Erhan ÖZTÜRK

Erhan ÖZTÜRK

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:erhan.ozturk@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
REKTÖRLÜK
Bölüm
:
Kimya
Anabilim Dalı/Program
:
Organik Kimya
İdari Görevler
:
Öğr. Gör.
Lisans
:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR. (İÖ)/
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Enstrümental analiz, Stereokimya, spektrokimya,organik kimya
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Van Gölü Suyunun İyon Karakterizasyonuyla SuKalitesinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, 2017
2. Effect of different sound atmospheres on SnO sub 2 /sub :Sb thin films prepared by dip coating technique /title, Modern Physics Letters B, Cilt 31, Sayı 31, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Yiğit A., Alma M.H., Öztürk E., Gürbüz R. The Effect of Tuzluca Salt Cave on Iğdır Apricot .II.International Iğdır Symposium 9-11 October 2017, Iğdır-TURKIYE(ORAL)

2. Öztürk E., Alma M.H., Yiğit A. The Trace Element and Ion Analyzes of Tuzluca Salt Cave.II.International Iğdır Symposium 9-11 October 2017, Iğdır-TURKIYE(ORAL)

3. Turhan Irak Z., Altıkat A., Bingül Z., Öztürk E., Yiğit A., Determination of DFT method Activities of Some Triazine Derivatives as Corrosion Inhibitors. IMCOFRE-ROMA 2017. ITALY/ROMA. 23-25 August 2017.(ORAL)

4. Öztürk E., Yiğit A., Turhan Irak Z., Altıkat A., Bingül Z., Trace Element Analysis of Diyadin(Ağrı) Geothermal Waters. IMCOFRE-ROMA 2017. ITALY/ROMA. 23-25 August 2017.(ORAL)

5. Yiğit A., Turhan Irak Z., Altıkat A., Bingül Z., Öztürk E., Ionic Characterization of the Diyadin Geothermal Waters. IMCOFRE-ROMA 2017. ITALY/ROMA. 23-25 August 2017.(ORAL) 

6. Turhan Irak Z., Gümüş S., Öztürk E., Anaysis of Non-linear properties of Certain Cyclic Compounds Containing Nitrogen. IMCOFRE-ROMA 2017. ITALY/ROMA. 23-25 August 2017.(ORAL) 

7. Altıkat A., Bingül Z., Öztürk E., Yiğit A., Turhan Irak Z., Domestic Wastewater Treatment: Bülent Yurtseven Campus Example. ICONSETE’2017. ITALY/ROMA. 14-16 August 2017.(ORAL)

8. Bingül Z., Öztürk E., Yiğit A., Turhan Irak Z., Altıkat A., Investigation of Physical and Chemical Properties of Drinking water in Iğdır Bülent Yurtseven Campus. ICONSETE’2017. ITALY/ROMA. 14-16 August 2017.(ORAL)

9. Turhan Irak, Z.; Öztürk E., Gümüş, S. Determination of the Electronic Properties of Some Organic Electroluminescent Molecules with Density Function Theory.II.International Iğdır Symposium 9-11 October 2017, Iğdır-TURKIYE(ORAL)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. The Effect of Tuzluca Salt Cave on Iğdır Apricot, II.International Iğdır Symposium, 09.10.2017
2. DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT: BULENTYURTSEVEN CAMPUS EXAMPLE, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE,ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017), 14.08.2017
3. Analysis of Non-Linear Properties of Certain Cyclic Compounds Containing Nitrogen, IV. IMCOFE INTERNATIOL MULTIDSISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 23.08.2017
4. The Trace Element and Ion Analyzes of Tuzluca Salt Cave, II.International Iğdır Symposium, 09.10.2017
5. Ionic Characterization of Diyadin Geothermal Waters., International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, 23.08.2017
6. Trace Element Analysis of Diyadin(Ağrı) Geothermal Waters, International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, 23.08.2017
7. Determination of DFT method Activities of Some Triazine Derivatives as Corrosion Inhibitors, International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, 23.08.2017
8. Investigatıon of Physical and Chemical Properties of Drinking Water in Iğdır University Bulent Yurtseven Campus, 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, 14.08.2017
9. Determination of the Electronic Properties of Some Organic Electroluminescent Molecules with Density Function Theory, 2. Igdir Symposium, 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Azot İçeren Bazı Halkalı Bileşiklerin Korozyon İnhibitör Etkinliklerinin Teorik OlarakBelirlenmesi, 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, 12.10.2017
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. Yiğit A. , Turhan Irak Z., Öztürk D., Öztürk E., Alpaslan D., Şahan T., et al., "Van Gölü Suyunun İyon Karakterizasyonuyla Su Kalitesinin Belirlenmesi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, vol.7, pp.169-179, 2017

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1. Öztürk E., Ceylan H., Şahan T., Yalçınkaya Z., Aktaş N., "Polibisfenol A(PoliBPA)’nın Karakterizasyonu ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss.PP-084 -sayfa 103

2. Öztürk D., Dişli E., Yiğit A. , Öztürk E., Şahan T., Aktaş N., "Pomza ile Sulu Ortamlardan Cd(II) Adsorpsiyonu ve Ortam Koşullarının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu", Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss.PP-071 -sayfa 90

3. Yiğit A., Turhan Irak Z., Öztürk D., Öztürk E., Alpaslan D., Şahan T., et al., "Van Gölü Suyunun İyon Kromatografisi Kullanılarak Yapılan Analizi", Kromatografi 2011, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.172-172
4. Turhan Irak, Z., Öztürk E., Azot İçeren Bazı Halkalı Bileşiklerin Korozyon İnhibitör Etkinliklerinin Teorik Olarak Belirlenmesi. 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi, ANKARA, 12-14 Ekim 2017
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, Igdır Üniversitesi Merkezi Arastırma Laboratuvarı Altyapı Projesi, 19.09.2011
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Boya Duyarlı Günes Hücrelerinin Gelistirilmesi, 14.11.2014
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı, 07.04.2016
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
6004
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
erhan.ozturk@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: