Erhan ERDEL

Erhan ERDEL

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:erhan.erdel@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TOPRAK ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR./
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. A CASE STUDY:WIND CHARACTERISTICS OF IGDIR PROVINCE INTERMS OF WIND EROSION AND INTRODUCTION OFSECOND WIND EROSION AREA, Fresenius Environmental Bulletin, Cilt 27, Sayı 11, 2018
2. EFFECT OF MULCHING ON SOIL MOISTUREAND SOME SOIL CHARACTERISTICS, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Cilt 26, Sayı 12, 2017
3. Determining surface soil properties of wind erosion area of Igdir-Aralik and estimating the soil loss., Freenius environmental bulletin, Cilt 26, Sayı 5, 2017
4. Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 25, Sayı ÖZEL SAYI-2, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KARAOĞLU Mücahit,ŞİMŞEK Uğur,ERDEL Erhan,TOHUMCU Faruk (2015).  Determination of surface properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir-Aralık (Turkey).  ISCO 18 conference (Özet bildiri)(Yayın No:2145280)

2. Uğur ŞİMŞEK, Erhan ERDEL, Kenan BARİK (2013).  Effect of mulching on soil moisture and some soil characteristics.  1 st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 2(2), 1355-1364. (Tam metin bildiri)(Yayın No:305705)

3.Genç, T., Demirci, E., Şimşek, U., Tohumcu, F., and Erdel, E., 2016. The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 21.04.2016-23.04.2016, Antalya. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. An Evaluation of Drainage Waters Regarding the Availability for Agricultural Irrigation in Igdir, International Agricultural Sciences Congress, 09.05.2018
2. Assessment of Iğdır Plain Agricultural Soils: Soil Fertility, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15.05.2017
3. Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
4. An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
5. The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry, Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences, 21.04.2016
6. Determination of surface soil properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir Aralık Turkey, ISCO 18 conference, 31.05.2015
7. Effect of mulching on soil moisture and some soil characteristics, 1 st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 01.10.2013
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agragat stabilitesi üzerine etkisi, 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,, 22.10.2013
2. Iğdır İli tarım topraklarının ph ve tuzluluk açısından değerlendirmesi, 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi,, 22.10.2013
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. Şimşek Uğur, Erdel Erhan, Tohumcu Faruk, Sürmeli Sevil (2013).  Iğdır İli tarım topraklarının ph ve tuzluluk açısından değerlendirmesi.  3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1(1), 56-60., (Yayın No:271983)

2. Şimşek Uğur, Karaoğlu Mücahit, Tohumcu Faruk, Gökmen Fatih, Erdel Erhan (2013).  Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agragat stabilitesi üzerine etkisi.  3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 1(1), 373-377., (Yayın No:272136)

3. S. Temel, U. Şimşek, E. Erdel, F. Tohumcu, and F. Gökmen (2015). “Farklı Toprak Özelliklerinin Kurak Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi,” 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. BAP, Araştırmacı, Kurak iklimlerde malçlamanın toprağın fiziksel özelliklerine etkisi,
2. BAP, Araştırmacı, Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri,
3. BAP, Araştırmacı, Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi,
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Iğdır Aralık rüzgar erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini, 06.12.2013
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
1. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, Hizmet Ödülleri, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4073
Belgegeçer
:
E-posta
:
erhan.erdel@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: