Hasan Biçim

Hasan Biçim

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:hasan.bicim@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI/
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/
Doktora
:
EGE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ PR./
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Kent ve Göç Sosyolojisi, Toplumsal Tabakalaşma, Kültürel Çalışmalar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Urban Migration and Space The settlement of nomads in the urban area of Batman city and their type of housing, 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, 29.05.2014
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Şehir içinde Şehir Batman ve TPAO, 14. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 23.11.2015
2. Emil Durkheim in Mücadelesi Bireysel Olmayan Bir Toplumbilim Nasıl Oluşturulur, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 14.05.2015
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Türkiye de Sosyolojinin Yüzyıllık Serüveni,1990'lar Türkiye'si ve Sosyoloji: Bahattin Akşit ve Korkut Tuna,İZMİR 2015
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. BAP, Araştırmacı, 2010 SOB YL0015 Zorunlu Göç Göçebelik ve Kentte Tutunma Tarzları Batman Pazaryeri Mahallesi Örneği ,
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4683
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
hasan.bicim@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: