İbrahim  AKGÜN

İbrahim AKGÜN

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:ibrahim.akgun@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tefsir Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Tefsir Bilim Dalı Başkanı
Lisans
:
Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı, Kayseri,
Doktora
:
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa, Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı, 2000.
Diller
:
Arapça-İngilizce
İlgi Alanları
:
Tefrsir-Kelam-Hitabet
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1-Akgün İbrahim (2016). AİLE İÇİ EĞİTİM PERSPEKTİFİNDEN HİLM (YUMUŞAKLIK), 1(1), 179-195 (Tam metin
bildiri)(Yayın No:2886722)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Tefsir-I

Tefsir-II

Tefsir Metinleri

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4230
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
ibrahim.akgun@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
İlahiyat Fakültesi