Genber Kerimli

Genber Kerimli

Prof. Dr.

Telefon:4430

E-mail:genber.kerimli@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Elektromekanik Mühendisliği
Yüksek Lisans
:
Doktora
:
Fiziksel Elektronik
Diller
:
Rusça, İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1.  Kerimov G.M., Gurbanov K.B., Mekhtizadeh R.N. Some Physical Processes on  Surfaces of Dielectrics Exposed to an Electrical Gas Discharge. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. Vol. 48, No 4, 2012,pp.306-311. 
 2.  Bahsheli Guliyev, Genber Kerimli. The Thermopower of Semiconducting Thin Films With Nonparabolic Energy Band. Modern Physics Letters B, Vol. 26, No 30 (2012) 1250198
 3.  Z.K. Nurubeyli, K.Z.Nuriev, G.M. Kerimov. Discrimination of Impurity Elements of Solids at Laser Mass-Spectrometric Analysis. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. Vol 49, No 4, 2013, pp.331-335. 
 4. K.Z.Nuriyev, G.M Kerimov, K.B.Gurbanov, Z:K.Nurubeyli. Yüzey tabakasından adsorbe olmuş elementlerin kıvılcımlı kütle spektrometresi ile araştırılması./Elektronnaya obrabotka materialov /Surface engineering and applied electrochemistry, No:1, 2001, s.72–74. 
 5. G.M. Kerimli. On the Mechanizm of the Electrical Aging of Polimer İnsulation Materials.   Surface Engineering and Applied Electrochemistry,2015
 6. .  G.M. Kerimov. Secondary Ionic Emission From a Surface of Composite Dielectric Materials. /Power Engineering Problems, No:1, 2005, p.97–100.
 7. R.N. Mekhtizadeh E.J. Cafarov, G.M. Kerimov. Analysis of the Activation Level of Compound Structures Surface. /Power Engineering Problems, No:4, 2004, p.18–21.
 8. K.B Gurbanov, G.M. Kerimov. An Analysis of the Adsorption Processes Occuring at the Electric Discharges Action. /Power Engineering Problems, No: 2, 2003, s. 68–72.
 9. N.M Tabatabei, G.M Kerimov, K.B Gurbanov. Investigation of a Charging Condition in Polyvinilydenfluoride Subjected to Effect of the Glow Discharge in Elegas (SF) Environment. /Power Engineering Problems, No:3, 2001, s. 63–69. 
 10. G.M. Kerimov. Research of SFGas Atmospere Changes at the Flare Electrical Discharge Influence Conditions./Power Engineering Problems, No:3-4, 2000, s.136-138.
 11. A.M Gashimov, G.M. Kerimov, K.B Gurbanov. Structural Factor During the Charged State Formation in Dielectrics. Azerbaıjan National Academy of Sciences. TRANSACTIONS Series of Physial-Mathematical and Technical Sciences, Physics and  Astronomy, vol. XXII, No:2, 2002, p. 46–49.
 12. Bahsheli Guliyev, Novruz Bashirov, Genber Kerimli. Effects of Nonparabolicity on Electron Thermopower of Size-Quantized Semiconductor Films. Chinese Physics Letters. Volume 32, Issue 7, 1 July 2015, Article number 077204  
 13. Z.k. Nurubeyli, K.Z. Nuriyev, K.B.Gurbanov, G.M.Kerimov. Equalizing the transmission qain of the energy analyzer-secondary-electron multiplier system. Instruments and Experimental Techniques. 57(3) pp.317-319.
 14. H.Durak, N.Başhirov, G. KerimovThe formation of mathematical model for CaCl2 derived from the reaction of ulexite and hidrocloric acid by using full factorial desing method.Gazi University Journal of Science. 2013, 26(3), pp. 399-405 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1.  Z.K. Nurubeyli, G. Kerimli, S.I.Hasanova. Predictive Maintenance Approach Based the Circuit Breaker’s trip and close Coils Signature Analysis. 9th International Conference on Technical And Physical Problems in  Power Engineering (TPE-2013). İstanbul, Turkey, 2013. p.481–485.
 2.   A.M. Kuliyev, G.M. Kerimov. New Opportunities Obtained at Integrated Use Similarity Theory and Statistical Experiment Planning Methods with Reference to Electrotechnical Problems. Third International Conference on Technical And Physical Problems in Power Engineering (TPE_2006). Ankara, Turkey, 2006. p.1125–1128.
 3.   K.B Gurbanov, G.M. Kerimov, E.R.Hasanov, B.Z.Aliyev, E.İ.Zulfugarov. Electrical Discharges in Technological Processes./Second International Conference on Technical And Physical Problems in Power Engineering (TPE-2004). Tabriz, İran,2004,p.482–486.
 4.   B.Z Aliyev, G.M. Kerimov, Z.K Nurubeyli, Y.G. Akperov. Çeşitli gaz ortamlarında elektrik gaz boşalmalarının etkilerine maruz kalan polivinilidenflüoritden iyonların destruktif emisyonu. /First International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE-2002). Bakü, 2002, s.356–357 (Rusça)
 5.  A.M. Kuliyev, G.M. Kerimov. Elektroteknik problemlerin çözümünde benzerlik teorisi ve istatistik modellerinin sentezinden elde edilen yeni sonuçlar. /First International Conference on Technical and  Physical Problems in Power Engineering (TPE-2002). . Bakü, 2002.s.592–594 (Rusça)
 6.  A.M. Gashimov, G.M. Kerimov, K.B. Gurbanov, R.N. Mehdizadeh, M.A. Gasanov. Some Elektrophysical Processes in Power Engineering Objects at Effect of the Elektrical Discharges. /Sixth Bakü Iuternational Congrees “ Energy, Ecology, Economy” Bakü, 2002.  p.3-5.  
 7.  N.M.Tabatabei, Özcan Kalenderli, Arif Haşimov, Ahmet Nayır, Kamil Gurbanov, Rauf Mehtizade, Genber Kerimov. Elektriksel Yalıtkan Maddelerin Fiziksel Özelliklerine Etki Eden Etkenler./ ELECO-2002,TÜBİTAK/Bursa, s.159-162
 8.  A.M. Kuliyev, G.M. Kerimov. The Development of the Theory of Similarity and Modeling on the Basis of Statistical Methods with the Purpose of Their Complex Using for Researching of Electrotechnical Systems. Abstracts Second International Symposium on Mathematical and Computational Applications. Bakü,1999, p.44
 9.  K.B Gurbanov,  F.T Rzayev,  G.M Kerimov. The  Coolantless  Adsorption- Vacuum Device  By Using of Elektrical Discharge. Second International Sympozium on Mathematical and Computational Applications.  Bakü, 1999. p. 78–79
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 1.  A.M. Kuliyev, E.S. Sefiyev, G.M. Kerimov. Elektroteknik malzemeler. I cilt, “Mütercim” Yayınevi, Bakü, 2006. -232 s.
 2. A.M. Kuliyev, E.S. Sefiyev, G.M. Kerimov. Elektroteknik malzemeler. II cilt, “Mütercim”      Yayınevi, Bakü, 2007. -148 s.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
 1.  Ch.M. Djuvarly, G.M. Kerimov, Z.K.Nurubeyly. Investigation of the Spark Sourse of Ions.“Fizik” dergisi, No:3, 1999, s.55–57 (Rusça)
 2.  Ch.M. Djuvarly, B.Z Aliyev, G.M Kerimov. Akkor şekilli gaz boşalmasının etkisi halinde çeşitli katı cisimlerin yüzeylerinde sorbsiyon olayları./“Fizik” dergisi, c.6, No:1, 2000,s. 38–40. (Rusça) 
 3.   M.İ. Abdurahmanov, G.M. Kerimov, N.R.Babayeva. Çelik eritme ark fırınlarının elektrik şebekesinde açma-kapamanın analizi. /Azerbaycan teknik Üniversitelerinin haberleri, No: 6,2003, s.74–79.
 4.   Mirali Abdurrahmanov, Genber Kerimov, Sabir Rüstemli. Elektrik Ark Fırınlarının Besleme Şebekelerinde Oluşan Aşırı Gerilimler. “Kaynak Elektrik” Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, sayı 231, ağustos, 2008.
 5.  Sabir Rüstemli, Veysi Doğurer, Genber Kerimov. Topraklama ve Topraklama Tekniği. “Kaynak Elektrik” Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, sayı 229, haziran, 2008..
 6.  N.Y. Rüstemov, G.M. Kerimov. Rulo şeklinde AG sargısı olan güç transformatörlerinin hesabı. Azerbaycan Teknik Üniversitelerinin haberleri, No:3,2007, s.35–38.
 7. N.Y. Rüstemov, E.N. Ahmetov, R.N. Rüstemov, G.M. Kerimov. Dirençli elektrik fırınlarında kullanılan baraban malzemesinin sıcaklığa bağlılığının araştırılması ve barabanın doluluk katsayısının tayini. Bilimsel eserler, ADNA, No:1, 1994, s.33–35.
 8. C8. K.H. Celalov, F. Gülehmetov, F.T. Rzayev, G.M. Kerimov.  Dielektrik yüzeyinin yüklü durumunun ıslanmaya etkisi. Elektrik ve fizik alanında makaleler mecmuası kitabı. No:4, 1994, s.42–47
 9.   M.İ. Abdurahmanov, O.B. İbrahimova, G.M. Kerimov. Açma akımının kesilmesi zamanı çelik eritme ark fırınlarının elektrik devresinde oluşan aşırı gerilimlerin araştırılması. Elektrik ve fizik alanında makaleler mecmuası kitabı. No:4, 1994, s.221–226 
 10.  M.İ. Abdurahmanov, N.M. Babayev, G.M. Kerimov. Çelik eritme ark fırınlarının elektrik şebekesinde istismar ve kaza kısa devrelerinin açılması zamanı oluşan aşırı gerilimlerin araştırılması. Elektrik ve fizik alanında makaleler mecmuası kitabı. No:4, 1994, s.227–232.
 11.  Ç.M Cuvarlı, K.B. Gurbanov,  G.M. Kerimov. Elektrik gaz boşalmalarının etkileri halinde kapalı sistemlerde gaz ortamının kayıt edilme yöntemi (Rusça). Elektrik ve fizik alanında makaleler mecmuası kitabı. No:5, 1997. s. 9–19.
 12.  K.B Gurbanov, G.M Kerimov. Tungsten şeridinin yüzeyinde gaz reaksiyonlarının araştırılması (Rusça). Elektrik ve fizik alanında makaleler mecmuası kitabı. No:5, 1997 s.20–25.
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4430
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
genber.kerimli@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: