İbrahim Hakkı Kadirhanoğulları

İbrahim Hakkı Kadirhanoğulları

Arş. Gör.

Telefon:+90 - 476 - 223 0010

E-mail:i.kadirhanogullari@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bölüm
:
Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Organik Tarım İşletmeciliği
İdari Görevler
:
Lisans
:
Anadolu Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Iğdır Üniversitesi
Doktora
:
Iğdır Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KARADAŞ KÖKSAL, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI (2017). Predicting Honey Production using Data Mining and Artificial Neural Network Algorithms in Apiculture. Pakistan J. Zool., vol. 49(5), pp 1611-1619, 2017. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, KARADAŞ KÖKSAL, KÜLEKÇİ MURAT (2016). Iğdır İli Arıcılarının Sosyo-Ekonomik Durumu. U. Arı Drg. Mayıs 2016, 16 (1): 2-11 

2. KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, KARADAŞ KÖKSAL, KÜLEKÇİ MURAT (2016). Iğdır İlinde Bal Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4): 115-120, 2016

3. KARADAŞ KÖKSAL, BAKÇI CELAL, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI (2018). Midyat İlçesi (Mardin) Tarım İşletmelerinde Mercimek Üretim Maliyetinin Hesaplanması. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 49 (2): 118-123, 2018

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. KARADAŞ KÖKSAL, BAKÇI CELAL, KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI. Determination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in Midyat District. II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM, IĞDIR, 2017.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 - 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
3720
Belgegeçer
:
E-posta
:
i.kadirhanogullari@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
ığdır üniversitesi