Gülşen BAYAT

Gülşen BAYAT

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:gulsen.bayat@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Turizm Fakültesi
Bölüm
:
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Dekan Yardımcısı
Lisans
:
Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksek Lisans
:
Kafkas Üniversitesi İşletme Fakültesi
Doktora
:
Atatürk üniversitesi Turizm Fakültesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Bayat G, Selçuk G  (2017). THE RELATIONSHIPS BETWEEN CHARACTERİSTICS AND BURNOUT İN TRA2 HOTEL MANAGEMENT EMPLOYEES . Van Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Dergisi.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Bayat, G; Ilgaz, B.“Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Iğdır İli Örneği” 16.Ulusal Turizm Kongresi, s:226-240

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Barda Servis

Oda Servis

Kat Hizmetleri

Önbüro Hizmetleri

Tur Yönetimi ve Tur Rehberliği

Genel Turizm

Menü Planlama

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
2401
Belgegeçer
:
E-posta
:
gulsen.bayat@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Meslek Yüksekokulu