Kamil ATEŞ

Kamil ATEŞ

Öğr. Gör.

Telefon:+90 - 476 - 223 0010

E-mail:kamil.ates@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Sosyal Hizmetler Programı
İdari Görevler
:
ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı), TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU(Bölüm Bşk.), TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU(MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı), TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU(Bölüm Bşk.)
Lisans
:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET PR./
Yüksek Lisans
:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL HİZMET (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
Hacettepe Üniversitesi (Halen Devam)
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Bağımlılık, Sosyal Politika,Göç,
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GADEM MODELİ, KENT VE SAĞLIK KONGRESİ, 11.12.2018
2. Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, 6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi, 29.03.2018
3. ığdır üniversitesi öğrencilerinin madde bağımlılığı ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi, 6. uluslararası Çin’xxden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi, 29.03.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.TERÖR VE UYUŞTURUCU MADDE ŞİDDETİ,BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GADEM MODELİ,ANKARA 2018
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
1. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
2. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
3. Addictive Behaviors, SSCI,
Verilen Dersler:
1. YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET, Önlisans, 2018-2019
2. SOSYAL HİZMETLER KURAMI VE MÜDAHALELERİ, Önlisans, 2018-2019
3. ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU, Önlisans, 2018-2019
4. TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET, Önlisans, 2018-2019
5. GÖÇ VE KENTLEŞME SORUNLARI, Önlisans, 2018-2019
6. SOSYAL PSİKOLOJİ, Önlisans, 2018-2019
7. ADLİ SOSYAL HİZMET, Önlisans, 2018-2019
8. MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET, Önlisans, 2018-2019
9. SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ, Önlisans, 2018-2019
10. İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE, Önlisans, 2018-2019
11. SOSYAL HİZMETLERİN YAPISI VE YÖNETİMİ, Önlisans, 2018-2019
12. ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Önlisans, 2018-2019
13. SOKAK SOSYAL HİZMETİ, Önlisans, 2017-2018
14. SOSYAL HİZMETLER KURAMI, Önlisans, 2017-2018
15. SOSYAL HİZMETLER MÜDAHALELERİ, Önlisans, 2017-2018
16. SAĞLIK SOSYOLOJİSİ, Önlisans, 2017-2018
17. SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ, Önlisans, 2017-2018
18. ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Önlisans, 2017-2018
19. REHBERLİK, Lisans, 2017-2018
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 - 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
3401
Belgegeçer
:
E-posta
:
kamil.ates@igdir.edu.tr
Web Site
:
http://www.igdir.edu.tr/%C3%BCye/kamil-ate%C5%9F#
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Karaağaç Kampüsü