Hasan  KARA

Hasan KARA

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:hasan.kara@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Matematik Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniv. Matematik Bölümü
Yüksek Lisans
:
Y.Y. Üniv. Fen.Bilimleri Enstitüsü
Doktora
:
Y.Y. Üniv. Fen. Bilimleri Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Kara.H.(1996).Generalized sequence spaces,Jour.of Math.and Comp.9(1),19-24

2.Kara, H.(1998).On generalized absolute invariant summability,Bulleton of pure Applied Sciences,17E(2),277-281

3.Kara,H.(1999).On generalized absolute ð-conveegent sequence spaces,Journal of Maathematics,XXXII:9-16

4. Karakaya,V.,Kara,H AND sAVAŞ,r.(2002).On strongly cesaro convergent sequence spaces defined by orlicz function,Analele Universitati din Timişora,XL  (2):67 -74    

5.Kara,H.and Karakaya,V.(2003).On some new sequence spaces involvig invariants means,The Journal of the Indian Matheatical Society,70.1-7

6.Altın,Y.ve Kara,H.(1994).modulas fonksiyon yardımiyle tanımlanan invaryant yakınsak dizi uzayları,yyü. Fen bilm. derg.5(5), 85-90

7.Altın,Y.and Kara, H.(2006).some sequence spaces in locally convex Hausdoff topological linear space, Journal of Contemporary Mathematics

8.Kara, H.ve Temel, C.(1998).Mutlak ve kuvvetli hemen hemen yakısaklık yardımı ile  tanımlanan  dizi uzayları,yyü.Fen Bilm.Enst.Derg.,5(1),83-88

                                                                                                                                                                                                                                                             

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Karakaya, V.,Kara,H.ve Şimşek,N.(2003),Bazı dizi uzayları arasındaki matris dönüşümleri,XVI.Ulusal Matematik Sempozyumu,sözlü bildiri

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Kara,H.and Karakaya,V.(2003).On some new sequence spaces involving invaariants means,The Journal of Indian Matheatical Society,70:1-7.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.Temel,C.,1998.Mutlak hemen hemen yakınsaklık yardımıyla tanımlanan dizi uzayları

2.Candan,K,E.,1998.F-toplanabilir ve L(p) dizi uzayları üzerinde matris dönüşümleri

3.Çamsarı,F.,2000.Dizi uzaylarında matris dönüşümleri

4.Yeter,M.,2001. paranorumlu fonksiyon uzayları

5.Caner,S.,2002. hemen hemen yakınsaklık yardımıyla tanımlanan dizi uzayları

6.Kılıçaslan,M.Ş.,2003.Modülüs fonksiyon yardımıyla tanımlanan diz uzayları

7.Çiftçi,İ.,2005.İstatistiksel yakınsaklık üzerine

8.Kılıçer,m.,2006. Analitik dizi uzaylarında matrıs dönüşümleri

9.Yıldız,M.A.,2008.Dizi uzaylarında istatistiksel yakınsaklık

10.Dündar,A.,2013.Fonsiyonel denklerin Hyers-Ulam-Rassial kararlılığı

Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

1. Analiz-1-2-3-4

2. Kompleks Fonksiyonlar Teorisi-1-2

3. Genel Matematik -1 -2

4. Limitleme metodları -1 -2

5. Fourier Dönüşümleri -1-2

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4688
Belgegeçer
:
E-posta
:
hasan.kara@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: