Hasan Biçim

Hasan Biçim

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:hasan.bicim@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü/Sosyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
:
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Bölümü/Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Doktora
:
EGE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Bölümü/Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Kent ve Göç Sosyolojisi, Toplumsal Tabakalaşma, Kültürel Çalışmalar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Urban Migration and Space The settlement of nomads in the urban area of Batman city and their type of housing, 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, 29.05.2014
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Şehir içinde Şehir Batman ve TPAO, 14. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 23.11.2015
2. Emil Durkheim in Mücadelesi Bireysel Olmayan Bir Toplumbilim Nasıl Oluşturulur, IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 14.05.2015
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Türkiye’xxde Aşiret Tartışmaları,Neoliberal Ekonomi Sürecinde Aşiretlerin Şirketleşmesi: Batman Örneği,İstanbu 2019
2.Türkiye de Sosyolojinin Yüzyıllık Serüveni,1990'lar Türkiye'si ve Sosyoloji: Bahattin Akşit ve Korkut Tuna,İZMİR 2015
Diğer Yayınlar:

 

BİÇİM, Hasan (2016), "Fethi Gemuhluoğlu" Şehir, İnsan, Medeniyet Köprüsü, Örnek Kişiler Sempozyumu, Iğdır: 8 Ocak 2016.

BİÇİM, Hasan (2014), "Ölüm Sosyolojisi ve Ölüm-Mekan İlişkisi Kapsamında Mezarlık Kültürü", Iğdır- Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Paneli, Iğdır: 23 Mayıs 2014.

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. BAP, Araştırmacı, 2010 SOB YL0015 Zorunlu Göç Göçebelik ve Kentte Tutunma Tarzları Batman Pazaryeri Mahallesi Örneği ,
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. Sağlık Sosyolojisi (İÖ), Önlisans, 2018-2019
2. Öğretmanlik Uygulaması, Lisans, 2018-2019
3. Sağlık Sosyolojisi, Önlisans, 2018-2019
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4683
Belgegeçer
:
E-posta
:
hasan.bicim@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Suveren Kampüsü/Iğdır 76000