Gökhan Şahin

Gökhan Şahin

Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:gokhan.sahin@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm
:
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
ELEKTRONİK ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Akademik Teşvik Düzenleme ve İtiraz Komisyonu Üyeliğ), MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ(Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği)
Lisans
:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR./
Yüksek Lisans
:
Cheıkh Anta Diop Üniversitesi, güneş enerjisi malzeme ve sistemleri
Doktora
:
Cheikh Anta Diop Universitesi, GUNES ENERJISI (ELEKTRONIK)
Diller
:
Fransızca
İlgi Alanları
:
Solar Energy, Condensed Matter, Electronic, Energy conversion, Photovoltaics, Material Science
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Effect of Illumination Wavelength on the Extension of the Space Charge Regions of Photovoltaic Capacitance Efficiency, Silicon, Cilt 11, Sayı 2, 2019
2. Effect of temperature of a vertical parallel silicon solar cell under photo-thermal conditions, Heat and Mass Transfer, Cilt 55, Sayı 4, 2019
3. Estimation of Global Irradiation Parameters at Location of Migratory Birds in Iğdir, Turkey by Means of MARS Algorithm, Pakistan Journal of Zoology, Cilt 50, Sayı 6, 2018
4. Performance of Capacitance Efficiency on the Extension Space Charge Region of Silicon Solar Cell with Garin Size, Silicon, Cilt 11, Sayı 1, 2019
5. Multi-criteria decision-making in the location selection for a solar PV power plant using AHP, MEASUREMENT, Cilt 129, Sayı , 2018
6. Characterization of the Efficient Thermal Insulation Material from the Evolution of Temperature and Density of Heat Stream into Frequencies Dynamics, Materials Focus, Cilt 7, Sayı 5, 2018
7. Effect of Temperature on the Capacitance of a Silicon Solar Cell in Static Regime, Energy and Power Engineering, Cilt 10, Sayı 05, 2018
8. Effect of the depth base along the vertical on the electrical parameters of a vertical parallel silicon solar cell in open and short circuit, Results in Physics, Cilt 8, Sayı , 2018
9. Determination of the Junction Recombination Velocity Initiating the Short Circuit Situation Sfsc of a Bifacial Silicon Solar Cell Irradiated Under Magnetic Field in Dynamic Frequency Regime, Silicon, Cilt 10, Sayı 4, 2018
10. A novel design and application of the mechanical two-axis solar tracking system, International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR), Cilt 3, Sayı 4, 2018
11. Performance of Electric Power of 3D Modeling Silicon Solar Cell with Grain Sizes, Materials Focus, Cilt 7, Sayı 4, 2018
12. Photo Thermal Response Study of a White Biased BifacialSilicon Solar Cell under Magnetic Field, International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, Cilt 31, Sayı 2, 2015
13. Performance of conversion efficiency of a crystalline silicon solar cell with base doping density, Results in Physics, Cilt 7, Sayı , 2017
14. INFLUENCE OF ILLUMINATIONWAVELENGTH ON THE ELECTRICALPARAMETERS OF A VERTICAL JUNCTIONSILICON SOLAR CELL UNDERFREQUENCY MODULATION, IPASJ International Journal of Electrical Engineering (IIJEE), Cilt 1, Sayı 6, 2013
15. Influence of Incidence Angle on the ElectricalParameters of a vertical Silicon Solar Cell underFrequency Modulation, International Journal of Inventive Engineering and Sciences (IJIES), Cilt 1, Sayı 11, 2013
16. Study of the Photo Thermal Response of a MonoFacial Solar Cell in Dynamic Regime under a MultispectralIllumination and Under Magnetic Field, International Journal of Inventive Engineering and Sciences (IJIES), Cilt 1, Sayı 11, 2013
17. SILICON SOLAR CELL SPACE CHARGE REGION AND CAPACITANCEBEHAVIOR UNDER ELECTRIC FIELD, SYLWAN, Cilt 158, Sayı 5, 2013
18. Incidence angle and spectral effects on vertical junction silicon solar cell capacitance, TURKISH JOURNAL OF PHYSICS, Cilt 38, Sayı , 2014
19. 3D Modeling of a Vertical Junction Polycrystalline SiliconSolar Cell Under Monochromatic Illumination in FrequencyModulation, Current Trends in Technology and Science, Cilt 3, Sayı 2, 2014
20. Diffusion Coefficient in Silicon Solar Cell with Applied Magnetic Field and under Frequency Electric Equivalent Circuits, World Journal of Condensed Matter Physics, Cilt 4, Sayı 02, 2014
21. External Electric Field Influence on Series And ShuntResistance Bifacial Silicon Solar Cell, IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering Technology, Cilt 2, Sayı 9, 2015
22. Determination Of The Junction Surface recombinationVelocity Limiting The Open Circuit Sfoc For A BifacialSilicon Solar Cell Under External Electric Field, IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering Technology, Cilt 2, Sayı 9, 2015
23. Capacitance of Vertical Parallel Junction Silicon Solar Cell under Monochromatic Modulated Illumination, Journal of Applied Mathematics and Physics, Cilt 3, Sayı 11, 2015
24. Study of the Intrinsic Recombination Velocity at the Junction of Silicon Solar under Frequency Modulation and Irradiation, Journal of Applied Mathematics and Physics, Cilt 3, Sayı 11, 2015
25. Effect of Wavelength on the Photocurrent and Photovoltage of Vertical Parallel Silicon Solar Cells under Steady State Condition, Journal of Basic and Applied Physics, Cilt 5, Sayı 1, 2016
26. Effect of Temperature on the Series and Shunt Resistance of a Silicon Solar Cell under Frequency Modulation, Journal of Basic and Applied Physics, Cilt 5, Sayı 1, 2016
27. Study of the Photothermal Response of a Junction Vertical Parallel Silicon Solar Cell under a Multispectral Illumination, Journal of Basic and Applied Physics, Cilt 5, Sayı 1, 2016
28. Performance of conversion efficiency of a bifacial silicon solar cell with particle irradiation, Chinese Journal of Physics, Cilt 55, Sayı 1, 2017
29. Incidence Angle Effect on Electrical Parameters of aBifacial Silicon Solar Cell Illuminated by its Rear Side inFrequency Domain, International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, Cilt 30, Sayı 1, 2015
30. Effect of wavelength on the electrical parameters of a vertical parallel junction silicon solar cell illuminated by its rear side in frequency domain, Results in Physics, Cilt 6, Sayı , 2016
31. Effect of incidence angle on the electrical parameters of vertical parallel junction silicon solar cell under frequency domain, Moscow University Physics Bulletin, Cilt 71, Sayı 5, 2016
32. Effect of junction recombination velocity of electrical parameters of a vertical parallel silicon solar cell under frequency modulation, Applied Physics A, Cilt 122, Sayı 12, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Effect of Incidence Angle on Capacitance of Vertical ParallelSilicon Solar Cell under Modulation Frequency, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. Tech, Cilt 7, Sayı 1, 2017
2. Capacitance Voltage Characterization of Bifacial Silicon Solar CellUnder Polychromatic Modulated Illumination Geniş Sekturumlu Aydınlatma altında İki Yüzeyli Silikon GüneşPilinin Difüzyon Kapasitansı ve Aşırı Azınlık Taşıyıcı Yoğunluğu, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech, Cilt 6, Sayı 3, 2016
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. 2nd International Symposium on MultidisciplinaryStudies and Innovative Technologies ”, Effect of wavelengths impedance spectroscopy of a vertical parallel junction polycrystalline, 19.10.2018
2. International Conference on Innovative Engineering Applications, Conversion power of a Crystalline Vertical Parallel Silicon Solar Cell with electrical parameters, 20.09.2018
3. FREQUENCY MODULATED IMPULSE RESPONSE PHOTOTHERMAL REFLECTANCE THEORY OF JUNCTION VERTICAL PARALLEL SILICON SOLAR CELL, 5th International Conference on Advanced Technology Sciences, 09.05.2017
4. Influence of Illumination Frequency Modulation on Electrical Parameters of aVertical Parallel Junction Silicon Solar Cell in Open and Short Circuit, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
5. Effect of the Depth Base along the Vertical on the Electrical Parameters of aVertical Parallel Silicon Solar Cell in Open and Short Circuit, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
6. Estimation of Global Irradiation Parameters at Location of Migratory Birds inIğdır, Turkey by means of MARS Algorithm, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
7. COMPARISON BETWEEN HORIZONTAL AND VERTICAL PARALLEL SILICON SOLAR CELL OF A PHOTOCURRENT DENSITY UNDER MULTISPECTRAL ILLUMINATION, 5th International Conference on Advanced Technology Sciences, 09.05.2017
8. Effect of Modulation Frequency on the Photothermal and Temperature of a Vertical Parallel Silicon Solar Cell under Multispectral illumination, 8th InternationalAdvanced Technologies Symposium(IATS) 2017, 19.10.2017
9. Effect of Wavelengths Impedance Spectroscopy of A Vertical Parallel Junction Silicon Solar Cell With Electrical Parameters, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19.10.2017
10. EFFECT OF JUNCTION RECOMBINATION VELOCITY OF ELECTRICALPARAMETERS OF OF A VERTICAL PARALLEL SILICON SOLAR CELL UNDER FREQUENCY MODULATION, International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16), 01.09.2016
11. Effect of temperature on the capacitance of a silicon solar cell in static regime, ICCESEN-2016 19-24 October 2016 Kemer-Antalya-TURKEY, 19.10.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. Gökhan ŞAHİN, Capacitance Voltage Characterization of Bifacial Silicon Solar Cell Under Polychromatic Modulated Illumination, “Geniş Sekturumlu Aydınlatma altında İki Yüzeyli Silikon Güneş Pilinin Difüzyon Kapasitansı ve Aşırı Azınlık Taşıyıcı Yoğunluğu” başlıklı makaleniz Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin “Yıl: 2016 - Cilt: 6 - Sayı: 3

2. Gökhan ŞAHİN, Effects of Incidence Angle on Capacitance of Vertical Parallel Silicon Solar Cell under Modulation Frequency, Modülasyon Frekansı Altında Geliş Açısının Dikey-Paralel Silisyum Güneş Pili Kapasitansına Etkisi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin “Yıl: 2017 - Cilt: 7 - Sayı: 1

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. Bilgin M., İki eksenli Güneş İzleme Sistemlerinde Takip Verimliliğinin arttırılması ve Mekanik Yapısının Geliştirilmesi,,,
2. ANGAY M., İşletme Halindeki Iğdır Üniversitesi Dağıtım Şebekesinin Yer altı Elektrik Kablolarında Kapasitif Etkinin İncelenmesi,,,
3. ANGAY M., İŞLETME HALİNDEKİ IĞDIR ÜNİVERSITESİ DAĞITIM ŞEBEKESİNİN YER ALTI ELEKTRİK KABLOLARINDA KAPASİTİF ETKİNİN İNCELENMESİ VE ŞÖNT REAKTÖR TESİSİ,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Spintronik uygulamalar için multiferroik malzemelerin sentezi ve geliştirilmesi, 10.04.2018
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Iğdır İli’nde Güneş Enerjisi Panellerinin Verimliliğini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörlerin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi, 11.01.2018
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Gerçek Kalbin Yaşamsal Fonksiyonlarını Gösteren Sanal İnsan Kalbi Tasarlanması: Tıp Eğitim Simülasyonu, 24.10.2017
4. Kalkınma Bakanlığı, Danışman, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü FV Güneş Enerjisi Üretimi, 19.09.2017
5. ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, Seyreltik Manyetik Katkılı ZnO İnce Filmlerin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması, 27.06.2016
6. Kalkınma Bakanlığı, Danışman, Iğdır, SANAYİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR VE ÜRETİME DAYALI İHRACATA YÖNELİYOR, 11.04.2017
7. Kalkınma Bakanlığı, Yürütücü, Iğdır Üniversitesi Kampüsü 500 kW-p Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Uygulaması Çalışması, 11.04.2017
8. Kalkınma Bakanlığı, Danışman, Iğdır ili güneş enerjisinden elektrik üretme potansiyelinin tespitine yönelik araştırma geliştirme faaliyeti, 28.04.2016
Hakemlikler:
1. Smart Grid and Renewable Energy, Renewable Energy, Solar Energy,
2. Silicon, SCI-Expanded,
3. ğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)ISSN 2146-0574, , TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. OPTO ELEKTRONİK, Yüksek Lisans, 2018-2019
2. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI, Yüksek Lisans, 2018-2019
3. MÜHENDİSLİK ETİĞİ, Lisans, 2018-2019
4. ELEKTROMEKANİK ENERGİ DÖNÜŞÜMÜ, Lisans, 2018-2019
5. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI, Yüksek Lisans, 2017-2018
6. FİZİK I, Lisans, 2017-2018
7. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
8. UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
9. FİZİK II, Lisans, 2018-2019
10. RÜZGAR ENERJİSİNİN ELEKTRİKSEL MANTIĞI, Yüksek Lisans, 2017-2018
11. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
12. RÜZGAR ENERJİSİNİN ELEKTRİKSEL MANTIĞI, Yüksek Lisans, 2018-2019
13. FİZİK I, Lisans, 2018-2019
14. OPTO ELEKTRONİK, Yüksek Lisans, 2017-2018
15. FİZİK II, Lisans, 2017-2018
16. Elektromekanik Energi Dönüşümü, Lisans, 2017-2018
17. FİZİK II, Lisans, 2016-2017
18. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMI, Yüksek Lisans, 2016-2017
19. OPTO ELEKTRONİK, Yüksek Lisans, 2016-2017
20. UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
21. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2016-2017
22. FİZİK 1, Lisans, 2016-2017
23. Fizik II, Lisans, 2015-2016
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4492
Belgegeçer
:
E-posta
:
gokhan.sahin@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: