Kaan Hürkan

Kaan Hürkan

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90 476 223 0010 / 4038

E-mail:kaan.hurkan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Yüksek Lisans
:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora
:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Moleküler filogenetik, Moleküler İşaretçiler, Karasal Orkideler, Moleküler Genotipleme.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Hürkan, K., 2019. Anadolu Orkidesi’nde (Orchis anatolica Boiss.) Ribozomal DNA’nın Transkripsiyonu Yapılan İç Ara Bölgelerinin (ITS) Özellikleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Kabul edildi)

Hürkan, K., Ballı Yüksel, M., Kemeç Hürkan, Y., Demir, N., 2019. Determination of total phenolic and flavonoid contents, antioxidant and antimicrobial activities of some important salep orchids. Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology  C - Life Sciences and Biotechnology (Kabul edildi)

Hürkan, K., Sezer, F., Özbilen, A., & Taşkın, K. M., 2018. Identification of reference genes for real-time quantitative polymerase chain reaction based gene expression studies on various Olive (Olea europaea L.) tissues. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 93(6) 644-651. doi.org/10.1080/14620316.2018.1427005 SCI

Kemeç Hürkan, Y., Hürkan, K., Akı, C. 2018. Comparative Growth Media Performances on in vitro Propagation of Some Salep Orchids. Anadolu University Journal Of Science And Technology –C Life Sciences and Biotechnology, 7(1) 52-62. DOI: 10.18036/aubtdc.331328

Hürkan, K. 2017. Karasal bitkilerde DNA barkodlama: Bazı DNA barkod bölgelerinin incelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 1(1), 57-67. doi: 10.29329/ijiasr.2017.99.6

Taşkın K.M., Özbilen A., Sezer F., Hürkan K., Güneş Ş., 2016. Structure and expression of DNA methyltransferase genes from apomictic and sexual Boechera species. Computational Biology and Chemistry. Vol 67, pp 15-21. https://doi.org/10.1016/j.compbiolchem.2016.12.002 SCI

Kemeç Y., Hürkan K., Akı C., 2015. In vitro pollen germination of orchids traditionally used to produce salep. European Journal of Environmental Sciences. Vol 5, No 2, pp 148-152. https://doi.org/10.14712/23361964.2015.88

Löki V, Tökölyi J, Süveges K, Lovas-Kiss A, Hürkan K, Sramkó G, Molnár V. A., 2015. The orchid flora of Turkish graveyards: a comprehensive field survey. Willdenowia. Vol 45, No 2, pp 231-243. http://dx.doi.org/10.3372/wi.45.45209 SCI

Güler N., Hürkan K., Gönüz A., 2008. Report 48: Orchidaceae: Neotinea maculata (Desf.) Stearn. In Vladimirov, V. & al. (ed.) New floristic records in the Balkans: 9, 2008. Phytologia Balcanica 14(3):438-439.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Hürkan, K., Ballı Yüksel, M., Kemeç Hürkan, Y., Demir, N., 2019. Bazı Salep Orkidelerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özellikleri. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Bilimler Kongresi. 11-12 Nisan 2019, Iğdır. Özet Kitabı, S 29.

Hürkan, K., 2017. Collecting Comprehensive Data for the Conservation of Turkish Orchids: Herbarium Database of Turkish Orchids. Rufford Small Grants Foundation Mediterranean Conference in Turkey, 15-17 May, 2017, Koycegiz, Mugla, Turkey. Abstracts book, pp 27.

Hürkan, K., Gabor, S., 2017. Resolving Parental Species of the Hybrid Orchid ×Comptoglossum agiasense. International Final Conference Interactive Conservation Platform for orchids native to Greece and Turkey (ICON) 18-21 April 2017, Antalya/Turkey. pp 18.

Kemeç, Y., Hürkan, K., Akı, C., 2017. Comparative Growth Media Performances on In Vitro Propagation of Some Salep Orchids. International Final Conference Interactive Conservation Platform for orchids native to Greece and Turkey (ICON) 18-21 April 2017, Antalya/Turkey. pp 44.

Taşkın, K.M., Özbilen, A., Sezer, F., Hürkan, K., 2017. Olive Strigolactone Biosynthesis Genes: Structural and Phylogenetic Analyses. 2nd International Congress on Strigolactones. Turin, Italy, 27-31 March 2017. pp. 106.

Taşkın, K.M., Özbilen, A., Sezer, F., Hürkan, K., 2017. Expression Analysis of the Genes Involved In Strigolactone Biosynthesis in Olive. 2nd International Congress on Strigolactones. Turin, Italy, 27-31 March 2017. pp.98.

Hürkan, K., Taşkın, K.M., 2015. Phylogeographic structure within the closely related orchids: N. tridentata and N. ustulata. International Conference on Temperate Orchids. Samos Island, Greece. Abstracts Book pp 60.

Kemeç, Y., Hürkan, K., Akı, C., 2015. In vitro pollen cluster and pollinium germination attempts on some Salep orchids. International Conference on Temperate Orchids. Samos Island, Greece. Abstracts Book pp 83.

Hürkan, K., Mizsei, E., Molnar, V. A., Gönüz, A., Sramko, G., 2013. Niche Modelling can help to understand parentage of an orchid hybrid. 31st New Phytologist Symposium. Orchid Symbioses: models for evolutionary ecology. 14-16 May 2013, Calabria, Italy. Abstracts Book pp 35.

Hürkan, K., Gönüz, A., 2012. Molecular Phylogenetic Affinity of Orchis anatolica and Neotinea tridentata (Orchidaceae) Taxa Using DNA Sequencing. 15th European Orchid Congress and Show 12-15th of April, Budapest. Abstracts Book. pp 8.

Gönüz, A., Yağan, B. D., Hürkan, K., 2011. Preliminary Report on Potential of Hypericum L. Taxa From Ida Mountain (Kazdağı) in Bayramiç, Turkey. International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit. Proceedings and Abstracts. pp 188-193.

Gönüz, A., Demirbaş, S., Hürkan, K., Döver, E., Kaplan, M.E., 2008. the Investigation of Wetland Ecosystem in the Araplar Gorge and its Surroundings. Third International Conference BALWOIS, Ohrid. Abstracts pp 303.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Hürkan, K., Sezer, F., Özbilen, A., Taşkın, K.M., 2017. Identification of Reference Genes for real-time quantitative polymerase chain reaction based gene expression studies on various Olive (Olea europaea L.) tissues. 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Adana. Özet Kitapçığı, S 66.

Acar, O., Görkem, H. N., Hürkan, K., Bozyel, E., 2012. Domates Bitkisinin (Solanum lycopersicum, Solanaceae) Peroksidaz Aktivitesi ve Malondialdehid Miktarı Üzerine UV-C Uygulamasının Etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye. Özet Kitabı. S 504.

Döver, E., Gönüz, E., Yağan, B. D., Hürkan, K., 2011.  Çanakkale (Türkiye) Bayramiç Barajı ve Barajı Besleyen Akarsuların Kirlilik Yükleri ile Çevresel Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 04-07 Ekim 2011, Çanakkale. Bildiri Özetleri Kitabı. S 467.

Hürkan, K., Gönüz, A., Güler, N., Yağan, B. D., 2009. Çanakkale İlinde Doğal Yayılışlı Bazı Orchidaceae Taksonları Üzerine Gözlemler. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi. 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. Özet Kitabı. S 243.

Yağan, B. D., Hürkan, K., 2009. Orman Yangınları Ve Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri 2008 Eceabat - Yalova Köyü (Çanakkale) Yangın Örneği. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi. 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. Özet Kitabı. S 79.

Gönüz, A., Yağan, B.D., Hürkan, K., Kaplan, M.E., 2008. Hava Kirliliğinin Bazı Peyzaj Bitkilerinde Klorofil İçeriği Üzerine Etkileri. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi. 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. Özet Kitabı. S 136.

Güler, N., Gönüz, A., Hürkan, K., Döver, E., 2008. Çan (Çanakkale-Türkiye) İlçesi Doğal Yayılışlı Bazı Orchidaceae Taksonları Üzerine Gözlemler. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, Çan Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı. S 143.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Gönüz, A., Dülger, B., Yağan, B. D., Hürkan, K., 2010. Sitoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı, Çanakkale. ISBN: 9786056166006.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Zeytin (Olea europaea L.) Strigolakton Biyosentezine Katılan Genlerin Belirlenmesi ve Bitki Büyüme Düzenleyicisi Olarak Etkilerinin İncelenmesi

TÜBİTAK

215O534

446.040₺

01/03/2016-01/03/2019

Doktora sonrası bursiyer

Uluslararası
(Avrupa Birliği COST)

Türkiye Salepgillerinden Neotinea ustulata ve Neotinea tridentata Türlerinin Filocoğrafik Yapısının Moleküler Barkodlama Yöntemi İle İncelenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FBA-2015-415 

14.997₺

08.01.2015-08.01.2016

Araştırmacı

BAP

Collecting Comprehensive Data for the Conservation of Turkish Orchids 

The Rufford Foundation 

13.700₺

01.09.2013-01.11.2014

Yürütücü ve Araştırmacı 

Uluslararası 

Zeytin'de E Vitamini Biyosentez Genlerinin Moleküler Karakterizasyonu 

TÜBİTAK
113O724

29.684₺

15.08.2013-15.08.2014

Bursiyer 

Ulusal 

Collecting Comprehensive Orchid Herbarium Data for Conservation 

Synthesys 

15000₺

01.01.2014-31.05.2014

Yürütücü ve Araştırmacı 

Uluslararası
(Avrupa Birliği)

Orchis anatolica Boiss. ve Orchis tridentata Scopoli (Orchidaceae) Taksonlarının DNA Sekans

Yöntemiyle Moleküler Filogenetik Özelliklerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FBA-2010-05

Yüksek Lisans Tez Projesi

4000₺

01.01.2010-14.01.2011

Araştırmacı

BAP 

Hakemlikler:

Phytocoenologia - International Journal for Vegetation Survey and Classification - ISSN 0340-269X, e-ISSN 2363-7153. Web of Science (Science Citation Index). - 2018

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi - ISSN 2148-5003. ULAKBİM TR Dizin. - 2018

International Journal of Innovative Approaches in Science Research - Index Copernicus World List - 2019

Editörlükler

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of the Institute of Science and Technology) - TR Dizin - Alan Editörlüğü - 2019

Verilen Dersler:

Dersin Kodu

Bölümü

Dersin Adı

T/U/K

AKTS

Dönem

701302201

Bitki Koruma / Bahar Yarıyılı

Genetik

3/0/3

5

Lisans 2019 -

701302101

Bahçe Bitkileri / Bahar Yarıyılı

Genetik

3/0/3

5

Lisans 2019 -
TBDB-117.1 Tarım Bilimleri ABD Bitki Biyoteknolojisinde Yeni Yaklaşımlar 3/0/3 5 Yüksek Lisans 2019 -
TBDB-118.1 Tarım Bilimleri ABD Bitkilerde Moleküler Markörler ve DNA Parmak İzi 3/0/3 5 Yüksek Lisans 2019 -
TBDB-119.1 Tarım Bilimleri ABD Moleküler Biyolojide Kullanılan Temel Yöntemler 3/0/3 5 Yüksek Lisans 2019 -
Ödüller:
Üyelikler:

Avrupa Orkide Konseyi (European Orchid Council)

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC)

Harici Tel.
:
+90 476 223 0010 / 4038
Dahili Tel.
:
4038
Belgegeçer
:
E-posta
:
kaan.hurkan@igdir.edu.tr
Web Site
:
http://www.igdir.edu.tr/personel/kaan-hurkan
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Şehit Bülent Yurtseven Yerleşkesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü