Köksal KARADAŞ

Köksal KARADAŞ

Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:koksal.karadas@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Bölüm Başkan Yardımcısı), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı)
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Comparing Predictive Performances of someNonlinear Functions and Multivariate AdaptiveRegression Splines (MARS) for Describing theGrowth of Daera Dın Panah (DDP) Goat inPakistan, Pakistan Journal of Zoology, Cilt 50, Sayı 3, 2018
2. Socio-Economic Conditions of Sheep Farms: The Case of Hakkari Province, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, Cilt 49, Sayı 1, 2018
3. Midyat İlçesi (Mardin) Tarım İşletmelerinde Mercimek Üretim Maliyetinin HesaplanmasıDetermination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in Midyat District, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 49, Sayı 2, 2018
4. Iğdır İlinin Meyvecilik Potansiyeli ve İl Ekonomisine Katkısı, Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Ens. Derg., Cilt 8, Sayı 3, 2018
5. Identification of risk factors affecting production of beekeeping farms anddevelopment of risk management strategies: A new approach, Revista Bresilia de Zootecnica, Cilt 47, Sayı , 2018
6. Prediction of Fattening Final Live Weight fromsome Body Measurements and Fattening Periodin Young Bulls of Crossbred and Exotic Breedsusing MARS Data Mining Algorithm, Pakistan jounal of zooloji, Cilt 50, Sayı 1, 2018
7. IDENTIFICATION OF POTATO PURCHASING BEHAVIORS AND PREFERENCES OF CONSUMERS BY MEANS OF ROBUST FACTOR ANALYSIS, Journal of Agriculture Rural Development, Cilt 17, Sayı 2, 2017
8. Measuring Predictive Performance of Data Mining andArtificial Neural Network Algorithms for PredictingLactation Milk Yield in Indigenous Akkaraman Sheep, Pakistan J. Zool.,, Cilt 49, Sayı 1, 2017
9. FORECASTING THE PRODUCTION OF GROUNDNUT IN TURKEY USING ARIMA MODEL, The Journal of Animal Plant Sciences, Cilt 27, Sayı 3, 2017
10. FORECASTING PRODUCTION OF SOME OIL SEED CROPS IN TURKEY USINGEXPONENTIAL SMOOTHING METHODS, The Journal of Animal Plant Sciences, Cilt 27, Sayı 5, 2017
11. Comparison of the Predictive Capabilities of SeveralData Mining Algorithms and Multiple Linear Regressionin the Prediction of Body Weight by Means of BodyMeasurements in the Indigenous Beetal Goat of Pakistan, pakistan journal of zooloji, Cilt 49, Sayı 1, 2017
12. Effect of Carrot (Daucus carota) Leaf Powder onExternal and Internal Egg Characteristics of Hy-LineWhite Laying Hens, Pakistan J. Zool., Cilt 49, Sayı 1, 2017
13. Erzurum İli’nde Organik ve Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerinin Büyüklük Kriterleri Bakımından Karşılaştırılması, Iğdır Üniv. Fen Bil. Ens. Derg., Cilt 3, Sayı 4, 2013
14. Erzurum İli’nde Organik Tarım Yapan ve Yapmayan Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması, Iğdır Üniv. Fen. Bil. Ens. Derg., Cilt 3, Sayı 3, 2013
15. Effect of water stress and potassium iodide on yield and yield components ın two weat varıetıes, Acta Agric. Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, Cilt 56, Sayı 3, 2006
16. NEW AGRICULTURAL POLITICS IN TURKEY: THE ECONOMETRIC ASSESSMENT OF COTTON PRODUCTION AND YIELD 1925 – 2015, The Journal of Animal Plant Sciences, Cilt 27, Sayı 3, 2017
17. Predicting Honey Production using DataMining and Artificial Neural NetworkAlgorithms in Apiculture, Pakistan J. Zool., Cilt 49, Sayı 5, 2017
18. FARMERS ATTITUDES TOWARD AGRICULTURAL COOPERATIVES THE CASE OF IGDIR PROVINCE OF TURKEY, Canadian Journal of Applied Science, Cilt 6, Sayı 3, 2016
19. Evaluation of the Possible Socio Economic Effects of DamProjects on People Living on Agricultural Activities The Case ofLaleli Dam in Turkey, Journal of Envirınment and Earth Science, Cilt 6, Sayı 5, 2016
20. THE POTENTIAL REFLECTIONS OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH ON THE SOLUTION OF GLOBAL AGRICULTURAL ISSUES, Canadian Journal of Applied Science, Cilt 6, Sayı 3, 2016
21. An analysis of the effect of agricultural extension methods on the utilization of agricultural supports: The case of Erzurum Province in Turkey, AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEEARCH, Cilt 6, Sayı 31, 2011
22. Comparison of predictive performance of data mining algorithms inpredicting body weight in Mengali rams of Pakistan, Revista Brasileira de Zootecnia, Cilt 46, Sayı 11, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Kars Yöresindeki Süt İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Bazı Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 2015
2. IĞDIR İLİ ARICILARININ SOSYO EKONOMİK DURUMU, Uludağ Arıcılık Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2016
3. Çimlenme Sonrası Su Stresi Süresinin Palandöken 97 ve Kırik Buğday Çeşitlerinde Kök ve Gövde Gelişimine Etkileri, Alınteri Zırai Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2008
4. IĞDIR İLİNDE KIRSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÜYELERİNİNÖRGÜTLENME VE KOOPERATİF FAALİYETLERİYLE İLGİLİPROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Cilt 50, Sayı 2, 2015
5. Iğdır İlinde Bal Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine BirÇalışma, Iğdır Universıty Journal of the institute of science of technology, Cilt 6, Sayı 4, 2016
6. Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması, Meyve Bilimi Dergisi, Cilt 1, Sayı , 2016
7. Iğdır İlinde Domates Üretimi ve Pazarlaması, Meyve Bilimi Dergisi, Cilt 1, Sayı , 2016
8. Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması, Meyve Bilimi, Cilt 1, Sayı , 2016
9. Şanlıurfa İlinde Koyunculuk İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu: Siverek İlçesi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bişimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2017
10. Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., Cilt 2, Sayı 2, 2012
11. Ağrı İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, Cilt 31, Sayı b, 2016
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNARAŞTIRILMASI: ERCİŞ (VAN) İLÇESİ ÖRNEĞİ, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11.04.2019
2. TÜKETİCİLERİN YUMURTA TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11.04.2019
3. IĞDIR İLİNDE YONCA ÜRETİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ, ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18.01.2019
4. IĞDIR İLİNDE MISIR SİLAJI ÜRETİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ, ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18.01.2019
5. TÜRKİYE’DE TARIMSAL İTHALATI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ARDL ANALİZİ, 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARYSTUDIES, 06.11.2018
6. IĞDIR İLİNDE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ ve İL EKONOMİSİNE KATKISI, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
7. IĞDIR İLİNDE MISIR ÜRETİMİ ve EKONOMİK ÖNEMİ, IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 06.11.2018
8. KOYUNCULUK ÜRÜNLERİNİN KÂRLILIKLARININ BELİRLENMESİ: ŞANLIURFAİLİ ÖRNEĞİ, AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI, 25.08.2018
9. IĞDIR İLİ HAYVANCILIK POTANSİYELİ VE İL EKONOMİSİNE KATKISI, AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 25.08.2018
10. Determination of Factors Affecting Lentil Productivity by Data Mining: a Case Study of Mardin (Midyat) Province, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 26.04.2018
11. Determination of Sheep Milk Production Cost-The Case of Sanliurfa Province, INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, 26.04.2018
12. Effect of different rotarion systems and soil tillage methods on soil properties, International Soil Congress on Natural Resource Management,, 07.06.2004
13. Effect of some organic residues on erodibility of soils, International Soil Congress on Natural Resource Management, 07.06.2004
14. Erzurum İlinde Çerezlik Ayçiçeği Üretim Maliyeti, 1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19.04.2012
15. DETERMINATION OF FOOD PURCHASING PREFERENCES OF CONSUMERS USING ROBUST FACTOR ANALYSIS, VIII International Agricultural Symposium, 05.10.2017
16. Research of Brucellosis Disease in the Farm Animals Raised in Igdir Province inTerms of Economic Loss and Public Health, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
17. An Overview of Fruit Production Potential and Its Contribution to the LocalEconomy in Iğdır Province, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
18. Determination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in MidyatDistrict, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
19. IDENTIFICATION OF POTATO PURCHASING BEHAVIORS AND PREFERENCES OF CONSUMERS BY MEANS OF ROBUST FACTOR ANALYSIS, The Internatial Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, 08.06.2017
20. Predictive Performances of Chaid and Mars Data Mining Algorithms in the Establishment of Relationship between Live Body Weight and Several Morphological Measurements of Indigenous Mengali Sheep and Its Economic Importance, International Conference on Agricultural Forest Food Science and technology, 15.05.2017
21. THE DIVERSITY OF WHEAT LAND RACES IN TURKEY AND THEIRPOTENTIAL TO USE IN BREEDING, INTERNATIONAL CONFERENCE“Diversity, characterization and utilization of plantgenetic resources for enhanced resilience toclimate change”, 03.10.2011
22. Iğdır İlinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana Denis Schiffermüller 1776 Lepidoptera Tortricidae Mücadelesi ve Ekonomik Analizi, ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ, 05.09.2016
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)’xxnde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerinÜretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılmas ı, XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 03.09.2014
2. Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Bilincinin Belirlenmesi, XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 03.09.2014
3. Iğdır İlinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Karlılığı Artırma Yolları Üzerine BirAraştırma, XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 03.09.2014
4. Erzurum da Organik Tarım Yapan İşletmelerin Organik Üretim İsteklerini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27.05.2009
5. Iğdır İlinde Yoksulluğun Kaynaklarından Göç Gerçeği, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 05.09.2012
6. Erzurum İlinde Organik Buğday Üretiminin Ekonomik Analizi, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25.06.2008
7. BUĞDAY VE NOHUTTA GÜBRE UYGULAMALARINDA EKONOMİK OPTİMUM NOKTASININ BELİRLENMESİ, Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25.06.2007
8. Erzurum yöresinde organik tarımda buğday fiğ yetiştiriciliği, Tükiye III. Organik Tarım Sempozyumu, 01.11.2006
9. Organik Tarımda Farklı Ekim Nöbeti Uygulamalrının Denenmesi, Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25.06.2007
10. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, XII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25.05.2016
11. Aile Tarım İşletmelerinden Şirket İşletmelerine Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme, XII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25.05.2016
12. Iğdır ilinde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirleyen Faktörler, XI. ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 03.09.2014
13. IĞDIR İLİNDE DOMATES ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI, VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazaralama Sempozyumu, 04.10.2016
14. IĞDIR İLİNDE ELMA ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI, VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazaralama Sempozyumu, 04.10.2016
15. IĞDIR İLİNDE KAYISI ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI, Vıı. Bahçe ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04.10.2016
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
 1. Karadaş, K. Ertürk, Y.E. 2016. Iğdır İlinde Domates Üretimi Ve Pazarlaması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 33-37, Eğridir, Isparta.
 2. Ertürk, Y.E., Karadaş, K. Geçer, M.K. 2016. Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 38-43, Eğridir, Isparta.
 3. Ertürk, Y.E., Karadaş, K. Geçer, M.K. 2016. Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması. Meyve Bilimi, Cilt 1 (Özel): 44-49, Eğridir, Isparta.
 4. Karadaş, K., 2017. Şanlıurfa İlinde Koyunculuk İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu: Siverek İlçesi Örneği. GÜFBED, 7 (2): 268-279
 5.  
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
 1. Karadaş. K, Olgun, M.Turgut, B. Küçüközdemir, Ü. Gülseven, D. 2006. Erzurum yöresinde organik tarımda buğday-fiğ yetiştiriciliği. Tükiye III. Organik Tarım Sempozyumu. 1-4 Kasım, s:75-80, Yalova. 
 2. Karadas, K. Turgut, B. Olgun, M. 2007, Organik Tarımda Farklı Ekim Nöbeti Uygulamalarının Tespiti. 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, s: 142-145,Erzurum
 3. Kumlay, A.M., Olgun, M., Turgut, B., Karadaş, K. 2007, Buğday ve Nohutta Gübre Uygulamalarında Ekonomik Optimum Noktasının Belirlenmesi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, s 213-216, Erzurum.  
 4. Karadaş, K., S. KIZILOĞLU, 2008. Erzurum İlinde Organik Üretimin Ekonomik Analizi. VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. 25-27 Haziran, Bursa.
 5. Karadaş, K., S. KIZILOĞLU, 2009. Erzurum’da Organik Tarım Yapan İşletmelerin Organik Üretim İsteklerini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi. 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Erzurum.     
 6. Ertürk, Y,E. Karadaş, K., 2012 Iğdır İlinde Yoksulluğun Kaynaklarından Göç Gerçeği 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi  5-7 Eylül 2012 cilt:1 s:486-492 Konya.
 7. Karadaş, K. Şahin, K. Ertürk, Y.E. Demir. O., 2014. Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Bilincinin Belirlenmesi. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, s:1221-1226, 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 8. Şahin, K. Ertürk, Y. E. Karadaş, K. Yılmaz, İ. 2014. Iğdır İli’nde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Kârlılığı Artırma Yolları Üzerine Bir Araştırma. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, s:641-645, 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 9. Ertürk, Y. E. Karadaş, K. Şahin, K. 2014. Iğdır İli’nde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirleyen Faktörler. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, s:1356-1364, 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 10. Yılmaz, İ. Karadaş, K. Şahin, K. Sarı, M. Önk, K. 2014. TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim ve
  Pazarlama Olanaklarının Araştırılması. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi, s:1428-1433, 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 11. Karadaş, K., Ertürk, Y.E., Şahin, K. Karadağ Gürsoy, A. 2016. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygıları Üzerine Bir Araştırma. 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı, Cilt 3, S: 1635-1642, Isparta.
 12. Şahin, K., Ertürk, Y.E. Karadaş, K. 2016. Aile Tarım İşletmelerinden Şirket İşletmelerine Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme. 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı, Cilt 3, S: 1653-1658, Isparta.
 13. Karadaş, K. Ertürk, Y.E. 2016. Iğdır İlinde Domates Üretimi ve Pazarlaması. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016, Eğridir, Isparta.
 14. Ertürk, Y.E., Karadaş, K. Geçer, M.K. 2016. Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016,  Eğridir, Isparta.
 15. Ertürk, Y.E., Karadaş, K. Geçer, M.K. 2016. Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (Poster Bildiri), 04-07 Ekim 2016,  Eğridir, Isparta.
 16.  Erturk, Y. E., Eyduran, E., Karadağ Gürsoy, A., Tariq, M. M., 2017. Predictive Performances of Chaid and Mars Data Mining Algorithms in the Establishment of Relationship between Live Body Weight and Several Morphological Measurements of Indigenous Mengali Sheep and Its Economic Importance. ICAFOF. İnternational Conference on Agriculture Forest, Food Science and Technologies. 15-17 May.2017. Nevşehir, Turkey.
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. KADİRHANOĞULLARI İ., Iğdır ilinde arıcılığın ekonomik analizi,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
2. ÖZGER Ö., Iğdır ilinde manda yetiştiriciliği faaliyetinin ekonomik analizi,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
3. OĞUR H., Iğdır ilinde besi sığırcılığı üretim ekonomisi,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
4. BAKÇI C., Iğdır ilinde süt sığırcılığı üretim ekonomisi,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
5. GÜLER F., Iğdır ilinde domates üretim ekonomisi,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Iğdır İlinde süt sığırcılığı üretim ekonomisi, 25.11.2016
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Iğdır İlinde Besi Sığırcılığı Üretim Ekonomisi, 26.11.2016
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Iğdır ilinde Domates Üretim Ekonomisi, 26.11.2016
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, IĞDIR İLİNDE ARICLILIĞIN EKNONMİK ANALİZİ, 18.06.2014
5. ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM TA 03 04 01 009, 15.09.2003
6. TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, AB TARIM SEKTÖRÜNE UYUM SÜRECİNDE ERZURUM İLİ NDE ORGANİK TARIM YAPAN VE YAPMAYAN TARIM İŞLETMELERİNİN BAŞARI ANALİZİ TOVAG 1043336, 15.09.2005
Hakemlikler:
1. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, TR DİZİN, TÜRKİYE
2. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, , TÜRKİYE
3. Alınteri, , TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar), Yüksek Lisans, 2016-2017
2. Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar), Yüksek Lisans, 2015-2016
3. Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar), Yüksek Lisans, 2015-2016
4. Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri (Bahar), Lisans, 2015-2016
5. Mikro Ekonomi (Güz), Lisans, 2014-2015
6. Tarım Ekonomisi (Güz), Lisans, 2014-2015
7. Tarımsal İşletmecilik (Güz), Lisans, 2014-2015
8. Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlaması (Güz), Lisans, 2014-2015
9. Makro Ekonomi (Bahar), Lisans, 2014-2015
10. Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar), Yüksek Lisans, 2014-2015
11. Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar), Yüksek Lisans, 2013-2014
12. Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar), Yüksek Lisans, 2014-2015
13. Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar), Yüksek Lisans, 2013-2014
14. Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri (Bahar), Lisans, 2013-2014
15. Tarımsal Kooperatifçilik (Bahar), Lisans, 2013-2014
16. Tarım Muhasebesi (Bahar), Lisans, 2013-2014
17. Tarım Tarihi ve Deontolojisi (Bahar), Lisans, 2013-2014
18. Tarımsal Kıymet Takdiri (Bahar), Lisans, 2013-2014
19. Genel Ekonomi (Bahar), Lisans, 2013-2014
20. Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik (Güz), Lisans, 2011-2012
21. Genel Ekonomi (Bahar), Lisans, 2011-2012
22. Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz), Yüksek Lisans, 2017-2018
23. Tarımsal Girişimcilik (Güz), Yüksek Lisans, 2017-2018
24. Tarımsal Kıymet Takdiri (Güz), Lisans, 2017-2018
25. Tarımsal İşletmecilik (Güz), Lisans, 2017-2018
26. TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI (Bahar), Yüksek Lisans, 2016-2017
27. TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK (Bahar), Lisans, 2016-2017
28. TARIM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK (Bahar dönemi), Lisans, 2016-2017
29. TARIM MUHASEBESİ (Bahar dönemi), Lisans, 2016-2017
30. TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK (Güz dönemi), Yüksek Lisans, 2016-2017
31. ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK (Güz dönemi), Yüksek Lisans, 2016-2017
32. TÜRKİYE EKONOMİSİ (Güz dönemi), Lisans, 2016-2017
33. GIDA İŞLETMECİLİĞİ (Güz dönemi), Lisans, 2016-2017
34. TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK (Güz dönemi), Lisans, 2016-2017
35. Tarımsal İşletmecilik (güz dönemi), Lisans, 2016-2017
36. Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik (Bahar), Lisans, 2014-2015
37. Tarımsal Kooperatifçilik (Bahar), Lisans, 2015-2016
38. Tarım Muhasebesi (Bahar), Lisans, 2015-2016
39. Tarım Sektöründe Girişimcilik (Bahar), Lisans, 2015-2016
40. Tarım Ekonomisi (Güz), Lisans, 2015-2016
41. Gıda İşletmeciliği (Güz), Lisans, 2015-2016
42. Tarımsal Girişimcilik (Güz), Yüksek Lisans, 2015-2016
43. Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz), Yüksek Lisans, 2015-2016
44. Makro Ekonomi ve Tarım (Güz), Lisans, 2015-2016
45. Tarımsal İşletmecilik (Güz), Lisans, 2015-2016
46. Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz), Yüksek Lisans, 2014-2015
47. Tarımsal Girişimcilik (Güz), Yüksek Lisans, 2014-2015
48. Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği (Bahar), Lisans, 2014-2015
49. Tarım Sektöründe Girişimcilik (Bahar), Lisans, 2014-2015
50. Tarımsal Sigortacılık (Bahar), Lisans, 2014-2015
51. Tarımsal Kooperatifçilik (Bahar), Lisans, 2014-2015
52. Tarım Muhasebesi (Bahar), Lisans, 2014-2015
53. Makro Ekonomi ve Tarım (Güz), Lisans, 2014-2015
54. Tarım Tarihi ve Deontolojisi (Bahar), Lisans, 2014-2015
55. Tarımsal Girişimcilik (Güz), Yüksek Lisans, 2013-2014
56. Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz), Yüksek Lisans, 2013-2014
57. Tarım Ekonomisi (Güz), Lisans, 2013-2014
58. Tarımsal İşletmecilik (Güz), Lisans, 2013-2014
59. Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlanması (Güz), Lisans, 2013-2014
60. Makro Ekonomi ve Tarım (Güz), Lisans, 2013-2014
61. Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar), Yüksek Lisans, 2012-2013
62. Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması (Bahar), Yüksek Lisans, 2012-2013
63. Genel Ekonomi (Bahar), Lisans, 2012-2013
64. Tarım Muhasebesi (Bahar), Lisans, 2012-2013
65. Tarım Tarihi ve Deontolojisi (Bahar), Lisans, 2012-2013
66. Tarımsal Girişimcilik (Güz), Yüksek Lisans, 2012-2013
67. Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz), Yüksek Lisans, 2012-2013
68. Tarım Ekonomisi (Bahar), Lisans, 2012-2013
69. Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlanması (Güz), Lisans, 2012-2013
70. Makro Ekonomi ve Tarım (Güz), Lisans, 2012-2013
71. Tarım Ekonomisi (Güz), Lisans, 2011-2012
72. Genel Ekonomi (Güz), Lisans, 2011-2012
Ödüller:
Üyelikler:
1. Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2011
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4045
Belgegeçer
:
E-posta
:
koksal.karadas@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: