Yakup Erdal ERTÜRK

Yakup Erdal ERTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:erdal.erturk@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarım Ekonomisi Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Yüksek Lisans
:
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
:
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Uluslararası İndeksli Dergilerde Yayımlanan:

1.      EYDURAN, S.P., Keskin, İ., ERTÜRK Y.E., DAĞ, B., TATLIYER, A., TİRİNK, C., AKSAHAN, R. and TARİQ, M.M. 2016. Prediction of Fleece Weight from Wool Characteristics of Sheep Using Regression Tree Method (Chaid Algorithm). Pakistan J. Zool., vol. 48 (4), pp. 957-960.

2.      EYDURAN, S.P., ERCİŞLİ, S., AKIN, M., BEYHAN, O., GECER, M.K., EYDURAN, E. ve ERTÜRK Y.E. 2015.  Organic acids, sugars, vitamin C, antioxidant capacity, and phenolic compounds in fruits of white (Morus alba L.) and black (Morus nigra L.) mulberry genotypes. Journal of Applied Botany and Food Quality 88, 134 – 138, Germany.

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan:

3.      KARADAŞ, K., ERTÜRK, Y.E. ve DEMİR, O. 2016. Farmers’ Attitudes Toward Agricultural Cooperatives: The Case of Igdir Province of Turkey. Can J App Sci 6:3. 1-7.

4.      YILMAZ, O.,  ERTÜRK, Y.E., COŞKUN, F. and Ertuğrul, M. 2016. Sericulture in Provinces of Bursa, Amasya and Mugla (Turkey). Agriculture & Forestry, Vol. 62 Issue 1: 241-247, 2016, Podgorica.

5.      GÜLSOY, E., ERTÜRK, Y. E. ve Şimşek, M. 2016. Türkiye Lokal Badem (Prunus amygdalus L.) Seleksiyon Çalışmaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 26(1): 126-134.

6.      ERTÜRK Y.E., DENİZ, A. ve BATU AĞIRKAYA, M. 2013. Bölgeler Arasındaki Dengesizliklerin Giderilmesinde Güçlü Bir Dış Ticaret Aracı: Sınır Ticareti. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Aralık, Iğdır.

7.      ERTÜRK, Y.E. ve ÇİRKA, M. 2015. Türkiye’de ve Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi (KDAB)’nde Domates Üretimi ve Pazarlaması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 25(1): 84-97, Ocak, Van.

8.      ERTÜRK, Y.E., GEÇER, M.K., GÜLSOY, E. ve YALÇIN, S. 2015. Antepfıstığı Üretimi ve Pazarlaması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Sayfa: 43-62, Haziran, Iğdır.

9.      ERTÜRK, Y.E., YILMAZ, İ., ERENDOR, A.İ. ve YILMAZ, O. 2015. Socio-Economic Analysis of Enterprises Engaged in Ayvacik Horse Breeding. Canadian Journal of Pure and Applied Sciences, Vol. 9, No. 2, pp. 3473-3479, June, Canada.

10.   YILMAZ, O.,  ERTÜRK, Y.E., COŞKUN, F., WILSON, R.T. and Ertuğrul, M. 2015. History of Sericulture in Turkey. Asian Journal of Agriculture and Food Sciences (ISSN: 2321 – 1571), Volume 03 – Issue 02, pp. 237-242, April.

11.   YILMAZ, O.,  ERTÜRK, Y.E., COŞKUN, F. ve Ertuğrul, M. 2015. Türkiye’de İpekböcekçiliği Kültürü. Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi, Sayı: 4, sayfa: 239-247.

12.   YILMAZ, O.,  ERTÜRK, Y.E., COŞKUN, F. ve Ertuğrul, M. 2015. Using Livestock Guardian Dogs In Balkans. Agriculture & Forestry, Vol. 61 Issue 1: 161-173, Podgorica.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Uluslararası Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Konferans, Panel Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak, Programda Yer Alan Kongre Kitapçığında Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

1.      GÜLLÜLÜ, U., BATU AĞIRKAYA, M. ve  ERTÜRK, Y.E. 2016. Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Iğdır İlinin Potansiyeli ve Mevcut Durumu. II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi (20-22 Ekim 2016), Bildiriler Kitabı, S: 219-230, Erzurum.

2.      YILMAZ, O. ve ERTÜRK, Y.E. 2016. Honey Bee Biology in Turkey. Book of Proceedings, VII International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2016", 06-09 October,  pp. 2413-2417, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

3.      YILMAZ, O., ERTÜRK, Y.E., COSKUN, F. and ERTUGRUL, M. 2014. Camel Wrestling Economy in Modern Turkey. Book of Proceedings, 5th International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014", 23-26 October,  pp. 905-911, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

4.      ERTÜRK, Y.E., YILMAZ, O. ve YALÇIN, S. 2015. Livestock Support Policies in Turkey Since 2000. VI. Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 October, (Baskıda), Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

5.      ERTÜRK, Y.E., GEÇER, M.K. ve YALÇIN, S. 2015. Berry Fruit Grown and Marketed in Turkey. VI. Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 October,  Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

6.      GEÇER, M.K., ERTÜRK, Y.E. ve YALÇIN, S. 2015. Plum Production and Marketing in Turkey. VI. Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 October,  Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

7.      YILMAZ, O., ERTÜRK, Y.E., COSKUN, F. ve ERTUGRUL, M. 2015. Sericulture in Provinces of Bursa, Amasya and Mugla. VI. Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

Uluslararası Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Konferans, Panel Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak, Programda Yer Alan Kongre Kitapçığında Özet Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

8.      GEÇER, M.K., GÜNDOĞDU, M. ve ERTÜRK, Y.E. 2016. Üzümsü Meyvelerdeki Antikanserojen Fenolik Bileşikler. V. Uluslararası Katılımlı Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 27-30 Eylül 2016, Adana.

9.      ERTÜRK, Y.E., GEÇER, M.K. ve KARADAŞ, K. 2016. Türkiye’de Çilek Üretimi ve Pazarlaması. V. Uluslararası Katılımlı Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 27-30 Eylül 2016, Adana.

10.   ERTÜRK, Y.E., YILMAZ, İ. ve KARADAŞ, K. 2014. 1950’den Günümüze Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Gelişimi. Kongre Kitabı, Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, 16-18 Ekim 2015, Konya.

11.   Yılmaz, O., Coskun, F., Ertürk, Y. E. and Ertugrul, M. 2014. Use of Mules In East Of Turkey. Hydra Mule and Donkey Conference, Greece 10-12 October 2014.  SOAS of London University, London, UK.

12.   ÇİNKILIÇ, M., ERTÜRK, Y.E. ve ULUDAĞ, A. 2015. Implementation of plant protection in vineyards of the Sarıgöl District, Manisa, Turkey. Abstracts,  XVIII. International Plant Protection Congress, 24–27 August 2015, Berlin, Germany.

13.   ULUDAĞ, A., ÇİNKILIÇ, M., ERTÜRK, Y.E. ve YALÇIN, S. 2015. Weeds and Weed Control Practices in Vineyards in The Sarigol District, Manisa, Turkey. Book of Abstracts, VI. Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 October,  pp. 366, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

14.   ULUDAĞ, A., RUŞEN, M., YAZLIK, A., ERTÜRK, Y.E., ÜREMİŞ, İ.,  ve ALKHATİB, K. 2015. Herbicide Resistant Weeds: a Major Threat to Weed Management in Orchards. Book of Abstracts, Plant Health for Sustainable Agriculture, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Ulusal Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayımlanan

1.      KARADAŞ, K. ve ERTÜRK, Y.E. 2016. Iğdır İlinde Domates Üretimi ve Pazarlaması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 33-37, Eğridir, Isparta.

2.      ERTÜRK, Y.E., KARADAŞ, K. ve GEÇER, M.K. 2016. Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 38-43, Eğridir, Isparta.

3.      ERTÜRK, Y.E., KARADAŞ, K. ve GEÇER, M.K. 2016. Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 44-49, Eğridir, Isparta.

4.      GEÇER, M.K., ERTÜRK, Y.E., GÜNDOĞDU, M. ve KURGAN, S. 2016. Iğdır İlinde Meyve Hasadı, Muhafazası ve Pazarlanması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 94-99, Eğridir, Isparta

5.       GEÇER, M.K., GÜNDOĞDU, M. ve ERTÜRK, Y.E. 2016. Üzümsü Meyvelerdeki Antikanserojen Fenolik Bileşikler. BAHÇE 45 (Özel Sayı 2): 37 – 46, Yalova.

6.      YILMAZ, O., ERTÜRK, Y.E., COŞKUN,F. ve ERTUĞRUL, M. 2014. Güvercinin (Columba livia Gmelin, 1789) Ekonomik Önemi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2), 201-209, Bitlis.

7.      Yılmaz O., Ertürk Y.E., Ertuğrul M. 2014. Türklerde Deve Güreşlerinin Orta Asya'dan Anadolu'ya 4.000 Yıllık Geçmişi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (1): 37–44, Çanakkale.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

Ulusal Kongre, Sempozyum, Panel Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak, Programda Yer Alan Kongre Kitapçığında Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

1.      KARADAŞ, K., ERTÜRK, Y.E., ŞAHİN, K. ve  KARADAĞ GÜRSOY, A. 2016. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygıları Üzerine Bir Araştırma. 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı, Cilt 3, S: 1635-1642, Isparta.

2.      ŞAHİN, K., ERTÜRK, Y.E. ve KARADAŞ, K. 2016. Aile Tarım İşletmelerinden Şirket İşletmelerine Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme. 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı, Cilt 3, S: 1653-1658, Isparta.

3.      ERTÜRK, Y.E., KARADAŞ, K. ve ŞAHİN, K. 2014. Iğdır İlinde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirleyen Faktörler. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Bildiri Kitabı, Cilt 3, S: 1356-1364, Samsun.

4.      KARADAŞ, K., ŞAHİN, K. ve ERTÜRK, Y.E. 2014. Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Bilincinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Bildiri Kitabı, Cilt 3, S: 1221-1226, Samsun.

5.      ŞAHİN, K., ERTÜRK, Y.E. ve KARADAŞ, K. 2014. Iğdır İli Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Karlılığı Artırma Yolları Üzerine Bir Araştırma. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, Bildiri Kitabı, Cilt 2, S: 641-645, Samsun.

Ulusal Kongre, Sempozyum, Panel Gibi Bilimsel Toplantılarda Sunularak, Programda Yer Alan Kongre Kitapçığında Özet Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

6.      KARADAŞ, K. ve ERTÜRK, Y.E. 2016. Iğdır İlinde Domates Üretimi ve Pazarlaması. VII Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016, Eğridir, Isparta.

7.      ERTÜRK, Y.E., KARADAŞ, K. ve GEÇER, M.K. 2016. Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması. VII Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016,  Eğridir, Isparta.

8.      ERTÜRK, Y.E., KARADAŞ, K. ve GEÇER, M.K. 2016. Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması. VII Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016,  Eğridir, Isparta.

9.      GEÇER, M.K., ERTÜRK, Y.E., GÜNDOĞDU, M. ve KURGAN, S. 2016. Iğdır İlinde Meyve Hasadı, Muhafazası ve Pazarlanması. VII Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016, Eğridir, Isparta

10.   ERTÜRK, Y.E., Sadiye Peral EYDURAN, S.P., AKIN, M., DERE, F. ve YALÇIN, S. 2015. Iğdır İlinin Bağcılık Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 280, VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 2015 (25-29 Ağustos 2015), Çanakkale.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

 

Yüksek Lisans Tezleri

 • Ali Kaysim. 2010 Yılından İtibaren Uygulanan Hayvancılık Politikaları: Iğdır İlinde Hayvancılık İşletmeleri Örneği. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı.
 • Muhammet Şahin. Iğdır İlinde Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Gıda Güvenirliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı.
 • Sezgin Umus. Iğdır İlinde Tarım İşletmelerine Yönelik Olarak Yürütülen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı.
 • Cömert Karadağ. Tüketicilerin Kanatlı (Tavuk, Hindi, Kaz, Ördek vb.) Eti Tüketim ve Satın Alma Davranışları: Iğdır İli Örneği. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı.
 • Serdar Türkan. Iğdır İli Tuzluca İlçesi Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Genel Yapısı. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı.
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:

Hakemlik

·       I​ğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

·       International Journal of Livestock Research

·       Journal of Animal Science Advances

·       Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi

·       ​Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

·       Renewable Agriculture and Food Systems

·       Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi​

·       Alınteri Dergisi

Alan Editörlüğü

·       I​ğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

·       Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi​

Yayın Komisyonu Üyeliği

·       I​ğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Verilen Dersler:

Lisans Dersleri

 • Kırsal Kalkınma
 • Uluslararası Kuruluşlar ve Ekonomik İlişkiler
 • Pazarlama Yönetimi
 • Tarım Politikası
 • Köy Sosyolojisi
 • Tarımsal Pazarlama

Yüksek Lisans Dersleri

 • Hayvancılık Ekonomisi
 • Gıda Ürünleri Pazarlaması
 • Tarımda İletişim ve Gazetecilik
 • Tarım Ürünlerinin Dış Ticaret Politikaları
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4055
Belgegeçer
:
E-posta
:
erdal.erturk@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: