İsmail ABALI

İsmail ABALI

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:04762230010

E-mail:ismail.abali@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ(Bölüm Başkan Yardımcısı), TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı)
Lisans
:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./
Yüksek Lisans
:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Türk Halkbilimi ABD
Doktora
:
EGE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Türk Halkbilimi ABD
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Folklor (Halkbilimi), Sinema, Mitoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. YÖRÜK FIKRALARINDA ESKİ TÜRK İNANIŞ VE GELENEKLERİNİN İZLERİ, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt , Sayı 34, 2019
2. CANIŞ VE BAYIŞ’IN SONSUZ YOLCULUĞU, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2016
3. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENETİK KODLARI VE CANIŞ-BAYIŞ DESTANI, Asos Journal, Cilt , Sayı 81, 2018
4. SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA YENİDEN YARATILAN GELENEKSEL TÜRK ANLATI KAHRAMANLARI, TEKE Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, 2018
5. TOTEM YAPMAK TABİRİ ÜZERİNE, idil, Cilt 2, Sayı 6, 2013
6. KEMAL SUNAL FİLMLERİNİN FOLKLORİK İŞLEVLERİ, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt , Sayı 38, 2015
7. MİZAH TEORİLERİ BAĞLAMINDA YÖRÜK FIKRALARI, motif akademi, Cilt 9, Sayı 17, 2016
8. YAPISAL FOLKLOR KURAMI BAĞLAMINDA BİR MASAL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ, Idil Journal of Art and Language, Cilt 2, Sayı 10, 2013
9. HALK HİKÂYESİNDEN TELEVİZYON DİZİLERİNE TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE YARDIMCI TİPİ, Journal of International Social Research, Cilt 10, Sayı 52, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. AYDIN İLİ GÖZKAYA KÖYÜNDE GELENEKSEL HALK HUKUKUNA DAİR ÖRF VE ADETLER, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2018
2. MESLEK FOLKLORU BAĞLAMINDA ZEYTİNCİLİK (GÖZKAYA KÖYÜ/AYDIN ÖRNEĞİ), ulakbilge, Cilt 2, Sayı 3, 2014
3. ANADOLU SAHASI VE KIRGIZ FOLKLORUNDA YALANLAMALAR VE İŞLEVLERİ, litera turca, Cilt 2, Sayı 1, 2016
4. ERCİŞ’TE BİCEK GELENEĞİ VE BİCEK MANİLERİ, Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2017
5. BOZCİGİT HİKAYESİNDE OLAĞANÜSTÜLÜK MOTİFLERİ, Folklor Akademi Dergisi, Cilt , Sayı 1, 2018
6. GÜNÜMÜZDEKİ BAZI SOSYAL GRUPLARDA ERGİNLENME ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, Ulakbilge Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, 2016
7. İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA MUTFAK EŞYALARI, Ulakbilge Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2017
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. KENT İMGELERİNİN DİJİTAL MEDYADA SUNUMU (AYDIN’IN ”SÜPER İNCİR”İ ÖRNEĞİNDE), Uluslararası Ege Disiplinlerarası İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 26.03.2019
2. SOSYAL MEDYADA GÜNCELLENEN TÜRK KİMLİĞİ: ”BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAMAM”, 1st International Conference On Cultural Informatics, CommunicationMedia Studies, 03.05.2018
3. GÜNÜMÜZ MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH, Iğdır I. Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
4. TÜRK HALK EDEBİYATINDA MAKARONİK TEKERLEMELER, Iğdır I. Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
5. KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE TABİAT VE SEVGİLİ, Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu, 07.04.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. BİR KIRGIZ MASALI: KÜLBAARAM İLE ASAN, Ankara 20173
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Zeytin Kitabı,AYDIN HALK KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN, 2017
2.Türkiye’de Bir Kurmancan Datka Prof. Dr. Nerin Yayın Armağanı,LEYLA İLE MECNUN DİZİSİNDE AKSAKAL MOTİFİNİN GÜNCELLENMESİ, 2017
Diğer Yayınlar:

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
1. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TR DİZİN,
2. ığdır üniversitesi sosyal bilimler dergisi, TR DİZİN,
3. idil sanat ve dil dergisi, MLA,
4. uşak sosyal bilimler, Asos İndeks, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. TÜRK HALK EDEBİYATI I, Lisans, 2018-2019
2. TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ, Lisans, 2018-2019
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
4649
Belgegeçer
:
E-posta
:
ismail.abali@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Suveren Kampüsü IĞDIR/TÜRKİYE