.kus@igdir.edu.tr
Web Site
:
www.emrahkus.com
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü-Suveren Kampüsü