Gökçe Dilek Küçük

Gökçe Dilek Küçük

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:gokce.kucuk@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Matematik-Bilgisayar Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Matematik-Bilgisayar Bölüm Başkanlığı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi , F.E.F Matematik
Yüksek Lisans
:
Kafkas Üniversitesi , Fen Bil. Ens. Uygulamalı Matematik ABD.
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi , Fen Bil. Ens. Uygulamalı Matematik ABD.
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KÜÇÜK G.D., YİĞİDER M. and ÇELİK E.”Numerical Solution of Fractional Partial Differantial-Algebraic Equation by Adomian Decomposition Method and Multivariate Padé Approximation”, British Journal of Applied Science & Technology, 4(25):3653-3664, 2014.

2. Najafi R, Küçük GD, Çelik E. ''Modified iteration method for solving fractional gas dynamics equation'', Mathematical Methods in the Applied Sciences, 40, 4, 939-946, 2017.

 

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KÜÇÜK, G.D., Yiğider, M. and Çelik, E. “Numerical solution of fractional partial differantial algebraic equations(FPDAEs)”, International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM 2013), 2-5 June 2013,  Yıldız Technical University, Istanbul-TURKEY.

2. KÜÇÜK, G.D., ÇELİK E and KÜÇÜK S. ”Numerical Solution of Fractional Partial Differantial-Algebraic Equation via Fractional Variational İteration Method and Multivariate Padé Approximation”,  Karatekin Mathematics Days, 11-13  June 2014, Çankırı Karatekin University, Çankırı-TURKEY.

 3. Çelik E. Najafi R. and  KÜÇÜK GD. ''A method for Finding Exact Solution of Differantial Algebraic Equations'', ICPAS-2016, June 1-5,2016, İstanbul- TURKEY.

4. KÜÇÜK, G.D. and ŞAHİN R. ''An optimization model based on GRA method for determining attribute weights under neutrosophic information'', 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’17) 21-23 September, 2017, Bayburt-Turkey.

5. ŞAHİN R. and KÜÇÜK, G.D. ''An approach based on optimization model determining the weight information of decision maker'', 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’17) 21-23 September, 2017, Bayburt-Turkey.

6. KÜÇÜK, G.D. and ŞAHİN R. ''Probabilistic Uncertain Linguistic Distance Measures and Their Applications in Multi-criteria Decision Making''. II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017),9-11Ekim 2017, Iğdır-Türkiye.

7. Najafi R,  KÜÇÜK GD. and Çelik E. ''On the analytical solutions of partial differential-algebraic equations by the homotopy perturbation transform method'', II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu (IGDIRSEMP 2017),9-11Ekim 2017, Iğdır-Türkiye.

 

 

 
 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1.Proje Araştırmacısı 2011/85 (BAP )(Atatürk Üniversitesi)

Fraksiyonel Kısmi Diferansiyel-Cebirsel Denklemlerin Nümerik Çözümü ve Tek Bir Kristalin Oluşumundaki Stokastik Model

 

 

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
7620
Belgegeçer
:
E-posta
:
gokce.kucuk@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: