Gürkan Bozma

Gürkan Bozma

Arş. Gör.

Telefon:+90 476 - 223 0010

E-mail:gurkan.bozma@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm
:
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
İktisat Politikası Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./
Yüksek Lisans
:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. The volatility spillovers between Turkey and North Africa (ETM) stock markets: VARMA-BEKK GARCH model, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, 2018
2. BRICS ve MINT Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt , Sayı 15, 2018
3. Türkiye’de Buğday, Arpa, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (1)–Asimetrik BEKK–GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, Cilt , Sayı , 2018
4. GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE YAŞAM BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: WILKINSON HİPOTEZİ, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı , 2018
5. ANALYZING VOLATILITY TRANSMISSIONS BETWEEN STOCKMARKETS OF TURKEY, ROMANIA,POLAND, HUNGARY AND UKRAINEUSING M-GARCH MODEL, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 36, Sayı 4, 2018
6. DÖVİZ KURUNUN DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 31, Sayı 3, 2017
7. Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2017
8. MALİ SENKRONİZASYON HİPOTEZİ TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ Mİ?, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, 2017
9. Conflict Defense Spending and Economic Growth in the Middle East A Panel Data Analysis, International Journal of Economics and Financial Issues, Cilt 6, Sayı 1, 2016
10. LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, The International New Issues in Social Sciences, Cilt , Sayı , 2017
11. Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2016
12. Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 10, 2016
13. Türkiye Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi Bir Nedensellik Analizi, Turan-Stratejik Araştırmalar Merkezi, Cilt 7, Sayı 27, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. BIST Şehir Endekslerinde Oynaklığın Ölçülmesi: Alternatif Ekonometrik Modellerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Finans Politik Ekonomik Yorumlar, Cilt , Sayı , 2018
2. ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt , Sayı , 2017
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. KOSGEB Destek Programlarının Mevcut Durum Analizi: Artvin İli Örneği, Uluslararası Artvin Sempozyumu, 18.10.2018
2. Bireysel Emeklilik Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 29.09.2016
3. REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018, 06.11.2018
4. DÖVİZ KURUNUN VE FAİZ ORANININ BIST-100 ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ, 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13.12.2017
5. Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkisi Türkiye Örneği, Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 20.10.2016
6. BORSA İSTANBUL ALT ENDEKSLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIKGEÇİŞKENLİKLERİNİN ASİMETRİK GARCH BEKK YÖNTEMİ İLE ANALİZİ, 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13.12.2017
7. SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATININ DÖVİZ KURU GEÇİŞKENLİĞİ, III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19.10.2017
8. LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19.10.2017
9. ANALYZING VOLATILITY TRANSMISSIONS BETWEEN STOCK MARKETS OF TURKEY, ROMANIA, POLAND, HUNGARY AND UKRAINE USING M-GARCH MODEL, PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY, 26.05.2017
10. BİST-100 Endeksi, Döviz Kuru, Faiz ve Altın Arasındaki Volatilite Geçişkenliği, International Congress on Social Sciences, 11.05.2017
11. Türkiye de Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi Ne Olmalıdır, Türkiye Ekonomi Kurumu, 20.10.2016
12. Döviz Kurlarının Kısa süreli sermaye girişleri üzerindeki asimetrik etkileri: Türkiye üzerine ekonometrik bir uygulama, International Congress on Social Sciences, 11.05.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL,BOZMA GÜRKAN (2017).  ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ.  Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Kontrol No: 3734968)

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Selected Studies on Economics and Finance,Biofuel and Agricultural Commodity Prices, 2018
2.Selected Studies on Economics and Finance,Inflation Targeting Regime and Country Experiences, 2018
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
5073
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
gurkan.bozma@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: