Faruk TOHUMCU

Faruk TOHUMCU

Arş. Gör.

Telefon:

E-mail:faruk.tohumcu@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TOPRAK ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ,2007-2011
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ/TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface, Arid Land Research and Management, Cilt , Sayı , 2018
2. WIND CHARACTERISTICS OF IGDIR PROVINCE INTERMS OF WIND EROSION AND INTRODUCTION OFSECOND WIND EROSION AREA:A CASE STUDY, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Cilt 27, Sayı 11, 2018
3. Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 25, Sayı ÖZEL SAYI-2, 2016
4. DETERMINING SURFACE SOIL PROPERTIES OF WINDEROSION AREA OF IGDIR-ARALIK AND ESTIMATINGTHE SOIL LOSS, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, Cilt 26, Sayı 5, 2017
5. Zeytinyağı Fabrikası Atık Uygulamalarının Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkisi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 47, Sayı 1, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. The Effect of Sulfur Application on Antioxidant Enzyme Activity of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plants, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
2. An Evaluation of Drainage Waters Regarding the Availability for Agricultural Irrigation in Igdir, International Agricultural Sciences Congress, 09.05.2018
3. Determination of the Effects of Humic Acid Applications on Heavy Metal Contents of Soil, ECOLOGY 2017, 11.05.2017
4. Effects of Humic Acid Treatments on Amino acid Contents of Spinach(Spinacia oleracea L.), 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
5. Efficiency Of Humic Acid Application On Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Seedlings Growth Parameters, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), 15.05.2017
6. Effects Of Humic Acid Applications On Nitrogen Use Efficiency Of Lettuce (Lactuca Sativa), International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), 15.05.2017
7. A New Approach for the Reclamation of Salt-Affected Soils: Salt Harvest Technique, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
8. Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
9. An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
10. The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry, Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences, 21.04.2016
11. Determination of surface properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir Aralık Turkey, ISCO 18 conference, 31.05.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Farklı Toprak Özelliklerinin Kurak Taban Çayırların FloristikKompozisyonu Üzerine Etkisi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 07.09.2015
2. Iğdır İli tarım topraklarının ph ve tuzluluk açısından değerlendirmesi, 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22.10.2013
3. Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agragat stabilitesi üzerine etkisi, 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22.10.2013
4. Farklı yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin Solanum esculentum L çimlenmesi üzerine etkisi, 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 03.06.2013
5. Hidrojel dozlarının tuzlu topraklarda yetiştirilen fasulye ıspanak mısır buğday arpa ve marul bitkilerinin verim parametreleri ile mineral besin içerikleri üzerine etkisi, 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 03.06.2013
6. Farklı organik gübrelerin fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinin karşılaştırma, 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 03.06.2013
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Iğdır Yöresi Tuzlu Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik AtıklarınToprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi, 13.06.2014
2. BAP, Araştırmacı, Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri,
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Iğdır Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini, 06.12.2013
4. BAP, Araştırmacı, Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi,
5. BAP, Araştırmacı, Zeytinyağı Fabrika Atıklarının Toprak Özellikleri ve Bitki Gelişimine Etkisi,
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
1. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, Hizmet Ödülleri,
Üyelikler:
1. ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, Üye, 2008
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4074
Belgegeçer
:
E-posta
:
faruk.tohumcu@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: