Hasan Bal

Hasan Bal

Prof. Dr.

Telefon:0476 223 00 40

E-mail:hasan.bal@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
-
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü
Diller
:
Almanca
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Aksu, İ., Bayhan, A.K., Bal, H., 1987. Tarımsal Alanda Mikro İşlemcilerle Mikrokomputer Tasarımı. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon Ve Enerji Sempozyumu. 26-29 Ekim, İzmir, S.349-358
 2. Bal, H., 1999. Potato Crop Mechanisation And Problems İn Turkei. 7th İnternationai Congress On Mechanization And Energy İn Agrıculture. 26-29 May, Adana-Turkey, S.69-72
 3. Bal, H., Sivritaş, İ., 2002 Testing Of Plant Protection Equipments İn Europe. 8th international Congress On Mechanization And Energy İn Agriculture, Ege University, 15-17 October, Kuşadası-İzmir, S.330-332
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 1. Bal. H., 1988. Tarımsal Savaş Mekanizasyonıı Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, Erzurum, S. 109
 2. Bal. H., 1990. Çözümlü Tarımsal Mekanizasyon Problemleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, Erzurum, S. 109
 3. Bal, H., Bayhan, A.K., 2009. Resimlerle Mekanizasyon. Kayseri, S. 141
 4. Bal, H., 2005. Fidanlık Tesis Çalışmaları. Fidancılık El Kitabı. Kayema İşkur Avrupa Birliği Projesi, Kayema. Kayseri, S.7-34
 5. Bal, H., 2008. Yem Bitkileri Ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi. Erciyes Üniversitesi, Yayın No: 160, S.422-437 Kayseri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
 1. Bal, H., 1979. Herbisitferin Kullanılmasında Önemli Olan Bitki Koruma Teknikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 10, Sayı:3-4, S,201-204.
 2. Bal, H., 1980. Patates Tarımında toprak İşlemenin Önemi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 11, Sayı: 1-2, S. 187-203.
 3. Bal, H., 1982. Patates Üretimi Mekanizasyonunda Son Gelişmeler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 13, Sayı:3-4, S, 193-200.
 4. Bal, H., 1983. Modem Toprak İşleme Aletlerinin Toprağın Yapısına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 14, Sayı: 1-2, S.241-249.
 5. Bal, H., Güler, İ.E., 1983. Toprak-Traktör-Alet Sisteminin Uygunluğu İle Enerji Tasarrufu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 14, Sayı:3-4, S.233- 241.
 6. Bal, H., Güler, İ.E., 1984. Patates Sap Ve Yapraklarının Azaltılmasında Tekniğin Yeri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 15, Sayı;3-4, S. 123-129.
 7. Bal. H., 1985. Makineli Patates Hasadındaki Yumru Kaybı ve Zedelenmelerin Azaltılmasında Uygulanan Yeni Teknikler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 16, Sayı: 14-4, S. 137-146.
 8. Bal. H., 1986. Tam Otomatik Patates Makinelerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 17, Sayı:14-4, S.141-147.
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
 1. Bal, H., 1979. Patates Bakım İşlerinde Tekniğin Önemi. Türkiye 1. Patates Kongresi, 1979, Ankara.
 2. Bal, H., 1989. Erzurum Yöresinde Kullanılan Bazı Patates Dikim Makinelerinin Dikim Düzgünlükleri Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi. 1-2 Haziran, Tekirdağ.
 3. Bal, H., Güler, i.E., 1997. Patates Bakım Tekniğinde Son Gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, S.944-949
 4. Bal, H., 2000. Patates Bakım Tekniğinde Yeni Gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Tarım Makineleri Bölümü. 1-2 Haziran, Erzurum, S.238-241.
 5. Bal. H., 2001. Mildiyo Mücadelesinde Aplikasyon Tekniği. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. 13-15 Eylül, Harran, S.270-273
 6. Bal, H., 2004. Bitki Korumada Dikkat Edilecek Hususlar, Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu Bildiri Kitabı S.57-72 (T.C. Yerköy Kaymakamlığı)
 7. Bal, H., 2006. Patates Tarımı Mekanizasyonunda Gelişmeler. IV Ulusal Patates Kongresi Bildiri Kitabı, 06-08 Eylül, Niğde, S. 174-177
 8. Bal, H., 2009. Pülverizatör Memeleri Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, S.267-270, Ekim 2009, Isparta.
Diğer Yayınlar:

 

Projeler

 1. Bal, H. 2009. Endüstriye! Patates Üretiminde Makine Kullanımı ve İş Yapma Masraflarının Belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje, FBA 03-25
 2. Bal, H., ve ark, 2008. Erciyes Üniversitesi Merkez Kampus Yeşil Alanların Bakım ve Korunması Alt Yapı Projesi (08-AY-OI)
 3. Bal, R., 2007. Organik Tarım Yüksek Sistem Bağ Tesis Projesi (07-AY-01)
 4. Bal, H., Korucu Toprak İşleme ve Ekim AY Yapı Projesi (06 Ay 03)
 5. Bal, H., 2004. Yağmurlama Sulama Projesi, Alt Yapı Projesi (FEY-04-50)
 6. Bal, H., 2001. Tarla Pülvcrizatörlerinde Kullanılan Püskürtme Memeleri üzerine Bir Araştırma Proje No: EÜ BAP 00-51-3
 7. Bal, H., ve ark. 1997. 250t/ gün Süt İşleme Kapasiteli Entegre Süt Tesisine İlişkin Fizibilite Etüdü. Kayseri Ticaret Odası İş Gücü Uyum Projesi Yerel Ekonomi Gelişme Programı

 

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
 1. Raf, H., 1978. Tir Ekim Makinesi Ekici-Gömücü Ayaklarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Alet ve Makineleri Bölümü, Erzurum, S. 107.
 2. Bal, H., 1982, Erzurum Ovasında Patates Bakımından Mekanizasyon Olanakları Üzerine Bir Araştırma (Basılmamış Doçentlik Tezi). Atatürk Üniversitesi Ziraat Tarım Makineleri Bölümü, Erzurum, S. 107.
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
 • Hayvansal Üretim Tesis.ve Mak. (HYS209)
 • Bahçe Ziraatında Mekanİzasyon (BZ203)
 • Tarımsal Mekanizasyon (ORT207)
 • Hayvancılıkta Projelendirme (HYS208)
 • Gıda Endüstri Makineleri (GT211)

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0476 223 00 40
Dahili Tel.
:
4082
Belgegeçer
:
+90 (476) 223 00 45
E-posta
:
hasan.bal@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Doğubayazıt Yolu Üzeri, Suveren Kampüsü P.K. 76002 Merkez-IĞDIR