Fatih KOÇ

Fatih KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:fatih.koc@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Optisyenlik Programı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Fizik Mühendisliği
Yüksek Lisans
:
Fizik - Yoğun Madde Fiziği
Doktora
:
Fizik - Yoğun Madde Fiziği
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Programlama
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1 - SCI – “The effect of radial and angular profiles of twisted laser beam on Coronene molecule located off the optical axis”, Computational and Theoretical Chemistry, 1130, 130-133, (2018).

2 - SCI – “Mapping photo-induced current density of Mg-porphyrin under twisted light”, Computational and Theoretical Chemistry, 1117, 87-91, (2017).

3 - SCI – “The angular electronic band structure and free particle model of aromatic molecules: High-frequency photon-induced ring current”, International Journal of Modern Physics B, 1750095, (2017).

4 - SCI – “Spin and orbital angular momentum transfer into GanAsn nanocage: The change in induced magnetic field by tuning the light parameters and size of the molecule, Computational and Theoretical Chemistry, 1105, 27-32, (2017).

5 - SCI – “The effect of twisted light on the ring-shaped molecules: The manipulation of the photoinduced current and the magnetic moment by transferring spin and orbital angular momentum of high frequency light”, Computational and Theoretical Chemistry, 1099, 203- 208 (2017).

6 - SCI – "Effect of a buffer layer between the shell and ligand on the optical properties of an exciton and biexciton in type-II quantum dot nanocrystals", Philosophical Magazine, 97 (3), 201-211, (2017).

7 - SCI – “Optical manipulation of photo-induced current in spherical semiconductor quantum dots by optical vortices”, Philosophical Magazine, 96 (25), 2686 (2016).

8 - “Electron motion control in Mg-Porphyrin via structured beam”, Electronic Letters on Science & Engineering, 12, 11 (2016).

9 - SCI – “Quantum size effect on the electronic transitions of GaAs/AlGaAs dots under twisted light”, Superlattices and Microstructures, 85, 599 (2015).

10 - SCI – “Electronic and optical properties of single excitons and biexcitons in type-II quantum dot nanocrystals”, Journal of Applied Physics 115, 193701 (2014).

11 - SCI – “A Detailed Investigation Of Electronic And Optical Properties Of The Exciton, The Biexciton And Charged Excitons In A Multi-Shell Quantum Dot Nanocrystal”, Journal of Physics D: Applied Physics, vol.47, pp.285301-285314, (2014).

12 - SCI – “Linear and nonlinear optical properties GaAs/AlxGa1−xAs/GaAs/AlyGa1−yAs multi-shell spherical quantum dot”, of J. Appl. Phys. 114, 183704 (2013).

13 - SCI – “A model for the recombination and radiative lifetime of trions and biexcitons in spherically shaped semiconductor nanocrystals”, Appl. Phys. Lett. 102, 183103 (2013).

14 - "Temperature dependent electronic properties of bulk Aluminium system." Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 3.2 (2013).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1 - “Electron Motion Control In Mg-Porphyrin Via Structured Beam”, Fifth Bozok Science Workshop: Nano Carbon Materials and Their Applications, Bozok Üniversitesi, YOZGAT, 2016.

2 - “The Effect of Circular Polarized Light on Core/Shell Semiconductor Quantum Dots”, NanoTR-9, Atatürk Üni, ERZURUM, 2013.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1 - "Çok Tabakalı Cdse/Zns/Cdse/Zns Kuantum Nokta İçerisinde Bulunan Ekziton Ve Trionların Optik Özellikleri", 13. Ulusal Optik, Elektronik-Optik ve Fotonik Toplantısı, Bilkent Üni, ANKARA, 2011 (Poster).

2 - “Tip-II CdSe/CdTe bir kuantum nokta nanokristal yapıdaki çoklu ekzitonların optik özellikleri”, 13. Ulusal Optik, Elektronik-Optik ve Fotonik Toplantısı, Bilkent Üni, ANKARA, 2011 (Poster).

3 - “Tip-II kuantum nokta nanokristal yapılardaki eksiton ve ikili eksitonların optik özellikleri”, YMF 18, ODTÜ, ANKARA, 2011 (Poster).

4 - “Çok tabakalı CdSe/ZnS kuantum nokta içerisinde bulunan ikili ekzitonların optik özellikleri”, YMF 18, ODTÜ, ANKARA, 2011 (Poster).

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1- 2010 - 2012 “Nanokristallerde Ekzitonların Elektronik ve Optik Özelliklerinin Hesaplanması” TÜBİTAK - Yüksek Lisans Bursiyeri 

2- 2013 - 2016 “Bükümlü Yapıdaki Ultrahızlı Lazer Işınlarına Maruz Bırakılan Yarıiletken Kuantum Noktalar Ve Moleküler Topaklarda Spin Dinamiği Ve Spin Kontrolü” TÜBİTAK - Doktora Bursiyeri 

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
3150
Belgegeçer
:
E-posta
:
fatih.koc@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: