İbrahim Hakkı Kadirhanoğulları

İbrahim Hakkı Kadirhanoğulları

Arş. Gör.

Telefon:+90 - 476 - 223 0010

E-mail:i.kadirhanogullari@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bölüm
:
Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Organik Tarım İşletmeciliği
İdari Görevler
:
Lisans
:
Anadolu Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Iğdır Üniversitesi
Doktora
:
Iğdır Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KARADAŞ KÖKSAL, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI (2017). Predicting Honey Production using Data Mining and Artificial Neural Network Algorithms in Apiculture. Pakistan J. Zool., vol. 49(5), pp 1611-1619, 2017. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, KARADAŞ KÖKSAL, KÜLEKÇİ MURAT (2016). Iğdır İli Arıcılarının Sosyo-Ekonomik Durumu. U. Arı Drg. Mayıs 2016, 16 (1): 2-11 

2. KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, KARADAŞ KÖKSAL, KÜLEKÇİ MURAT (2016). Iğdır İlinde Bal Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4): 115-120, 2016

3. KARADAŞ KÖKSAL, BAKÇI CELAL, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI (2018). Midyat İlçesi (Mardin) Tarım İşletmelerinde Mercimek Üretim Maliyetinin Hesaplanması. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49 (2): 118-123, 2018

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. DETERMİNATİON OF LENTİL PRODUCTİON COST İN AGRİCULTURAL ENTERPRİSES İN MİDYATDİSTRİCT, II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM, 09.10.2017

2. IĞDIR İLİNDE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ ve İL EKONOMİSİNE KATKISI, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018

3. IĞDIR İLİNDE MISIR ÜRETİMİ ve EKONOMİK ÖNEMİ, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 - 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
3720
Belgegeçer
:
E-posta
:
i.kadirhanogullari@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
ığdır üniversitesi