Kenan Gürçam

Kenan Gürçam

Öğr. Gör.

Telefon:

E-mail:kenan.gurcam@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Elektrik ve Enerji Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Elektrik Programı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik Elektronik Müh.
Doktora
:
Diller
:
İngilizce -Orta Düzey
İlgi Alanları
:
Robotik Sistemler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Wireless Remote Control of a Mobile Robot. International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering, (Yayın No: 2465462)- 2015

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 Wireless Remote Control of a Mobile Robot. The Third International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications (ISEAIA 2015) (Özet bildiri)(Yayın No:2466183) 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN EKONOMİYE YANSIMASI: IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

ORTALAMA RÜZGAR HIZI VE GÜÇ YOĞUNLUĞUNUN TAHMİN EDİLMESİNDE KULLANILAN FARKLI YÖNTEMLER. ığdır üniversitesi fen bilimleri enstitüsü dergisi, 3(1), 73-78. (Kontrol No: 204393)2013

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

"Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanılarak Rüzgar Hızı Tahmini ve Rüzgar Hızını Etkileyen Meteorolojik Verilerin Bağıl Önemi"(IX. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Sempozyumu ve Sergisi 2017)

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Elektromekanik Kumanda Teknikleri

Tesisata Giriş

Sözleşme Keşif Ve Planlama

Mesleki Teknik veYöntemler

Özel Tesisat Tekniği

Enerji Santrallari

Pano Tasarımı ve Montajı

Yüksek Gerilim Tekniği

Fizik 

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
3232
Belgegeçer
:
E-posta
:
kenan.gurcam@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: