Köksal KARADAŞ

Köksal KARADAŞ

Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:koksal.karadas@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarım Ekonomisi Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkan Yardımcısı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Olgun. M., A.M. Kumlay, K. Karadaş, M. Turan, O. Tomar, 2006. Effect of water stress and potassium iodide on yield and yield components in two wheat varieties. Acta Agric. Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 3:230-234.  

2. Sezgin, A. Karadaş, K., 2011. An analysis of the effect of agricultural extension methods on the utilization of agricultural supports: The case of Ezurum Province in Turkey. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(31), pp. 6537-6541, 19 December, 2011 Available online at http://www.academicjournals.org/AJAR DOI: 10.5897/AJAR11.1253  ISSN 1991-637X ©2011 Academic Journals.

3. Karadas, K., Tariq, M., Tariq, M.M, Eyduran, E. 2017. Measuring Predictive Performance of Data Mining and Artificial Neural Network Algorithms for Predicting Lactation Milk Yield in Indigenous Akkaraman Sheep. Pakistan J. Zool., 49(1):1-7. 

4. Duru, M., Duru, A.A., Karadas, K., Eyduran, E., Cinli, H., Tariq, M.M., 2017. Effect of Carrot (Daucus carota) Leaf Powder on External and Internal Egg Characteristics of Hy-Line White Laying Hens. Pakistan J. Zool., vol. 49(1):125-132.

5. Karadas, K. Celik, S. Eyduran, E. Hopoglu, S. 2017. Forecasting Production of Some Oil Plants in Turkey By Means of Exponential Smoothing Methods. The Journal of Animal and Plant Science. 27(5):1719-1729.

6. Karadas, K. Celik, S. Hopoglu, S. Eyduran, E. Iqbal, F. 2017. New Agricultural Politics in Turkey: The Econometric Assessment of Cotton Production and Yield 1925 – 2015  The Journal of Animal and Plant Science. 27(3):1005-1014.

7. Celik, S. Karadas, K. Eyduran, E. 2017. Forecasting Groundnut Production of Turkey Via Arima Models. The Journal of Animal and Plant Science. 27(3):920-928.

8. Eyduran, E., Zaborski, D., Waheed, A., Celik, S., Karadas, K., Grzesiak, W., 2017. Comparison of the Predictive Capabilities of Several Data Mining Algorithms and Multiple Linear Regression in the Prediction of Body Weight by Means of Body Measurements in the Indigenous Beetal Goat of Pakistan. Pakistan J. Zool., 49(1), 257-265.

9. Karadas, K., Kadirhanogullari, İ. H., 2017. Predicting Honey Production using Data Mining and Artificial Neural Network Algorithms in Apiculture. Pakistan J. Zool., 49(5):1611-1619.

10. Celik, S., Eyduran, E., Karadas, K., Tariq, M. M., 2017. Comparison of predictive performance of data mining algorithms in predicting body weight in Mengali rams of Pakistan. R. Bras. Zootec., 46(11):863-872.

11. Aytekin, İ., Eyduran, E., Karadas, K., Akşahan, R., Keskin, İ., 2018. Prediction of Fattening Final Live Weight from some Body Measurements and Fattening Period in Young Bulls of Crossbred and Exotic Breeds using MARS Data Mining Algorithm. R. Bras. Zootec., 50(1):189-195.

12. Karadaş, K. Kiziloğlu, S. 2013 Erzurum İli’nde Organik ve Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerin Büyüklük Kriterleri Bakımından Karşılaştırılması. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enst. Der. Cilt:4 Sayı:3, Sayfa:89-99 / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

13.Karadaş, K. Kızıloğlu, S. 2013 Erzurum İli’nde Organik Tarım Yapan ve Yapmayan Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enst. Der. Cilt:3 Sayı:3, Sayfa:51-63 / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

14. Yılmaz, İ. Karadaş, K. Sarı, M. Kaygısız, A. 2015. Kars Yöresindeki Süt İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Bazı Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enst. Der. Cilt:5 Sayı:3, Sayfa:77-82  / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.

15. Karadaş, K. Ertürk, Y.E. Demir, O. Külekci, M. Demir, N. 2015. Iğdir İlinde Kırsal Kalkınma Kooperatifi Üyelerinin Örgütlenme ve Kooperatif Faaliyetleriyle İlgili Problemleri ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 50(2):152-162.

16. Demir, O. Birinci, A. Demir, N. Karadaş, K. 2016. Evaluation of the Possible Socio – Economic Effects of Dam Projects on People Living on Agricultural Activities: The Case of Laleli Dam in Turkey. Journal of Environment and Earth Science. 6(5):16-21. 

17. Karadas, K. Erturk, Y. E., Demir, O., 2016. Farmers Attitudes Toward Agricultural Cooperatives: The Case of Igdir Province of Turkey. Can. J. App. Sci. 6(3):1-7.

18. Kadirhanoğulları, İ.H., Karadaş, K., Külekçi, M., 2016. Iğdır İlinde Bal Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 6(4): 113-118.

19. Karadas, K., Birinci, A., Hopoglu, S., 2016. The Potential Reflections of National Agricultural Research on The Solution of Global Agricultural Issues. Can. J. App. Sci 6:4. 8-17.

20. Kadirhanoğulları, İ.H., Karadaş, K., Külekçi, M., 2016.  Iğdır İli Arıcılarının Sosyo-Ekonomik Durumu.  U. Arı Drg. 16 (1): 2-11.

21. Karadas, K., Kumlay, A. M., Eyduran, E., Karadag Gursoy, A., 2017. Identification of Potato Purchasing Behaviors and Preferences of Consumers By Means of Robust Factor Analysis. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 17(2):193-196.

22. Turgut, B., K. Karadaş, 2008. Çimlenme Sonrası Su Stresi Süresinin Palandöken-97 ve Kırik Buğday Çeşitlerinde Kök ve Gövde Gelişimine Etkileri. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 14(1):1-8. 

23. Karadaş, K., 2016. Ağrı İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 31(B):33-41.

24. Topcu, Y. Uzundumlu, A, S. Karadaş, K., 2012 Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 41-50.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Turgut, B., M. Olgun, K. Karadaş, U. Küçüközdemir, D. Gülseven., 2004. Effect of some organic residues on erodibility of soils. International Soil Congress on Natural Resource Management, June 7-10 Erzurum.
 2.  Olgun, M., B. Turgut, K. Karadaş, U. Küçüközdemir, D. Gülseven., 2004. Effect of different rotation systems and soil tillage methods on soil properties. International Soil Congress on Natural Resource Management, June 7-10 Erzurum.
 3. Olgun, M., B. Turgut, K. Karadaş, U. Küçüközdemir, D. Gülseven., 2004. The Effect of Tillage Rotation System in Wheat. International Soil Congress on Natural Resource Management, June 7-10 Erzurum.

4. Karadas, K., Erturk, Y. E., Sahin, A. N., 2017.  Determination of Food Purchasing Preferences of Consumers Using Robust Factor Analysis. VII Internaional Scientific Agriculture Symposium. AGOSYM. 5-8 October,  Jahorina

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
 1. Karadaş, K. Ertürk, Y.E. 2016. Iğdır İlinde Domates Üretimi Ve Pazarlaması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 33-37, Eğridir, Isparta.
 2. Ertürk, Y.E., Karadaş, K. Geçer, M.K. 2016. Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 38-43, Eğridir, Isparta.
 3. Ertürk, Y.E., Karadaş, K. Geçer, M.K. 2016. Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 44-49, Eğridir, Isparta.
 4. Karadaş, K., 2017. Şanlıurfa İlinde Koyunculuk İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu: Siverek İlçesi Örneği. GÜFBED, 7 (2): 268-279
 5.  
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
 1. Karadaş. K, Olgun, M.Turgut, B. Küçüközdemir, Ü. Gülseven, D. 2006. Erzurum yöresinde organik tarımda buğday-fiğ yetiştiriciliği. Tükiye III. Organik Tarım Sempozyumu. 1-4 Kasım, s:75-80, Yalova. 
 2. Karadas, K. Turgut, B. Olgun, M. 2007, Organik Tarımda Farklı Ekim Nöbeti Uygulamalarının Tespiti. 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, s: 142-145,Erzurum
 3. Kumlay, A.M., Olgun, M., Turgut, B., Karadaş, K. 2007, Buğday ve Nohutta Gübre Uygulamalarında Ekonomik Optimum Noktasının Belirlenmesi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, s 213-216, Erzurum.  
 4. Karadaş, K., S. KIZILOĞLU, 2008. Erzurum İlinde Organik Üretimin Ekonomik Analizi. VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. 25-27 Haziran, Bursa.
 5. Karadaş, K., S. KIZILOĞLU, 2009. Erzurum’da Organik Tarım Yapan İşletmelerin Organik Üretim İsteklerini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi. 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Erzurum.     
 6. Ertürk, Y,E. Karadaş, K., 2012 Iğdır İlinde Yoksulluğun Kaynaklarından Göç Gerçeği 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi  5-7 Eylül 2012 cilt:1 s:486-492 Konya.
 7. Karadaş, K. Şahin, K. Ertürk, Y.E. Demir. O., 2014. Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Bilincinin Belirlenmesi. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, s:1221-1226, 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 8. Şahin, K. Ertürk, Y. E. Karadaş, K. Yılmaz, İ. 2014. Iğdır İli’nde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Kârlılığı Artırma Yolları Üzerine Bir Araştırma. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, s:641-645, 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 9. Ertürk, Y. E. Karadaş, K. Şahin, K. 2014. Iğdır İli’nde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirleyen Faktörler. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, s:1356-1364, 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 10. Yılmaz, İ. Karadaş, K. Şahin, K. Sarı, M. Önk, K. 2014. TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim ve
  Pazarlama Olanaklarının Araştırılması. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, s:1428-1433, 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 11. Karadaş, K., Ertürk, Y.E., Şahin, K. Karadağ Gürsoy, A. 2016. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygıları Üzerine Bir Araştırma. 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı, Cilt 3, S: 1635-1642, Isparta.
 12. Şahin, K., Ertürk, Y.E. Karadaş, K. 2016. Aile Tarım İşletmelerinden Şirket İşletmelerine Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme. 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı, Cilt 3, S: 1653-1658, Isparta.
 13. Karadaş, K. Ertürk, Y.E. 2016. Iğdır İlinde Domates Üretimi ve Pazarlaması. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016, Eğridir, Isparta.
 14. Ertürk, Y.E., Karadaş, K. Geçer, M.K. 2016. Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016,  Eğridir, Isparta.
 15. Ertürk, Y.E., Karadaş, K. Geçer, M.K. 2016. Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016,  Eğridir, Isparta.
 16.  Erturk, Y. E., Eyduran, E., Karadağ Gürsoy, A., Tariq, M. M., 2017. Predictive Performances of Chaid and Mars Data Mining Algorithms in the Establishment of Relationship between Live Body Weight and Several Morphological Measurements of Indigenous Mengali Sheep and Its Economic Importance. ICAFOF. İnternational Conference on Agriculture Forest, Food Science and Technologies. 15-17 May.2017. Nevşehir, Turkey.
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4045
Belgegeçer
:
E-posta
:
koksal.karadas@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: