Fatma Ertaş

Fatma Ertaş

Öğr. Gör.

Telefon:0476 226 13 14

E-mail:fatma.ertas@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/
Doktora
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Veteriner İç Hastalıkları, Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar, Deney Hayvanları,Neonatal Hastalıklar, Tuz Terapi, Farmakoloji,
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

The effects of some cephalosporins on acetylcholinesterase and glutathione S-transferase: an in vivo and in vitro study/2018

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Effect of salt caves on human lıfe and other organısms, Ist International salt therapy workshop, 03.07.2017
2. Research of Brucellosis Disease in the Farm Animals Raised in Igdir Province inTerms of Economic Loss and Public Health, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
3. İNDİGESYONLU SIĞIRLARDA BAZI MİNERAL MADDE VE VİTAMİNDÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI, I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Bazı Antibiyotiklerin Glutatyon S Transferaz ve Asetilkolin Esteraz Aktiviteleri Üzerine In vitro ve In vivo İnhibisyon etkilerinin Belirlenmesi, 22.07.2016
2. ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, İNDİGESYONLU SIĞIRLARDA BAZI MİNERAL MADDE VEVİTAMİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 04.01.2015
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi, Önlisans, 2018-2019
2. Hayvan Sağlığı ve Hastalıklardan korunma, Önlisans, 2016-2017
3. Pet Hayvan Hastalıkları, Önlisans, 2016-2017
4. Terminoloji, Önlisans, 2016-2017
5. İç Hastalıklar, Önlisans, 2016-2017
6. İmminoloji, Önlisans, 2016-2017
7. Anatomi, Önlisans, 2016-2017
8. Tıbbi Labaratuvar Uygulamaları, Önlisans, 2016-2017
9. İç Hastalıklar, Önlisans, 2016-2017
10. farmakoloji, Önlisans, 2016-2017
Ödüller:
Üyelikler:

Diyarbakır veteriner hekimler odası (2013-2015)

Van veteriner hekimler odası (2014-2015)

Kars veteriner hekimler odası (2018-2019)

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Tarım Danışmanlığı (2014-2015)

 

Harici Tel.
:
0476 226 13 14
Dahili Tel.
:
3435
Belgegeçer
:
E-posta
:
fatma.ertas@igdir.edu.tr
Web Site
:
fatma.ertas@igdir.edü.tr
Adres
:
Iğdır Ünv. Tuzluca MYO