Gonca Sutay

Gonca Sutay

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:gonca.sutay@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TARİH BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ(Fakülte Kurulu Üyeliği)
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih/Tarih Eğitimi
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Tarihsel mekanlara yapılan geziler, Resim, Müzik vs.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. MOĞOL İSTİLASININ ZORUNLU GÖÇÜ İLE ANADOLU’xxDA YÜKSELEN DEĞER: SULTAN’UL ULEMA BAHAEDDİN VELED VE AİLESİ, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES, Cilt 2, Sayı 1, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Moğol İstilasına Karşı Mücadelede Ahi Evran Ve Ahiler, I. İnternational Iğdır Congress on Multıdısıplınary Studies, 06.11.2018
2. Anadolu Selçukluları Döneminde Ahilik Ve Siyasetteki Etkileri, I. İnternational Iğdır Congress on Multıdısıplınary Studies, 06.11.2018
3. Büyük Selçuklu Devletinde Kadın ve Siyaset: Terken Hatun Örneği, İslam ve Kadın” Çalıştayı, 09.06.2018
4. Moğol İstilasının Zorunlu Göçü ile Anadolu’da Yükselen Değer: Sultanu’l Ulema Bahaeddin Veled ve Ailesi, II. İnternational Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 17.05.2018
5. Seyyahların Ortadoğu’xxnun Kalbi Bağdat Hakkındaki İlk İzlenimleri, Uluslararası Ortadoğu Kongresi: Dil, Tarih ve Edebiyat, 30.10.2016
6. A Survey on Situation of the Castles in Middle Age Period in Iğdır: ŞedikCastle, Üçkayalar Castle, Yüceotağ Castle and Sürmeli Castle Case, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
7. I. ve II. Haçlı Seferleri Döneminde Antep ve Çevresi, Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, 19.08.2017
8. Haçlı Seferleri yahut Dini İstismar, III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti , "Selçuklular ve Haçlılar" Sempozyumu, (8-10 Nisan 2016), Konya, 06.04.2016
9. Nasır b. Seyyar'ın Son Emevi Halifesi Mervan b. Muhammed'e Gönderdiği Uyarı Mektupları, Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu (16-18 Aralık 2014) Sakarya, 16.12.2014
10. Yeni Açılan Üniversitelerde Tarih Eğitiminde Karşılaşılan Kısıtlama ve Zorluklar: Iğdır Üniversitesi Tarih Bölümü Örneği., III. International Symposium on History Education (25-27 June 2014) Sakarya, 25.06.2014
11. İrminiyye'ye İlk İslam Fetihlerinde İyaz b. Ganm ve Habib b. Mesleme, II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (6-8 Mayıs 2015) Erzurum, 06.05.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Karakoyunlu İlçesi Tarihi, Tarihi Süreç İçerisinde Karakoyunlu İlçesi Mezar Kültürü Çerçevesinde Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Paneli, (Panelist), (15 Mayıs 2014), Iğdır. Yayımlanmamış, 15.05.2014
2. Hz. Peygamber ve Kızı Fatma Arasındaki Diyalog Çerçevesinde Baba/Kız İlişkileri, Iğdır İl Müftülüğü Kadın ve Toplum Paneli (Panelist), (09 Mart 2015), Iğdır. Yayımlanmamış, 09.03.2015
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
1. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , TÜRKİYE
2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ, Lisans, 2018-2019
2. Ortaçağ Tarih Yazıcılığı II, Yüksek Lisans, 2018-2019
3. Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi II, Yüksek Lisans, 2018-2019
4. Ortaçağ Tarihi Kaynakları II, Doktora, 2018-2019
5. SANAT TARİHİ, Lisans, 2018-2019
6. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER II, Lisans, 2018-2019
7. İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ II, Lisans, 2018-2019
8. İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi I, Lisans, 2018-2019
9. BİZANS TARİHİ I, Lisans, 2018-2019
10. Bilimsel Araştırma Teknikleri, Doktora, 2018-2019
11. Ortaçağ Tarihi Kaynakları I, Doktora, 2018-2019
12. Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi I, Yüksek Lisans, 2018-2019
13. Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I, Yüksek Lisans, 2018-2019
14. Bizans Tarihi I-II, Lisans, 2017-2018
15. SEYAHATNAME OKUMALARI, Lisans, 2017-2018
16. SANAT TARİHİ, Lisans, 2017-2018
17. Osmanlıca I-II, Lisans, 2017-2018
18. Türk-İslam Kültür ve Medeniyeti I- II, Lisans, 2017-2018
19. ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ, Lisans, 2017-2018
20. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler II, Yüksek Lisans, 2017-2018
21. Moğol Tarihi, Yüksek Lisans, 2017-2018
22. Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I-II, Yüksek Lisans, 2017-2018
23. Seyahatname Okumaları, Lisans, 2016-2017
24. Sanat Tarihi, Lisans, 2016-2017
25. Moğol Tarihi, Lisans, 2016-2017
26. Osmanlıca I, Lisans, 2016-2017
27. Seyahatname Okumaları, Lisans, 2015-2016
28. Tarih Sosyolojisi, Lisans, 2015-2016
29. Osmanlı Diplomatikası I, Lisans, 2015-2016
30. Bizans Tarihi I, Lisans, 2015-2016
31. İlk Müslüman Türk Devletleri II, Lisans, 2014-2015
32. Osmanlı Tarihi I (1300-1453), Lisans, 2014-2015
33. İslam Tarihi II, Lisans, 2014-2015
34. Endülüs Emevi Devleti, Lisans, 2014-2015
35. İlk Müslüman Türk Devletleri, Lisans, 2013-2014
36. Türk-İslam Kültür ve Medeniyeti, Lisans, 2013-2014
37. İslam Tarihi, Lisans, 2013-2014
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4631
Belgegeçer
:
E-posta
:
gonca.sutay@igdir.edu.tr
Web Site
:
goncasty@hotmail.com
Adres
:
Iğdır Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü