Gökçe Dilek Küçük

Gökçe Dilek Küçük

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:gokce.kucuk@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
MATEMATİK BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Matematik-Bilgisayar Bölüm Başkanlığı
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Numerical Solution of Fractional Partial Differential-Algebraic Equation by Adomian Decomposition Method and Multivariate Pade Approximation, British Journal of Applied Science Technology, Cilt 4, Sayı 25, 2014
2. A Novel Hybrid Approach for Simplified Neutrosophic Decision-Making with Completely Unknown Weight Information, International Journal for Uncertainty Quantification, Cilt 8, Sayı 2, 2018
3. Group decision making with simplified neutrosophic ordered weighted distance operator, Mathematical Methods in the Applied Sciences, Cilt 41, Sayı 12, 2018
4. On the existence and uniqueness of the solution of an optimal control problem for Schrödinger equation, Discrete Continuous Dynamical Systems - S, Cilt 12, Sayı 3, 2019
5. Modified iteration method for solving fractional gas dynamics equation, Mathematical Methods in the Applied Sciences, Cilt 40, Sayı 4, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KÜÇÜK, G.D., Yiğider, M. and Çelik, E. “Numerical solution of fractional partial differantial algebraic equations(FPDAEs)”, International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM 2013), 2-5 June 2013,  Yıldız Technical University, Istanbul-TURKEY.

2. KÜÇÜK, G.D., ÇELİK E and KÜÇÜK S. ”Numerical Solution of Fractional Partial Differantial-Algebraic Equation via Fractional Variational İteration Method and Multivariate Padé Approximation”,  Karatekin Mathematics Days, 11-13  June 2014, Çankırı Karatekin University, Çankırı-TURKEY.

 3. Çelik E. Najafi R. and  KÜÇÜK GD. ''A method for Finding Exact Solution of Differantial Algebraic Equations'', ICPAS-2016, June 1-5,2016, İstanbul- TURKEY.

4. KÜÇÜK, G.D. and ŞAHİN R. ''An optimization model based on GRA method for determining attribute weights under neutrosophic information'', 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’17) 21-23 September, 2017, Bayburt-Turkey.

5. ŞAHİN R. and KÜÇÜK, G.D. ''An approach based on optimization model determining the weight information of decision maker'', 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’17) 21-23 September, 2017, Bayburt-Turkey.

6. KÜÇÜK, G.D. and ŞAHİN R. ''Probabilistic Uncertain Linguistic Distance Measures and Their Applications in Multi-criteria Decision Making''. II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017),9-11Ekim 2017, Iğdır-Türkiye.

7. Najafi R,  KÜÇÜK GD. and Çelik E. ''On the analytical solutions of partial differential-algebraic equations by the homotopy perturbation transform method'', II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017),9-11Ekim 2017, Iğdır-Türkiye.

 

 

 
 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Numericl Solution of Fractional Partial Differential Algebraic Equations, International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, 02.06.2013
2. On the Existence and Uniqueness of the Solutions of Space and Time Fractional Telegraph Equations, The Third International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2018), 04.05.2018
3. On the analytical solutions of partial differential-algebraic equations by the homotopy perturbation transform method., On the analytical solutions of partial differential-algebraic equations by the homotopy perturbation transform method, 09.10.2017
4. A model based on neutrosophic information measures fordetermining the weight information of decision makers, II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21.09.2017
5. A method for Finding Exact Solution of Differantial Algebraic Equations, ICPAS-2016, 01.06.2016
6. An optimization model based on GRA method for determining attribute weights under neutrosophic information, 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’17), 21.09.2017
7. An approach based on optimization model determining the weight information of decision maker, 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’17), 21.09.2017
8. Probabilistic Uncertain Linguistic Distance Measures and Their Applications in Multi-criteria Decision Making, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017), 09.11.2017
9. Numerical Solution of Fractional Partial Differantial Algebraic Equation via Fractional Variational İteration Method and Multivariate Padé Approximation, Karatekin Mathematics Days, 11.06.2014
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Neutrosophic Çoklu-Kriterli Karar Verme Metotlarının Uygulamaları, 15.04.2017
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Fraksiyonel Kısmi Diferansiyel Cebirsel Denklemlerin Nümerik Çözümü ve Tek Bir Kristalin Oluşumundaki Stokastik Model, 13.06.2011
Hakemlikler:
1. New Trends in Mathematical Sciences, EBSCO, TÜRKİYE
2. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, , TÜRKİYE
3. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. Sosyal Bilimlerde Matematik II, Lisans, 2016-2017
2. Sosyal Bilimlerde Matematik I, Lisans, 2016-2017
3. diferansiyel denklemler, Önlisans, 2018-2019
4. matematik, Önlisans, 2018-2019
5. matematik, Önlisans, 2018-2019
6. Diferansiyel Denklemler, Lisans, 2018-2019
7. Sosyal Bilimlerde Matematik II, Lisans, 2016-2017
8. Matematik II, Lisans, 2016-2017
9. Mühendislik Matematiği, Lisans, 2017-2018
10. Matematik-I, Lisans, 2017-2018
11. Diferansiyel Denklemler, Lisans, 2017-2018
12. Matematik Tarihi, Lisans, 2017-2018
13. Sosyal Bilimlerde Matematik I, Lisans, 2016-2017
14. Matematik II, Lisans, 2014-2015
15. Diferansiyel Denklemler, Lisans, 2016-2017
16. MATEMATİK I, Lisans, 2016-2017
17. Sosyal Bilimlerde Matematik II, Lisans, 2014-2015
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
7620
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
gokce.kucuk@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: