Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM

Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM

Arş. Gör.

Telefon:4034

E-mail:kaan.kucukerdem@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PR.
İdari Görevler
:
Lisans
:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI/
Yüksek Lisans
:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNALARI (DR)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Yenilenebilir enerji, Seralarda iklimlendirme, Tarımda enerji kullanımı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. CARBON DIOXIDE EMISSIONS RELATED TO FUEL CONSUMPTIONFOR GROUNDNUT PRODUCTION IN TURKEY, SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Cilt 7, Sayı , 2018
2. The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting, YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 28, Sayı 4, 2018
3. The Importance of the Conservation Agriculture for Turkey, Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, Cilt 8, Sayı 2, 2018
4. Effects of wheel traffic and farmyard manure applications on soil CO2 emission and soil oxygen content, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Cilt 42, Sayı 4, 2018
5. DETERMINATION OF HEATING REQUIREMENTS AND ENERGY CONSUMPTION OF GREENHOUSES IN ADANA REGION OF TURKEY, AgroLife Scientific Journal, Cilt 5, Sayı 1, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi, Enerji Dergisi, Cilt , Sayı , 2013
2. The Applications of No-tillage in Turkey, International Journal of Environmental Trends, Cilt 1, Sayı 1, 2017
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN MEVCUT DURUMU VE BEKLENTİLER, 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu, 24.10.2016
2. Trigenerasyon Uygulayarak Sera İklimlendirme, 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26.09.2018
3. Iğdır Yöresinde Sera Ortamında Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi İçin Isı Gereksiniminin Belirlenmesi, Uluslararası Tarım Kongresi, 03.05.2018
4. Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı Hedeflerinin Gerçekleşme Durumunun Değerlendirilmesi, Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi, 10.05.2018
5. Türkiye’de Sektörel Enerji Verimliliğinin Artırılması, Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi, 10.05.2018
6. Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Kullanımı: Mevcut Durum ve Gelecek İçin Öngörüler, Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi, 10.05.2018
7. Sıra Üzeri Sıkıştırmanın Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri, Uluslararası Tarım Kongresi, 03.05.2018
8. Türkiye Tarımı’nda Enerji Verimliliğinin Arttırılması, Uluslararası Tarım Kongresi, 03.05.2018
9. abc, abc, 01.01.2017
10. Toprak sıkışması toprak fiziksel özelliklerli, Uluslararası Tarım Kongresi, 03.05.2018
11. Iğdır Plastik Sera Isı Gereksinimi, Uluslararası Tarım Kongresi, 03.05.2018
12. Iğdır Isı, komrat, 01.02.2017
13. The Applications of No-tillage in Turkey, 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology, 14.08.2017
14. Türkiye’de Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi: Mevcut Durum veBeklentiler, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Rome), 23.08.2017
15. Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
16. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Devlet Destekleri: Mevcut Durum-Gereksinim ve Öneriler, IMCOFE’17 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA, 27.04.2017
17. Bergama Kozak Yaylasında Çam Fıstığı Üretim İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, IMCOFE’17 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA, 27.04.2017
18. Soil CO2 Emissions Under Short-Term Tillage Effects, 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture, 13.09.2017
19. The Main Problems of Iğdır Agriculture, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
20. The Important of the Conservation Agriculture in Turkey, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
21. The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern AnatoliaRegion, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
22. The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in LentilPlanting, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
23. Türkiye de Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi: Mevcut Durum ve Beklentiler, INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA, 23.08.2017
24. Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 11.07.2015
25. Bergama Kozak Yaylasında Çam Fıstığı Üretim İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, IMCOFE’17 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA, 27.04.2017
26. Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 11.07.2016
27. DETERMINATION OF HEATING REQUIREMENTS AND ENERGYCONSUMPTION OF GREENHOUSES IN ADANA REGION OF TURKEY, Agriculture for Life, Life for Agriculture, 09.06.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Iğdır İli Elma Yetiştiriciliği ve Mekanizasyon Sorunları, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 02.09.2015
2. Sera CO2 deneme, Uluslararsı Tarım Bilimleri Kongresi, 09.05.2018
3. Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeyleri ve Traktör İlerleme Hızlarının Mısır Bitkisinde Toprak Fiziksel Özellikleri ve CO2 Yayılımına Etkileri, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, 09.06.2015
4. Turkey s Agricultural Equipment and Machinery Projection, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 02.09.2015
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Biopellet Production from Agro-Industrial Waster, 20187
2. Biyodizel, 20187
3. Güneş Enerjisinden Fotovoltaik Elektrik Üretimi, Saarbrücken 20187
4. Mısır Atıklarından Katı Biyoyakıt Olarak Biyopelet Üretimi, Düsseldorf 20177
5. Kolza Üretiminde Enerji Kullanımı, 20177
6. Ayçiçeği Üretiminde Enerji Kullanımı, 20177
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.a,avx, 2015
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi, 27.06.2016
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeylerinin Mısır Bitkisinin Çimlenme ve Verim Parametrelerine Etkileri, 01.01.2016
Hakemlikler:
1. Soil Research, SCI-Expanded, AVUSTRALYA
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
4034
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
kaan.kucukerdem@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: