Furkan ERBAŞ

Furkan ERBAŞ

Arş. Gör.

Telefon:4248

E-mail:furkan.erbas@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İslam Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Sakarya Üniversitesi
Doktora
:
Sakarya Üniversitesi (Devam ediyor)
Diller
:
Arapça, İngilizce
İlgi Alanları
:
İlk dönem İslam Tarihi, Emevi Tarihi, Endülüs Emevi Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1-Erbaş, Furkan (2017). Endülüs Emevî Halifesi II.Hakem'in İlmî Kişiliği ve İlim Hayatına Sağladığı Katkılar, ÇÜİFD, c. 17 sayı. 1, 157-185.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
4248
Dahili Tel.
:
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
furkan.erbas@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: