Ercan Aras

Ercan Aras

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:ercan.aras@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Çocuk Gelişimi Programı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik-2008
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik-2015
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik-2017 (Devam ediyor)
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Aras, E., Alver, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 30, pp. (1313-1341).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1-ALVER,B., DİLEKMEN,M., SEÇER,İ., KODAN,S., ARAS,E., KILIÇ, Ş.D.  “Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık ile Güvengenlik, Sosyal Destek ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Internatonal Counselıng And Educatıon Conference. 2-4 Mayıs 2013 İstanbul/ Türkiye. ICEC-2013.(Sözlü bildiri) 

2-ARAS,E., ALVER, B. “Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyo-Ekonomik Düzeyleri ve Algıladıkları Anne-Baba Tutumları İle Uyumları Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi”. Internatıonal Congress of Eurasıan  Socıal Scıences. 6-8 Nisan 2017 , Alanya/Antalya(Sözlü bildiri)

3-PEKER,A., ARAS,E., İŞCİ,N. "Ergenlerin Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları". Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. 27-28 Ekim 2017 , Sivas/Türkiye.  (Sözlü Bildiri)

4- ARAS, E., PEKER, A., YALÇIN, Ü, R. Yalnızlık, Dürtüsellik ve Problemli İnternet Kullanımı arasındaki İlişkiler, 27-30 Nisan 2018. X. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir/ Türkiye (Sözlü Bildiri).

5-PEKER, A., ARAS, E. Psikolojik Danışmanların Rehberlik yönetmeliğine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. 25-27 Ekim. 2018. 20.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Samsun/Türkiye (Tam Metin Bildiri)

 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1- ARAS, E., ''Özel Sorunları Olan Çocuklar'', in: Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Ed: Fırat M. ve Kaya Bağdaş Ç., Eğiten Kitap Yay. Ankara. pp. 47-65,  978-605-2234-92-1 (2018)

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

ARAS, E., Toplumsal Cinsiyet Eğitimi, Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi, AB Birliği, Iğdır Üniversitesi, Iğdır Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle, Temmuz 2017 (Iğdır).

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Psikolojiye Giriş

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Rehberlik

Kişilerarası İlişkiler

İletişim

Özel Eğitim I-II

Özel Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme

Kaynaştırma Eğitimi

Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-I

Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-II

Kişisel Gelişim

Davranış Yönetimi

Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü

Sağlık Psikolojisi

Geriatrik psikiyatri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Davranış Bilimleri

Ödüller:
Üyelikler:

1-Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3101
Belgegeçer
:
E-posta
:
ercan.aras@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Karaağaç Kampüsü Merkezi Derslik Binası Kat:4