Leyla Akgün

Leyla Akgün

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90 476 - 223 0010

E-mail:leyla.akgun@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm
:
İŞLETME BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı)
Lisans
:
Azerbaycan Devlet Iktisat Üniversitesi, İşletme
Yüksek Lisans
:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme/Muhasebe ve Finansman
Doktora
:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme/İşletme Anabilim Dalı
Diller
:
Rusça,İngilizce
İlgi Alanları
:
Denetim
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. RUSYA’ DA PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİNİN HESAPLANMASININ DENETİMİ: DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE VE GERÇEKLEŞTİRME METODOLOJİSİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Sayı 55, 2018
2. Azerbaycan da Muhasebe Denetiminin Gelişimi Analitik Bir İnceleme ve Değerleme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt , Sayı 73, 2017
3. The Factors Determıng Extent of The Demand for Investment, Advanced Math. Models Applications, Cilt 2, Sayı 1, 2017
4. Audıt in Russıan Federatıon and the Research toward the Determınatıon of the Functıonıng of Audıt Mechanısm, Asian Journal of Economic Modelling, Cilt 5, Sayı 1, 2017
5. Türkiye Cumhuriyeti nin Bölgesel Sosyal İktisadi Kalkınma Programlarının Vergi Mekaznizması, Journal of Economy and Entrepreneurship, Cilt , Sayı 9, 2015
6. Foreign Direct Investment in Russia Unfavorable Investment Climate Uneven Distribution, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Cilt 5, Sayı 8, 2015
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Sürecinde Rus Muhasebe Sistemi İle İlgili Yapılan Çalışmalar ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mali Çözüm, Cilt 27, Sayı 141, 2017
2. The development of E‑payment Systems in Azerbaijan and the Current State of Application of E‑payment Instruments, Economics: Yesterday, Today and Tomorrow, Cilt 7, Sayı 1 A, 2017
3. Azerbaycan da Denetim ve Denetim Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 52, Sayı 125, 2015
4. Yolsuzlukla Uluslararası Mücadele ve Azerbaycan da Yolsuzluk Karşıtı Uygulamalar I, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi, Cilt , Sayı 124, 2015
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ, IĞDIR 1. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 06.11.2018
2. IASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL PERFORMANCE OF TOURISM COMPANIES IN BIST BY MEANS OF DATA MINING ALGORITHMS IN FINANCIAL RATIOS, 2nd International West Asia Congress of Tourism Research, 27.09.2018
3. Verginin Fonksiyonları: İndikatiflik Fonksiyonu, 2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 10.10.2018
4. Türkiye Ekonomisinde Diversifikasyon Katsayısı, 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 06.11.2018
5. The Effect of Strategic Management Accounting Techniques on Investment Decisions of Smes in Erzurum, 2nd InternatIonal SympoSIum on HumanItIeS and SocIal ScIence, 04.08.2018
6. MUHASEBE MESLEĞİNİN GELİŞEN VE DEĞİŞEN BOYUTU GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE TÜRKİYE UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI, 1.Uluslararası Bilimsel Araștırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), 19.05.2016
7. Kazakistan ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar, 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28.10.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. Akgün, L., “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Sürecinde Rus Muhasebe Sistemi İle İlgili Yapılan Çalışmalar ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, 2017, 27, (141), 61-76.

2.Akgün, L. ve Tektüfekçi, F., “Azerbaycan’da Denetim ve Denetim Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2015, 52, (125), 65-79.

3. Akgün, L., “Yolsuzlukla Uluslararası Mücadele ve Azerbaycan’da Yolsuzluk Karşıtı Uygulamalar-I-II”, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi, 2015, 124-125, 50-57, 50-61.

4. Akgün, L., “Artan Rekabet Ortamında İç Denetimin ve Denetimde Bağımsızlığın Rolü”, Azerbaycan Vergi Dergisi, 2014, 2, 161-170.

5. Akgün, L., “Rusya Merkez Bankasının Ödeme Sistemiyle İlgili Görevleri”, Dayanışma Dergisi, 2014, 121, 51-59. 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik,Rusya Federasyonu’nda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim, 2018
2.3rd International Thematic Monograph: Modern management tools and economy of tourism sector of the present era,Assessment Of Factors Affecting Financial Performance of Tourism Companies in BIST By Means Of Data Mining Algorıthms in Financial Ratios,Belgrad 2019
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
1. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Doi, CrossRef, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. YÖNETİM MUHASEBESİ, Lisans, 2018-2019
2. MALİYET MUHASEBESİ, Lisans, 2018-2019
3. ENVANTER VE BİLANÇO, Lisans, 2018-2019
4. ALTERNATİF YABANCI DİL, Önlisans, 2018-2019
5. GENEL MUHASEBE II, Lisans, 2018-2019
6. PARA VE BANKA, Lisans, 2018-2019
7. GENEL MUHASEBE I, Lisans, 2018-2019
8. GENEL MUHASEBE II, Lisans, 2017-2018
9. RUSÇA II, Lisans, 2015-2016
10. ENVANTER VE BİLANÇO, Lisans, 2017-2018
11. ÜRETİM YÖNETİMİ, Lisans, 2017-2018
12. GENEL MUHASEBE I, Lisans, 2017-2018
13. GENEL MUHASEBE I, Lisans, 2016-2017
14. Rusça III, Lisans, 2015-2016
15. Rusça I, Lisans, 2015-2016
16. Genel Muhasebe I, Lisans, 2015-2016
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
5037
Belgegeçer
:
E-posta
:
leyla.akgun@igdir.edu.tr
Web Site
:
leyla.akgun@igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır Üniv. İİBF. Suveren Kampüsü