Ezgi KIRICI TEKELİ

Ezgi KIRICI TEKELİ

Öğr. Gör.

Telefon:(0476) 223 00 10

E-mail:ezgi.kirici@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Iğdır Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Turizm Rehberliği
İdari Görevler
:
-
Lisans
:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği
Yüksek Lisans
:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora
:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı - Devam Ediyor
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Seyahat, Turizm, Rehberlik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

KIRICI EZGİ, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN (2017). Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İşe Yabancılaşma Eğilimlerine Etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), 14(1), 20-32.

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, İNAK AYDIN, KIRICI EZGİ (2018). Otel İşletmelerinde Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 286-309.

ÇEŞMECİ NİHAT, KIRICI TEKELİ EZGİ (2018). Göreme Tarihi Milli Parkı'nın Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi. TURAN-SAM (TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi), 10(40), 148-155.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, İNAK AYDIN, KIRICI EZGİ (2017). The effect of Ethical Leadership Behavior on Organizational Justice. II. International Iğdır Symposium, 371-371. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

ÇEŞMECİ NİHAT, KIRICI EZGİ (2015). Göreme Tarihi Milli Parkı'nın Sürdürülebir Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Kapadokya Turizm Paneli. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

DEMİREL NİLGÜN, KIRICI TEKELİ EZGİ (2019). Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları. II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi, 26-26. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Dinler Tarihi

Sanat Tarihi-I

Sanat Tarihi-II

Türkiye Müzeleri ve Antik Kentleri

İkonografi

Turist Rehberliği ve Tur Yönetimi

Uluslararası Kültürler

Turizm Mevzuatı

Anadolu Uygarlıkları

Yabancı Dil

Mesleki Yabancı Dil

 

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
(0476) 223 00 10
Dahili Tel.
:
3044
Belgegeçer
:
0476 223 00 17
E-posta
:
ezgi.kirici@igdir.edu.tr
Web Site
:
www.igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır Meslek Yüksekokulu