Hakan Güngörmez

Hakan Güngörmez

Öğr. Gör.

Telefon:+90.476.223 00 10-16

E-mail:hakan.gungormez@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Iğdır Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Lojistik Programı
İdari Görevler
:
( Müdür) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
Lisans
:
İşletme
Yüksek Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme/ Yönetim ve Organizasyon
Doktora
:
Diller
:
İlgi Alanları
:
Spor-El Sanatları-Gezi-Fotoğrafçılık-Dağcılık
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
  1. GÜNGÖRMEZ H. “ Doğal Boyalar ve Tuz” Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi ( Journal of the ınstıtute of scıence and Technolgy)Tech 5 .(1) 57-63, 2015

  2. GÜNGÖRMEZ H. “ Iktisadi Açıdan Bir Faaliyet: Tuzluca Kaya Tuzlası” İstabul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi sayı : 30 26-37, 2015

  3. GÜNGÖRMEZ H , GÜZEL Ş , ÖKSÜZ A , GÜZEL Ş “Tuz ile Balığın Buluşması: Tuzlu Balık Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(2): 149-155, 2017
  4. AĞIRKAYA B M, GÜNGÖRMEZ H "Tüketicilerin Reklemlara Yönelik Kuşkuculuğu Üzerine Araştırma: Iğdır Örneği" Ünte İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt : 1 Sayı : 2 ( ISSN: 2602-2192) 2017
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

 

  1. GÜNGÖRMEZ H. “ Nahçivanda Tuz Ticareti” Nahçıvan DevletÜniversitesi İlmi Eserler serisi No 6(71)170-179, 2015

  2. Kadirzade T, GÜNGÖRMEZ H. “ Ailelerin Kışa Hazırlığında Tuzun Önemi” Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Arkeolojisi ve Etnografyası Aktüel Problemleri Dergisi 1180-187,2014

  3. GÜNGÖRMEZ H. “Nahçıvanda Tuz Madenleri ve İktisadi İlişkileri” Nahçıvan Devlet Üniversitesi İlmi Eserler dergsi No 6(62)154-157,2014

  4. GÜNGÖRMEZ H. “Development of İmproving Of Prodoction Salts” (Tuz Üretimi Yöntemlerini İyileştirmenin geliştirilmesi) News Of Pedaqogıcal Unıversty  3 470-472, 2015
  5. GÜNGÖRMEZ H. “ SOSYAL HAYATTA TUZ VE İNSAN ” Nahçıvan Devlet Üniversitesi İlmi Eserler dergsi No 6(87) 178-182,2017
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
2016-2017            
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI 163313002103.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Turist Rehberliği / Turizm Rehberliği 2 0 2
2 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ 3301004106.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi / İşletme Yönetimi 3 1 4
3 TEDARİK ZİNCİRİ KURMA VE YÖNTEMİ 3311004100.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
4 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI 3311004101.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
5 FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA 3311004104.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
6 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 3311004106.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
7 YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 3311004110.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
8 TİCARET HUKUKU 9900001070.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) / Bankacılık ve Sigortacılık 2 0 2
9 TİCARET HUKUKU 9900001070.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Maliye (İ.Ö.) / Maliye 2 0 2
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 LOJİSTİĞE GİRİŞ 3311001100.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
2 TERMİNAL PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 3311003100.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
3 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ 3311003102.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
4 TAŞIMACILIK VE ULUSLAR ARASI MEVZUATLAR 3311003103.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
5 KOMBİNE TAŞIMACILIK 3311003104.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
6 LOJİSTİK 3319003102.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret / Dış Ticaret 2 1 3
2015-2016            
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ 3301004106.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi / İşletme Yönetimi 3 1 4
2 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ 3301004106.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi (İ.Ö.) / İşletme Yönetimi 3 1 4
3 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI 3311004101.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
4 FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA 3311004104.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
5 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 3311004106.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
6 TİCARET HUKUKU 9900001070.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) / Bankacılık ve Sigortacılık 2 0 2
7 TİCARET HUKUKU 9900001070.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Maliye (İ.Ö.) / Maliye 2 0 2
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 LOJİSTİĞE GİRİŞ 3311001100.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
2 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ 3311003102.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
3 TAŞIMACILIK VE ULUSLAR ARASI MEVZUATLAR 3311003103.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
4 LOJİSTİK 3319003102.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 2 1 3
5 LOJİSTİK 3319003102.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret / Dış Ticaret 2 1 3
6 TEMEL HUKUK 9900001069.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık / Bankacılık ve Sigortacılık 2 0 2
7 TEMEL HUKUK 9900001069.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi / İşletme Yönetimi 2 0 2
8 TEMEL HUKUK 9900001069.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Maliye (İ.Ö.) / Maliye 2 0 2
9 TEMEL HUKUK 9900001069.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) / Bankacılık ve Sigortacılık 2 0 2
10 TEMEL HUKUK 9900001069.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Maliye / Maliye 2 0 2
11 TEMEL HUKUK 9900001122.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret / Dış Ticaret 2 1 3
2014-2015            
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ 3311003102.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
2 TAŞIMACILIK VE ULUSLAR ARASI MEVZUATLAR 3311003103.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
3 GENEL İŞLETME 9900001026.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık / Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 3
4 GENEL İŞLETME 9900001026.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) / Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 3
5 PAZARLAMA İLKELERİ 9900001134.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi / İşletme Yönetimi 2 1 3
6 PAZARLAMA İLKELERİ 9900001134.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi (İ.Ö.) / İşletme Yönetimi 2 1 3
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ 3301004106.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi / İşletme Yönetimi 3 1 4
2 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ 3301004106.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi (İ.Ö.) / İşletme Yönetimi 3 1 4
3 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI 3311004101.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
4 FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA 3311004104.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
5 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 3311004106.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
2013-2014            
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 LOJİSTİK VE NAKLİYE MEVZUATI 3311004101.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
2 FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA 3311004104.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
3 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 3311004106.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 2 0 2
4 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3319004102.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 2 1 3
5 ULUSLARARASI FİNANSMAN 3319004102.2 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 2 1 3
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 TAŞ İŞLEMECİLİĞİ 3307003111.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Geleneksel El Sanatları / Geleneksel El Sanatları 1 2 2
2 DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ 3311003102.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
3 TAŞIMACILIK VE ULUSLAR ARASI MEVZUATLAR 3311003103.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Lojistik / Lojistik 3 0 3
4 GENEL İŞLETME 9900001026.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) / Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 3
2012-2013            
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 FİNANSAL YÖNETİM 3301002052005.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 1 4
2 İŞLETME YÖNETİMİ 3303002142005.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Elektrik (İ.Ö.) / Elektrik 1 1 2
3 DOĞAL BOYACILIK 3307003109.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Geleneksel El Sanatları / Geleneksel El Sanatları 1 2 2
4 TAŞ İŞLEMECİLİĞİ 3307003111.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Geleneksel El Sanatları / Geleneksel El Sanatları 1 2 2
5 İŞLETME YÖNETİMİ - I 9900000103.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Elektrik (İ.Ö.) / Elektrik 2 1 3
6 FİNANSAL YÖNETİM 9900001020.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 1 4
7 GENEL İŞLETME 9900001026.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) / Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 3
8 GENEL İŞLETME 9900001026.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık / Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 3
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 9900001001.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Geleneksel El Sanatları / Geleneksel El Sanatları 1 1 2
2011-2012            
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 GENEL PAZARLAMA 3319001122006.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İthalat - İhracat (İ.Ö.) / İthalat - İhracat 2 0 2
2 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3319002102.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İthalat - İhracat (İ.Ö.) / İthalat - İhracat 2 0 2
3 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3319002102.2 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 2 0 2
4 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3319002102.4 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 2 0 2
5 İŞLETME YÖNETİMİ - II 9900000203.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Elektrik (İ.Ö.) / Elektrik 2 1 3
6 İŞLETME YÖNETİMİ - II 9900000203.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Turizm ve Otel İşletmeciliği / Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 1 3
7 İŞLETME YÖNETİMİ - II 9900000203.2 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 2 1 3
8 İŞLETME YÖNETİMİ - II 9900000203.4 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1 3
9 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 9900001001.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Geleneksel El Sanatları / Geleneksel El Sanatları 1 1 2
No. DersAdi DersKodu BirimAdi Teorik Uygulama Kredi
1 İŞLETME YÖNETİMİ 3303002142005.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Elektrik (İ.Ö.) / Elektrik 1 1 2
2 GENEL MUHASEBE-I 3304811012006.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İthalat - İhracat (İ.Ö.) / İthalat - İhracat 4 0 4
3 GENEL MUHASEBE-I 3304811012006.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 4 0 4
4 TAŞ İŞLEMECİLİĞİ 3307003105.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Geleneksel El Sanatları / Geleneksel El Sanatları 3 0 3
5 İŞLETME 3319001101.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 3 1 4
6 İŞLETME YÖNETİMİ - I 9900000103.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Turizm ve Otel İşletmeciliği / Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 1 3
7 İŞLETME YÖNETİMİ - I 9900000103.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi (İ.Ö.) / İşletme Yönetimi 2 1 3
8 İŞLETME YÖNETİMİ - I 9900000103.1 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Elektrik (İ.Ö.) / Elektrik 2 1 3
9 İŞLETME YÖNETİMİ - I 9900000103.2 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 2 1 3
10 GENEL İŞLETME 9900001026.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık / Bankacılık ve Sigortacılık 3 0 3
11 GENEL MUHASEBE 9900001029.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret (İ.Ö.) / Dış Ticaret 3 1 4
12 GENEL İŞLETME 9900001100.1 Iğdır Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi (İ.Ö.) / İşletme Yönetimi 3 1 4
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90.476.223 00 10-16
Dahili Tel.
:
3038
Belgegeçer
:
E-posta
:
hakan.gungormez@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır MYO