Kenan Çiftçi

Kenan Çiftçi

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:kenan.ciftci@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Çocuk Gelişimi Programı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Yüksek Lisans
:
Fırat Üniversitesi/Eğitim Yönetimi
Doktora
:
Diller
:
İngillizce
İlgi Alanları
:
Educational Management, School İmprovement, Educational Leadership
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

ÇİFTÇİ, K. , DAL, M. & TUNÇ, Y. (2018). Stratejik Planlanlama, Stratejik Planlamanın Tarihsel Gelişimi ve Önemi. LISIMI VE ÖNEMI. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

TUNÇ, Y. ÇİFTÇİ, K. & DAL, M. (2018). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

DAL, M. , TUNÇ, Y. & ÇİFTÇİ, K. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Sürecinde Hazırbulunuşluk Öğesi Olarak Yeterli ve Dengeli Beslenme.1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME,

ÇOCUKLA İLETİŞİM,DEĞERLER EĞİTİMİ,

ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME, 

ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK, 

SEMİNER, 

DİKSİYON VE BEDEN DİLİ, 

MESLEK ETİĞİ, 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA, 

PSİKODRAMA UYGULAMALARI, 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, 

KLAVYE TEKNİKLERİ II

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3141
Belgegeçer
:
E-posta
:
kenan.ciftci@igdir.edu.tr
Web Site
:
www.igdir.edu.tr/personel/kenan-ciftci
Adres
:
Karaağaç Kampüsü/ Iğdır Üniversitesi