Ersin GÜLSOY

Ersin GÜLSOY

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762261314

E-mail:ersin.gulsoy@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Bahçe Bitkileri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
:
Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. SIMSEK, M., GULSOY, E., KIRAR, M.Z., TURGUT, Y., YUCEL, B., 2017. Identification and Selection of Some Female Fig (Ficus  carıca L.) Genotypes from Mardin Province of Turkey. Pakistan Journal of Botany. 49(2) 541-546

2. SIMSEK, M., GULSOY, E., BEYHAN, O., OSMANOĞLU, A., & TURGUT, Y. 2017. Determination of some botanical, phenological, physical and chemical characteristics of walnut (Juglans regıa l.) genotypes grown in Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 15(3), 1279-1291.

3. SIMSEK, M., GULSOY, E., PEHLUVAN, M., ERDOĞMUS, B. 2018. A Research on Determination Some Botanical, Pomological and Chemical Properties of Walnut Genotypes (Juglans regıa l.) Grown in Eastern Turkey. Fresenius Environmental Bulletin27(4), 2492-2498.

4.SIMSEK, M., GULSOY, E., YAVIC, A., ARIKAN, B., YILDIRIM, Y., OLMEZ, N., ERDOGMUS, B.,BOGUC, F.2018. Fatty Acid, Mineral and Proximate Compositions of Various Genotypes and Commercial Cultivars Of Sweet Almond from the Same Ecological Conditions. Applied Ecology and Environmental Research 16(3):2957-2971.

5. GULSOY, E., SIMSEK, M., KARA, M.K., BALTA, F., 2018. Assessment of Relationship Between Fruit Characteristics of Almond Selections From Aydın Region Using Canonical Correlation Analysis Method.Fresenius Environmental Bulletin. 27(7): 4668-4673.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. GÜLSOY, E., YILMAZ, H., 2004 Van Ekolojik Koşullarında Farklı Örtü Tiplerinin Bazı Çilek Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, 9 (1), s: 50-57.

2. GÜLSOY, E., BALTA, F., 2014 Aydın ili Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu İlçelerinden Selekte Edilen Badem (Prunus amygdalus Batch) Genotiplerinin Protein, Yağ ve Yağ Asidi Bileşimlerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4(1): 9-14

3. GÜLSOY, E., BALTA, F., 2014 Aydın ili Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu ilçeleri badem (Prunus amygdalus Batch) seleksiyonu: Pomolojik özellikler Akademik Ziraat Dergisi 3(2):61-68 (2014)

4. ERTÜRK, Y.E., GEÇER, M.K., GÜLSOY, E., 2015 Antepfıstığı Üretimi ve Pazarlaması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  5(2): 43-62

5. GÜLSOY E., KAYA T. PEHLUVAN M., DOĞRU B., BOZHÖYÜK R., 2016. Tuzluca (Iğdır) İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu. Bahçe Özel Sayı: VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri - Cilt I: Meyvecilik 360-364.

6. KAYA T. PEHLUVAN M., GÜLSOY E., DOĞRU B.,2016. Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi. Bahçe Özel Sayı: VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri - Cilt I: Meyvecilik: 8-15.

7. GÜLSOY E., KAYA T. ŞİMŞEK M.,  PEHLUVAN M., 2016. Iğdır Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyonu. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(1): 25-30

8. GÜLSOY E., ERTÜRK Y.E., ŞİMŞEK M., 2016. Türkiye Lokal Badem (Prunus amygdalus L.) Seleksiyon Çalışmaları. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi 2016, 26(1): 126-134

9. GÜLSOY E., KAYA T., TÜRKHAN A., 2016. Tuzluca (Iğdır) Bölgesi Ceviz Genotiplerinin Fiziko-Kimyasal Karakterizasyonu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 33 (2), 166-173

10. GÜLSOY E., KAYA T. PEHLUVAN M., ŞİMŞEK M.,  2016. Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 31.309-314.

11. ŞİMŞEK M., GÜLSOY E.,2016. Ceviz ve İçerdiği Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4): 9-15,

12.ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E., 2017. A Research on fruit production potantial of Mardin province. Middle East Journal of Science 3(2):140 -146

13.ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E., 2017. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nar (Punica granatum L.) Potansiyeli Konusunda Bir Araştırma. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 31-41

14. ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E., 2017. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Badem (Prunus amygdalus L.) Potansiyeline Genel Bir Bakış.  Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(3): 19-29

15.KAYA, T., GÜLSOY, E., 2017. Karakoyunlu (Iğdır) yöresinden seçilen ceviz (Juglans regia l.) genotiplerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. BAHÇE 46 (Özel Sayı 2): 341–346

16.ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E., KARADAŞ, K., 2018. Iğdır İlinin Meyvecilik Potansiyeli ve İl Ekonomisine Katkısı. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 8(3): 39-44

17.İKİNCİ, A., ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E.,  2018. Çitlembik Bitkisinin Kimyasal Bileşimi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 8(3): 21-30

18.ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E.,  2018. A Review on Organic Pistachio Growth and Development Opportunities in Turkey. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 2018, 4(1): 89 - 93

      

      

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.GULSOY E., KAYA T. PEHLUVAN M., COKRAN DOGRU B.,2016. Textural and Physıco-Chemıcal Characterıstıcs of Şalak (Aprıcose) Aprıcot Cultıvar. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016” Jahorina, October 06-09, 2016, Bosnia and Herzegovina.1092-1098.

2. ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E., 2017. A research on pomegranate (punica granatum l.) growing and the state of selection studies in Turkey. VIII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2017” Jahorina, October 05-08, 2017, Bosnia and Herzegovina.1965-1970.

3. GÜLSOY, E., PEHLUVAN, M., ŞİMŞEK, M., ŞANDA, M.A., 2017. The Cr, Ni, Cd and Pb Contents of Some Walnut Genotypes in Aras Valley II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 58.(Abstract)

4.KUŞ, E., GÜLSOY, E., ALWAZEER, D., 2017. Determination of the Physical Development of the Şalak Apricot Fruit During the Development Period. II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 102. (Abstract)

5.ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E., KARADAŞ, K., 2017. An Overview of Fruit Production Potential and Its Contribution to the Local Economy in Iğdır Province. II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 145.(Abstract)

6. GÜLSOY, E., ŞİMŞEK, M., ÇEVİK, C., 2017. Determination of Fruit Quality Traits in Some Hazelnut Cultivars Grown at Different Altitudes in Ordu Province. IX. International Congress on Hazelnut (15-19 August 2017)-Atakum, Samsun-TURKEY (Poster Presentation)

7. ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E., 2017. A Research on Production Potential and Development Opportunities of Pistachio (Pistacia vera L.) in Turkey. 7th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-2017). Kuala Lumpur (Malaysia) Dec. 14-15, 2017 44-48 p. (Full text presentations)

8. ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E., 2018. Production Potential and Development Opportunities of Pistachio (Pistacia vera L.) Grown in Gaziantep Province (Turkey) International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 3-6  Jan. 2018, Turkish Republic of Northern Cyprus (Full text presentation)

 9. KUŞ E., GÜLSOY E., ALWAZEER,D., ŞİMŞEK, M., 2018.   The changing of some physical properties during    fruit   development     on  Kağızman’s long apple. IV. Internatıonal Agrıculture Congress. July 05-08, 2018.Nevsehir-TURKEY (Abstract)      

10. ŞİMŞEK, M., GÜLSOY, E., 2018. A research on Production Potential of Fruits grown on Ağri Province. International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 3-6  Jan. 2018, Turkish Republic of Northern Cyprus (Full text presentation)

 

   

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. YILMAZ, H., GÜLSOY, E., YILDIZ, K., MURADOĞLU, F., 2003 Çilek Yetiştiriciliğinde farklı Örtü Altı Uygulamalarının Çiçek Ölümleri ve Verim Kayıpları Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (8-12 Eylül, 2003). Antalya. s: 236-237

2. YILMAZ, H., KOCAKAYA, Z., GÜLSOY, E., GÜLSER, F., Çilekte Farklı Örtü Altı Uygulamalarının Besin Maddesi Alımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 2003 IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (8-12 Eylül, 2003). Antalya. s: 235-236.

3. GÜLSOY, E., KAYA, T., PEHLUVAN, M., DOĞRU, B., BOZHÖYÜK, R., 2015. Tuzluca ( Iğdır ) İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu. VII. Ulusal  Bahçe Bitkileri  Kongresi  (ÖZET) 25-29 Ağustos 2015  Çanakkale

4. KAYA, T., PEHLUVAN, M., GÜLSOY, E., DOĞRU, B., 2015. Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri  Kongresi  (ÖZET)  25-29 Ağustos 2015  Çanakkale

5. DOĞRU, B., KAYA, T., PEHLUVAN, M., GÜLSOY, E., 2015. Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetişme Yerinin Etkisi VII. Ulusal  Bahçe  Bitkileri  Kongresi  25-29 Ağustos 2015  Çanakkale

6. KAYA, T., GÜLSOY, E., 2017. Karakoyunlu (Iğdır) yöresinden seçilen ceviz (Juglans regia l.) genotiplerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri.III.Ulusal Ceviz Sempozyumu. 13-15 Ekim 2016.Bolu

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762261314
Dahili Tel.
:
4057
Belgegeçer
:
E-posta
:
ersin.gulsoy@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: