İbrahim Halil BAYDİLEK

İbrahim Halil BAYDİLEK

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:ibrahim.baydilek@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
İdari Görevler
:
REKTÖRLÜK(Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü), REKTÖRLÜK(Kalite koordinatörlüğü koordinatör yardımcısı), REKTÖRLÜK(Kalite Kurulu Üyeliği), REKTÖRLÜK(Rektör Özel Kalem Müdürü), REKTÖRLÜK(Rektör Danışmanı), ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MEREKZİ(Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı)
Lisans
:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./
Yüksek Lisans
:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORGANİK KİMYA (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
Fizikokimya (Devam ediyor)
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Synthesis, electrochemical/photophysical properties and computational investigation of 3,5-dialkyl BODIPY fluorophores, Inorganica Chimica Acta, Cilt , Sayı 482, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  1. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Tutar, Ö. F., Derin, Y., Tutar, A., ‘’Synthesis, Characterization, Photophysical and Electrochemical Properties of 4,4-Fluoro-8-ethyl-3,5-bis(4’-ethylphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indancene (BODIPY)’’, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Sarajevo, 27 October-01 November 2015.
  2. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Tutar, Ö. F., Ökten, S., Tutar, A., ‘’Synthesis, Characterization, Photophysical and Electrochemical Properties of 4,4-Fluoro-8-(4’-bromophenyl)-3,5-bis(4-trifluoromethoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indancene (BODIPY)’’, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Sarajevo, 27 October-01 November 2015.
  3. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Tutar, Ö. F., Tutar, A.,  ‘’A Facile and Efficient Synthesis of 5-Bromo-2,2-dihydroxy-1,3-indandione (5-Bromoninhydrin) From Indane‘’, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Sarajevo, 27 October-01 November 2015. 
  4. Baydilek, İ. H., Yılmaz, R., F., Derin, Y., Tutar, Ö., F., Tutar, A., ‘’Photobromination of Monobromoindanones and Facile Synthesis of 5-bromo-2,2- dimethoxyindan-1,3-dione’’ , 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Macedonia, 26 October-30 October 2016, (Sözlü Sunum).
  5. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Özdemir, A., Tutar, A., ‘’Synthesis, Characterization, Photophysical and Electrochemical Properties of 2,6- Dibromo-4,4-difluoro-8-(4􀁣-metoxyphenyl)-3,5-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene (BODIPY)‘’, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Macedonia, 26 October-30 October 2016, (Sözlü Sunum).
  6. Derin Y., Baydilek, İ. H., Yılmaz, R. F., Albayrak, B., Ökten, S., Tutar, A., ‘’Synthesis of 2-Arylpyrroles by Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction’’, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Macedonia, 26 October-30 October 2016, (Sözlü Sunum).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Investigation Of Adsorption On Some Inorganic Ions and Kolesterol, International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), 03.01.2018
2. Synthesis of meso substituted BODIPY Boronic Acid Pinacol Ester via Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reaction, Characterization and Electrochemical/Photophysical Studies, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017), 10.09.2017
3. Synthesis of meso substituted BODIPY Boronic Acid Pinacol Ester via Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reaction, Characterization and Electrochemical/Photophysical Studies, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCSST 2017), 10.04.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
  1. Yılmaz, R. F., Tutar, A., Baydilek, İ. H., ve Tutar, Ö. F., "2, 3, 5-Tribrom-1H-İnden-1-on’un Yüksek Sıcaklık Fotobrominasyonu ile Kolay ve Etkin Sentezi",  27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015.
  2. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Derin, Y., Albayrak, B., Tutar, A., ‘’4,4-Diflor-8-Sübstitüe-3,5-dimetil-4-bor-3a,4a-diaza-s-indasen (BODIPY) Sentezi’’, III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 05-08 Eylül 2016.
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Diğer (Ulusal), Danışman, HAYDİ DURMA! TASARLA KODLA VE UYGULA., 01.10.2018
2. TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, Mikrodalga Destekli Suzuki Miyaura Kenetleme Reaksiyonları ile Çok Yönlü ve Çok Amaçlı Özelliklere Sahip Ninhidrin Türevli Bileşiklerin Sentezi Fotofiziksel ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Araştırılması, 15.10.2014
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3146
Belgegeçer
:
E-posta
:
ibrahim.baydilek@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu