Fatih DEMİREL

Fatih DEMİREL

Dr.

Telefon:+90 476 223 0010

E-mail:fatih.demirel@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TARLA BİTKİLERİ PR.
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./
Yüksek Lisans
:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı, Bitkisel Biyoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Molecular and agro-morphological characterization of ancient wheat landraces of turkey, BMC Plant Biology, Cilt 17, Sayı S1, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Demirel F., Eren B., Yıldırım B., Kumlay A. M., Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey. II. International Igdir Symposium, Igdir, Turkey, 9-11 October 2017, pp. 37.

Demirel F., Demirel S., Eren B., Organic Agriculture and Climate Change. II. International Igdir Symposium, Igdir, Turkey, 9-11 October 2017, pp. 390.

Demirel F., Demirel S., Eren B., Organic Production Situation in Iğdır Province. II. International Igdir Symposium, Igdir, Turkey, 9-11 October 2017, pp. 391.

Demirel S., Demirel F., Eren B., Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture. II. International Igdir Symposium, Igdir, Turkey, 9-11 October 2017, pp. 392.

Eren B., Demirel F., Kumlay A. M., Yıldırım B., Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years. II. International Igdir Symposium, Igdir, Turkey, 9-11 October 2017, pp. 396.

Gürcan K. , Demirel F., Tekin M., Akar T., "Molecular and Agro-Morphologic Characterization of Einkorn (T. monococcum) and Emmer (T. dicoccum) Hulled Wheat Landraces", 4th International Scientific Conference "Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics and Biotechnology" (PLANTGEN2017), Almatı, KAZAKISTAN, 29 Mayıs - 2 Haziran 2017, pp.10-10

Demirel F. , Demirel S., "Bioinformatic Analysis of LEA Proteins Associated with Salt Stress in Poacea", 27th International Scientific- Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.118-118

Demirel S., Demirel F. , "Potantial of DNA Barcoding of Turkey's Endemic Plant Species and Conservation of Endemic Plants", 27th International Scientific- Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.122-122

Demirel, F., Akar, T., Gürcan, K., Kaplan, M., "Morphologic And Molecular Characterization Of Hulled Wheat Populations Of Turkey ", II. International Plant Breeding Congress And Eucarpia – Oil And Protein Crops Section Conference, Antalya, Türkiye, 1-5 Kasım 2015, pp:97

Demirel, F. ve Demirel, S., “Sustainable Agriculture and The Role of Biotechnology In The Future” 2nd İnternational Conference on Sustainable Agriculture and Enviroment, Konya, Turkey, September 30- October 03, 2015 pp. 257.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants, I.International Agricultural Science Congress, 09.05.2018
2. Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
3. Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
4. Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
5. Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
6. Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat, I.International Agricultural Science Congress, 09.05.2018
7. Plum Pox Virus and Molecular Resistance, I.International Agricultural Science Congress, 09.05.2018
8. A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants, I. International Agricultural Science Congress, 09.05.2018
9. MORPHOLOGIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OFHULLED WHEAT POPULATIONS OF TURKEY, II. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESSANDEUCARPIA – OIL AND PROTEIN CROPS SECTION CONFERENCE, 01.11.2015
10. Medicago truncatula as Model Plant of Legumes, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
11. In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
12. Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
13. Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
14. Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
15. An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba, 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25.04.2018
16. Potential of DNA Barcoding of Turkey’xxs Endemic Plants Species and Conservation of Endemic Plants, 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26.09.2016
17. Bioinformatic Analysis of LEA Proteins Associated with Salt Stress in Poacea, 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26.09.2016
18. Sustainable agriculture and the role of biotechnology in the future, International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30.09.2015
19. Analysis as bioinformatic of ERD4 (Early responsive to dehydration) protein in some plants., I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey., 09.05.2018
20. Molecular and Agro-Morphologic Characterization of Einkorn (T. monococcum) and Emmer (T. dicoccum) Hulled Wheat Landraces, 4th International Scientific Conference ”Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics and Biotechnology” (PLANTGEN2017), 29.05.2017
21. Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
22. Organic Production Situation in Iğdır Province, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
23. Organic Agriculture and Climate Change, II. International Igdir Symposium, 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Kastamonu dan Toplanan Gernik T dicoccum ve Siyez T monococcum Köy Çeşitlerinde Polimorfik ISSR İşaretleyicilerinin Belirlenmesi, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, 28.04.2015
2. Gelecekte buğday üretiminde klasik bitki ıslahı ve biyoteknolojinin rolü, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 02.09.2015
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

Demirel, F., Demirel, S., Kumlay, A. M., Yıldırım, B., "Buğday Tanesinde Gerçekleştirilen Proteomiks Çalışmalarının Önemi" I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 01-03 Haziran 2016, s.29

Demirel, S., Demirel, F., Pehluvan, M., Kumlay, A. M., "Iğdır İlinde Ekonomik Açıdan Önemli Bazı Meyve Türleri ve Genetik Kaynaklarının In Vitro Muhafaza Olanakları" I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 01-03 Haziran 2016, s.30

Demirel, F., Demirel, S., Yıldırım, B., Kumlay, A. M., “ Gelecekte Buğday Üretiminde Klasik Bitki Islahı ve Biyoteknolojinin Rolü’’ Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Türkiye, 02-04 Eylül 2015, s.166

Yıldırım, B., Terzioğlu, Ö., Kumlay, A. M., Sancaktaroğlu, S., Demirel, F., “Adaçayı, (Salvia limbata C.A. Mey) Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi”, 11.Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7-10 Eylül 2015, s. 483

Demirel, S. ve Demirel, F., “Yenileyici Organik Tarım ve Küresel İklim Değişikliği” Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Türkiye, 6-9 Ekim 2015, s. 80

Demirel, F. ve Demirel, S., “Organik Tarımda Tahıl Ürünleri ve Türkiye’deki Durumu” Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Türkiye, 6-9 Ekim 2015, s. 90

Demirel, F., Akar, T., Gürcan, K., “Kastamonu’dan Toplanan Gernik Ve Siyez Köy Çeşitlerinde Polimorfik ISSR İşaretleyilerinin Belirlenmesi”, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28-30 Nisan 2015, s. 628

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Diploid (T. monoccoccum) ve Tetraploid (T. dicoccon) Kavuzlu Buğday Köyçeşitlerinin Moleküler ve Morfolojik Tanımlanması, 02.05.2012
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Türkiye’xxnin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın Moleküler Markörler Aracılığıyla Belirlenmesi, 04.08.2017
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Kars’xxtan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi, 26.09.2017
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması, 08.06.2018
5. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu, 28.07.2017
6. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Kastamonu’dan Toplanan Diploid (T. monoccoccum ) ve Tetraploid (T. dicoccon) Kavuzlu Buğday Köy Çeşitlerinin Moleküler ve Morfolojik Tanımlanması., 10.05.2013
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
1. Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2013
Harici Tel.
:
+90 476 223 0010
Dahili Tel.
:
4037
Belgegeçer
:
E-posta
:
fatih.demirel@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: