Gökhan ÇALIŞKAN

Gökhan ÇALIŞKAN

Doç. Dr.

Telefon:+90 476 223 00 10

E-mail:gokhan.caliskan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Anabilim Dalı/Program
:
Beden Eğitimi ve Spor
İdari Görevler
:
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU(Bölüm Bşk.), SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ(Anabilim Dalı Başkanı)
Lisans
:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR./
Yüksek Lisans
:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI/
Doktora
:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt , Sayı , 2018
2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI İLE NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ASOS, Cilt , Sayı , 2018
3. The Analyses Of The Features Of Success Motivation Peculiar To Sport Ice-Hockey Players, Europen Scientific Journal, Cilt 10, Sayı 12, 2014
4. Evaluate the Physical Fitness Levels of Turkish Primary School Male and Female Children between 7 14 Ages, Science Movement and Health, Cilt 14, Sayı 2, 2014
5. Gender differences in hand grip strength of the child athletes by usingabsolute, ratio and allometric scaling methods, Biomedical Research, Cilt 28, Sayı 4, 2017
6. The effects of transformational leadership passion for coaching coaching efficacy and successful intelligenceon passion for players using hierarchical linear modeling, JOURNAL OF SPORT & EXERCISEPSYCHOLOGY, Cilt 38, Sayı , 2016
7. Satisfaction Scale For Athlete SSA A Study Of Validity And Reliability, European Scientific Journal, Cilt 12, Sayı 14, 2016
8. Successful Intelligence and Coaching Efficacyamong Soccer Coaches, British Journal of Education, Society &Behavioural Science, Cilt 17, Sayı 7, 2016
9. An Examination of Psychological and Biochemical Parametersof American Football Players and Volleyball Players A Discriminate Analysis, Anthropologist, Cilt 25, Sayı 1,2, 2016
10. An Examination of Coach and Player Relationships According to the Adapted LMX 7 Scale A Validity and Reliability Study, measurement in physical education and exercise science, Cilt 19, Sayı 1, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Olimpik Halter Kaldırışlarının Bazı Biyomekanik Ölçümlerinde Kullanılan Android BarSense Yazılımının Geçerliği, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, 2018
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Charismatic Leadership and Player Outcomes, INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES, 16.04.2015
2. Successful Intelligence And Coaching Efficacy Among Football Coaches in Turkey, 28th International Congress of Applied Psychology, ICAP Conference, 08.07.2014
3. How does leadership affect wisdom through coaching-efficacy based on passion? A conditional process model, ISSP 14th World Congress, 11.03.2016
4. Athletes’ Dark Triad Traits Effects on Their Career Values, International Exercise and Sport Psychology Congress, 13.04.2018
5. How Does Psychological Empowerment Affect The Meaning in Life Based on Passion? A Conditional Process Model., 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science, 04.07.2018
6. Futbol Kulüplerinde Sürdürülebilir Liderlik Analizi, Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
7. Yenilik-Karar Sürecini Yenilikçilik ve Öğretmen Yeterlikleri Çerçevesinde İnceleme, Fifth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. ANTRENÖRÜN LİDERLİĞİ, Ankara 20153
2. Antrenörün Liderliği, ANKARA 20153
3. Antrenörün Liderliği, ANKARA 20153
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. SEVİNÇ G., Türkiyede Bölgelere Göre Sporcu Yetiştirme İstatistiklerinin Uyum Analizi İle İncelenmesi,,,
2. EREN H., Spor Bilimleri ve Veri Madenciliği Uygulamaları: Sprcuların Antropometrik ve Fiziksel Ölçümlerine Veri Madenciliği Yötemlerinin Uygulanması,,,
3. EREN H., Ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel uygunluk karnesi ölçümlerinin veri madenciliği ile sınıflandırılması,Gazi Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı
Projeler:
1. TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, Amerikan futbolu oyuncularının bazı biyokimyasal ve psikolojik parametrelerinin voleybol oyuncularıyla karşılaştırılması, 01.01.2008
Hakemlikler:
1. Measurement in Physical Education and Exercise Science, Physical Education Index, Scopus, ERIC, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2. European Scientific Journal (ESJ), EBSCO, MAKEDONYA
Verilen Dersler:
1. Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
2. Beden Eğitimine Giriş, Lisans, 2018-2019
3. Eğitim Felsefesi, Lisans, 2018-2019
4. Eğitime Giriş, Lisans, 2018-2019
5. Spor Psikolojisi, Lisans, 2017-2018
6. Takım Sporları I (Voleybol), Lisans, 2017-2018
7. İleri Düzeyde Bilgisayar Destekli Veri Analizi, Doktora, 2016-2017
8. Bilgisayar Destekli Veri Analizi, Yüksek Lisans, 2016-2017
9. Spor Bilimlerinde İstatistik ve Veri Analizi, Önlisans, 2016-2017
10. Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2016-2017
11. Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2016-2017
12. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2017-2018
13. Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2017-2018
14. Seçmeli Ders 6 (Voleybol), Lisans, 2017-2018
15. Seçmeli Ders VI (Uzmanlık Spor Dalı -Voleybol), Lisans, 2017-2018
16. ARAŞTIRMA VE PROJE, Lisans, 2017-2018
17. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, Lisans, 2017-2018
18. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Doktora, 2016-2017
19. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans, 2016-2017
20. Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2016-2017
21. Voleybol, Lisans, 2016-2017
22. Spor Psikolojisi, Lisans, 2016-2017
23. Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2015-2016
24. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME , Lisans, 2013-2014
25. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ , Lisans, 2013-2014
26. ARAŞTIRMA PROJESİ , Lisans, 2013-2014
27. VOLEYBOL, Lisans, 2013-2014
28. TAKIM SPORLARI-VOLEYBOL, Lisans, 2014-2015
29. EĞİTİM FELSEFESİ, Lisans, 2014-2015
30. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI , Lisans, 2014-2015
31. SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM, Lisans, 2014-2015
32. Sporda Araştırma ve Proje, Doktora, 2015-2016
33. Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
34. Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve SPSS Uygulamaları , Yüksek Lisans, 2015-2016
35. REKREASYONDA BİREYLERARASI İLETİŞİM, Lisans, 2015-2016
36. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI, Lisans, 2015-2016
37. EĞİTİM FELSEFESİ, Lisans, 2015-2016
38. VOLEYBOL, Lisans, 2015-2016
39. SPOR PSİKOLOJİSİ, Lisans, 2015-2016
Ödüller:
Üyelikler:
1. International Association of Applied Psychology, Üye, 2014
2. The British Association of Sport and Exercise Sciences , Üye, 2013
Harici Tel.
:
+90 476 223 00 10
Dahili Tel.
:
3301
Belgegeçer
:
E-posta
:
gokhan.caliskan@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: