Halit BAŞ

Halit BAŞ

Arş. Gör. Dr.

Telefon:4694

E-mail:halit.bas@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TARİH BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
-
Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Doktora
:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
-
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Okul Dışı Tarih Öğretimi Bağlamında “İpek Yolu’nda Türk Kervansarayları Eğitim, Bilim, Kültür Gezisi”nin Değerlendirilmesi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı , 2017
2. Dicle Fırat ta Geleneksel Nehir Taşımacılığı ve I Dünya Savaşı ndaIrak Cephesinde Kullanımı, History Studies, Cilt 8, Sayı 3, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. 1452 Numaralı İzmit Şeriye Sicilinde Yer Alan Unvan ve Lakaplar Üzerine Bir İnceleme, ANASAY, Cilt , Sayı 7, 2019
2. 1452 NUMARALI İZMİT ŞERİYE SİCİLİNDE YER ALAN UNVANVE LAKAPLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME, Anasay, Cilt , Sayı 7, 2019
3. Şer iyye Sicili Kayıtlarına Göre Bitlis Vakıfları ve Vakıf Eserleri 1878 1910, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2015
4. Kitap Tanıtımı Tuncay Öğün Doğu nun Mirlerine Son Veda Cizreli İzzeddin Şîr Bey ve İsyanı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı 5, 2014
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. 1452 NUMARALI İZMİT ŞER’İYE SİCİLİNDE YER ALAN UNVAN VELÂKAPLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Kültürü-Tarihi Sempozyumu-V, 09.03.2018
2. The Operation of 13th Corps in Iran and the Menzil Services during the First World War, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 09.10.2017
3. Tarih Dersleri İçin Tarihi Alan Gezisi ve Drama Ahlat Selçuklu Mezarlığı Örneği, VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, 04.10.2011
4. Tarih Dersleri İçin Müzede Drama Van Müzesi Örneği, Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu, 18.04.2011
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Iğdır Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları,Karakoyunlı İlçesinin Tarihsel Gelişimi(Yeni ve Yakınçağ Bölümleri),Erzurum 2014
Diğer Yayınlar:

Yardımcı Editör, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 12, Temmuz 2017.

Yardımcı Editör, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 13, Ekim 2017.

Yardımcı Editör, İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Aralık 2018.

Yönetilen Doktora Tezleri:

-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

-

Projeler:

-

Hakemlikler:

-

Verilen Dersler:

-

Ödüller:

-

Üyelikler:

-

Harici Tel.
:
4694
Dahili Tel.
:
4694
Belgegeçer
:
E-posta
:
halit.bas@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü