Eren ÖZDEN

Eren ÖZDEN

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:eren.ozden@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Seracılık Programı
İdari Görevler
:
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı
Lisans
:
Harran Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Ankara Üniversitesi
Doktora
:
Ankara Üniversitesi
Diller
:
İngilizce, Çince
İlgi Alanları
:
Tohum Fizyolojisi (Bitkisel hormonlar, Antioksidan enzimler, Hidrolitik enzimler), Tohum teknolojisi (tohum üretimi ve gelişimi, tohum gücü testleri, tohum kalitesini artırıcı uygulamalar, tohum depolama ve modellemeler)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

SCI (Science Citation Index)’de Yer Alan Dergilerdeki Yayınlar

1.1 Ermis, S., Karslıoglu, M., Ozden, E. and Demir, I. 2015. Use of a single radical emergence count as a vigour test in prediction of seedling emergence potential of leek seed lots. Seed Sci. and Technol., 43, 308-312.

1.2 Ermis, S., Ozden, E. and Demir, I. 2015. Early radicle emergence count after controlled deterioration (CD) predicts emergence potential better than final standard germination after CD in tomato varieties. Seed Sci. and Technol., 43, 278-283.

1.3 Ermis, S., Kara, M.F., Ozden, E. and Demir, I. 2016. Solid Matrix Priming of Cabbage Seed Lots: Repair of Ageing and Increasing Seed Quality. Tarim Bilimleri Dergisi 22(4):588-595.

1.4 Ozden, E., Mavi, K., Sari, E. and Demir, I. 2017. Radicle emergence test predicts longevity (half viability period, p50) of leek seed lots. Seed Sci. and Technol., 45(1), 243-247.

1.5 Ozden, E., Delialioglu, R.A., Muhie, S.H. and Demir, I. 2017. Prediction of germination of commercially available seed lots by regression models developed by artificial and natural ageing and electrical conductivity in leek. Seed Sci. and Technol., 45(2), 1-10.

1.6 Ozden, E. Ozdamar, C. and Demir, I. 2018. Radicle Emergence Test Estimates Predictions of Percentage Normal Seedlings in Standard Germination Tests of Aubergine (Solanum melongena L.) Seed Lots. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 46(1), 177-182.

1.7 Demir, I., Ozden, E., Yildirim, K.C., Sahin, O. and Van Staden, J. 2018. Priming with smoke-derived karrikinolide enhances germination and transplant quality of immature and mature pepper seed lots. Journal of South African Botany. 115(2018), 264-268.

1.8 Ozden, E., Ermis, S., Sahin, O., Taskin, M.B. and Demir, I. 2018. Solid Matrix Priming Treatment with O2 Enhanced Quality of Leek Seed Lots. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 46(2), 371-375.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

2.1  Ermis, S., Ozden, E. and Demir, I. 2015. Use of vigor tests in cucurbit rootstock    cultivar. American Journal of Exprimental Agriculture., 9(2): 1-6.

2.2 Demir, I., Ozden, E., Kara, F., Hassanzadeh, M. and Mavi, K. 2016. Effects of ambient storage temperature and seed moisture content on seed longevity of Lettuce (Lactuca sativa). American Journal of Exprimental Agriculture., 12(3): 1-5.

2.3 Ermiş, S., Ozden, E., Njie, E.S. and Demir, I. 2016. Pre-treatment Germination Percentages Affected the Advantage of Priming Treatment in Pepper Seeds. American Journal of Exprimental Agriculture., 13(1): 1-7.

2.4 Ozden, E. and Demir, I. 2016. Ga3 Enhanced Seed Germination Of Solanum Torvum. Radovi Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 66(1), 316-320.

2.5 Demir, I., Kara, M.F., Ozden, E. and Hassanzadeh, M. 2016. The effects of seed moisture content and regional storage temperature on the longevity of two onion cultivars. Acta Hortic. 1143, 341-344.  DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1143.48.

2.6 Ozden, E., Ermis, S. and Demir, I. 2017. Seed Priming Increases Germination and Seedling Quality in Antirrhinum, Dahlia, Impatiens, Salvia and Zinnia Seeds. Journal of Ornamental Plants. 7(3), 171-176.

2.7 Ozden, E. and Demir, I. 2017. The Effect of Priming Treatments on Germination and Seedling Performance of Purslane (Portulaca oleracea) Seed Lots. Bulletin UASVM Horticulture 74(2), 164-167.

2.8 Ozden, E., Ermis, S. Kucukhuseyin, E.D. and Demir, I. 2018.The Effect of Fluid Drilling on Seedling Quality of Cucurbit Rootstock Seeds at Low Temperature Sowing. Alatarim, 17(2), 128-133.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

3.1 Özden, E., Ermiş, S., Baştabak, B. ve Demir, İ. 2016. Değişken Sıcaklık Uygulamalarının Bazı Patlıcan Çeşitlerinde Çimlenme Oranı ve Çimlenme Hızı Üzerine Etkileri. Bahçe Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 45(2), 414-416.

3.2  Yıldırım, K.C., Özden, E., Demir, İ. ve Sönmez, İ. 2016. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumlarında Hidropriming Uygulamalarının Tohum Kalitesine Etkisi. Bahçe Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 45(2), 191-194.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

4.1 Demir, I., Kara, F., Ozden, E. and Hassanzadeh, M. 2015. The Effects of Seed Moisture Content and Regional Storage Temperature on the Longevity of Two Onion Cultivars. 7th International Symposium On Edible Alliaceae 21 – 25 May 2015, Nigde –Turkey

4.2 Ozden, E. and Demir, I. 2015. GA3 Enhanced Seed Germination of Solanum torvum. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 27-30 September, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

4.3   Ozden, E. and Demir, I. 2015. Solanum torvum Tohumlarında Çimlenmeyi Teşvik Edici Uygulamalar. Türkiye 5. Uluslararası Katılımlı  Tohumculuk Kongresi 19-23 Ekim 2014,  Diyarbakır – Türkiye

4.4 Ozden, E. andDemir, I. 2016, Electrical Conductivity Relates Seed Germination in Leek. I. European Conference of Post Graduate Horticulture Scientists, 12-13 May 2016, Palermo – Italy

4.5 Ozden, E., Memis, N., Kapcak, D., Durmus, E., Ozdamar, C., Ozdemir, M. and Demir, I. 2017. Electrical Conductivity Relates Seed Germination in Cress. II. International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May, Tekirdag – Türkiye

4.6 Ozden, E., Ozdamar, C. and Demir, I. 2017. Radicle Emergence Test Estimates Predictions of Percentage Normal Seedlings in Standard Germination Tests of Aubergine (Solanum melongena L.) Seed Lots. 40 Years of Horticultural Education in Cluj-Napoca, 26-27 September, Cluj-Napoca – Romania

4.7 Ozden, E. and Demir, I. 2017. Afterripening Increased Seed Germination in Commercial Aubergine Seed Lots. The 16th International Symposium Prospects for The 3rd Millennium Agriculture, 28-30 September, Cluj-Napoca – Romania

4.8 Ozden, E., Ozel, K., Kapcak, D., Memis, N. and Demir, I. 2017. The Effect of Priming Plus Vermicompost on Seed Quality and Seedling Performance of Dill  (Anethum graveolens L.). 1. International Medicinal and Aromatic Plants Congress, 9-12 May, Konya – Turkey

4.9 Ozden, E., Camurcu, S., Ozdamar, C., Ozdemir, M., Durmusi E. and Demir, I. 2017. The Effect of Different Temperatures on the Rate and Percentage Germination of Dill (Anethum graveolens L.). 1. International Medicinal and Aromatic Plants Congress, 9-12 May, Konya – Turkey

4.10 Ozden, E. and Demir, I. 2017. The Effect of Priming Treatments on Seedling Performance of Purslane (Portulaca oleracea) Seed Lots. The 16th International Symposium Prospects for The 3rd Millennium Agriculture, 28-30 September, Cluj-Napoca – Romania

4.11 Ozden, E., Kapcak, D., Memis, N. and Demir, I. 2018.The Effects of Priming Altered in Relation to Initial Seed Quality and Sowing Environment in Onion Cultivars. Turkey 6th Seed Congress with International Participation, 10-13 September, Nigde-Turkey.

4.12 Ozden, E., Memis, N., Olker, M., Issi, N., Ibrahim Demir. 2018. The Effect of Ageing at Different Times on Seed Germination in Short and Long Day Onion Cultivars. Turkey 6th Seed Congress with International Participation, 10-13 September, Nigde-Turkey.

4.13 Ozden, E., Kocak, A., Ibrahim Demir. 2018. The Effect of Priming and Vermicompost Combinations on Seedling Emergence in Pepper, Aubergine, Watermelon Seeds. 2018. Turkey 6th Seed Congress with International Participation, 10-13 September, Nigde-Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

5.1   Ozden, E., Ermiş, S. ve Demir, I. 2014. Tohum Gücü Testlerinin Kabakgil Anaçlarında Kullanımı. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu 2 – 4 Eylül 2014, Tekirdağ – Türkiye

5.2 Ozden, E., Ermiş, S., Baştabak, B. ve Demir, I. 2015. Değişken Sıcaklık Uygulamalarının Bazı Patlıcan Çeşitlerinde Çimlenme Oranı ve Çimlenme Hızı Üzerine Etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25 – 29 Ağustos 2015, Çanakkale – Türkiye.

5.3  Yıldırım, K.C., Ozden, E., Demir, I. ve Sonmez, I. 2015. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumlarında Hidropriming Uygulamalarının Tohum Kalitesine Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25 – 29 Ağustos 2015, Çanakkale – Türkiye.

5.4   Ozden, E., Kazaz, S. ve Demir, I. 2016. Ruscus spp. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri. 6. Süs Bitkileri Kongresi 19 – 22 Nisan 2016, Antalya – Türkiye

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

6.1. Özden, E. 2014. Hıyar ve Kabak Bitkilerinde Tohum Üretimi. Tarım Türk, (47),24-28.

6.2. Özden, E. ve Durmuş, E. 2016. Kereviz Tohum Üretimi. Tarım Türk(62), 28-33.

6.3. Özden, E. ve Özel, K. 2017.  Türkiyede Sebze Olarak Değerlendirilebilen Başlıca Otlar.  Tarım Türk, 64, 54-58.

6.4. Özdamar, C., Özdemir, Merve. ve Özden, E. 2017.  Tohum Depolama Teknikleri ve Depo Ömrünü Artırmanın Yolları. Tarım Türk Tohum ve Fide.  Tarım Türk, 65, 42-44.

6.5. Kapçak, D., Issı, N. ve Özden, E. 2017.  Tohumlarda Kaliteyi İyileştirici Uygulamalar. Tarım Türk Tohum ve Fide.  Tarım Türk, 65, 45-47.

6.6. Özden, E., Memiş, N. ve Durmuş, E. 2017.  Domates Fidelerinde Şaşırtma.  Tarım Türk, 66, 40-42.

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

- Solanum torvum’da tohum dormansisinin kırılması, çimlenen tohumların depolanması ve fide oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG 213 O 167 (2014-2015)

 

-Ekim Sonrası Değişken Sıcaklık ve Ön Uygulama Sürelerinin Patlıcan Tohumlarında Çimlenme Fizyolojisi ve Fide Kalitesi Üzerine Etkisi. BAP – Bağımsız Proje 16B0447001(2015-2017)

 

- Aşılı Fide Kullanımının Kavunda Tohum Verim ve Kalitesine Etkisi. BAP – Bağımsız Proje 16A0447002 (2016-2018)

- Iğdır Ekolojisinde Doğal Olarak Yetişen Kuşkonmaz Popülasyonlarının Morfolojik Karakterizasyonu ve Kültüre Alınması (2019-Devam)

Hakemlikler:

- Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (SCI-Expanded)

- Journal of Agricultural Science  and Technology (SCI-Expanded)

- Journal of Experimental Agriculture International

  (Journal of American Experimental Agriculture)

- Asian Research Journal of Agriculture

- Annual Research and Review in Biology

Verilen Dersler:

-Bahçe Bitkileri

- Botanik

-Serin İklimSebzeleri

- Tohum Fizyolojisi

- Sebze Tohum Teknolojisinin Temel İlkeleri

- Örtüaltı Özel Sebze Yetiştiriciliği

- Sebze Tohumluklarının Kontrol ve Sertifikasyonu

- Standart ve F1 Hibrit Tohumculuk Tekniği

Ödüller:

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi I.’lik Ödülü (2010)

TEV Onur Bursu (2010)

TEV Üstün Başarı Bursu (2011)

Ankara Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü (2016)

SHST Onursal Üyelik (2017)

Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
Belgegeçer
:
E-posta
:
eren.ozden@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: