İsmail BASARAN

İsmail BASARAN

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:ismail.basaran@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
Lisans
:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ/
Yüksek Lisans
:
St. John Fisher College,
Doktora
:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİNLER TARİHİ (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Muhafazakâr Yahudilikte İbadet, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt , Sayı 25, 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Avrupa’da İmamların Statüsü, Diyanet İlmi Dergi, Cilt 42, Sayı 2, 2006
2. Muhafazakar Yahudilik ve Siyonizm ilişkisi, Mîzânü’xxl-Hak: İslami İlimler Dergisi, Cilt , Sayı 2, 2018
3. Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi, İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, Cilt , Sayı 1, 2017
4. Günümüz Dünyasında Yahudi Tanımına Bir Bakış, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt , Sayı 2, 2017
5. Zacharias Frankel ve Solomon Schechter’in Entelektüel Kişilikleri ve Muhafazakar Yahudiliğe Etkileri, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Cilt , Sayı 5, 2018
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Religious Freedom: Ottoman Experience, Fifth ICLARS Conference: Living Together in Diversity: Strategies from Law and Religion, 12.09.2018
2. Batıda Müslüman Kadın Algısına Bir Bakış, Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, 09.06.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Women in Islam, İstanbul 20102
2. Danimarka ve İslam, İstanbul 20102
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4205
Belgegeçer
:
E-posta
:
ismail.basaran@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: