Muhammed Alperen Özdemir

Muhammed Alperen Özdemir

Arş. Gör.

Telefon:0476 223 0040

E-mail:m.alperen.ozdemir@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Yapı Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
-
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi (2006)-Anadolu Üniversitesi (2013)
Yüksek Lisans
:
University of Dayton (2012)
Doktora
:
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devam)
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1, Muhammed Alperen Ozdemir, Ercan Serif Kaya, Bora Aksar, BurcinSenol Seker, Ferit Cakir, Eren Uckan, Bulent Akbas, Seismic vulnerability of masonry Jack arch slabs, Engineering Failure Analysis, Volume 77, July 2017, Pages 146-159, ISSN 1350-6307, http://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.02.008.

2. Mehmet BAYGIN, Suat Gokhan OZKAYA, Muhammed Alperen OZDEMIR, Ilker KAZAZ, A New Approach Based On Image Processing for Measuring Compressive Strength of Structures, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, [S.I.], p.21-25, July 2017, ISSN 2147-6799.https://www.atscience.org/IJISAE/article/view/620.

3. Muhammed Alperen Özdemir, İlker Kazaz, Suat Gökhan Özkaya, Evaluation and comparasion of ultimate deformation limits for RC columns, Engineering Structures, Volume 153, 15 December 2017, Pages 569-581, ISSN 0141-0196, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.10.050. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014102961732000X

4. SG Ozkaya, M Baygin, MA Ozdemir, I Kazaz. "Image Processing Based Analysis of the Compressive Strength for the Stones Used In Historical Masonry Structures." International Journal of Computer Science and Software Engineering (IJCSSE), Volume 6, Issue 10, 10 October 2017, Pages 216-222, ISSN 2404-4285, http://www.ijcsse.org/published/volume6/issue10/p2-V6I10.pdf

5. Mustafa Korkmaz, Muhammed A. Ozdemir, Evren Kavali, Ferit Cakir,Performance-based assessment of multi-story unreinforced masonry buildings: The case of historical Khatib School in Erzurum, Turkey, Engineering Failure Analysis, Volume 94, December 2018, Pages 195-213, ISSN 1350 6307, https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.08.002http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630717301061

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Özdemir M.A., Kazaz İ., Özkaya S.G., 2016, “An Analytical Investigation on the Plastic Hinge Length of Rectangular Reinforced Concrete Columns”, International Congress on Advanced Earthquake Resistant Structures, October 24th-28th (AERS 2016), Samsun, Turkey.

2. Mehmet BAYGIN, Suat Gokhan OZKAYA, Muhammed Alperen OZDEMIR, Ilker KAZAZ, "A New Approach Based On Image Processing for Measuring Compressive Strength of Structures", 5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'17), May 09-12, 2017, Istanbul, Turkey.

3. Mustafa Korkmaz, Devlet Çıragoğlu, Bircan Arslannur, M. Alperen Özdemir, Fidan Güzel, "Premature Deformation of Low-rise Buildings due to Stress Components of Highrise Buildings Adjacent to Them", 2th International Igdir Symposium (IGDIRSEMP 2017), October 9-11, Igdir, Turkey

4. Mustafa Korkmaz, Bircan Arslannur, M. Alperen Özdemir, Fidan Güzel, "Evaluation of Turkish Seismic Codes on alteration of intended use: The case of Aralik Vocational School", 2th International Igdir Symposium (IGDIRSEMP 2017), October 9-11, Igdir, Turkey

5. MUHAMMED A. OZDEMİR, İLKER KAZAZ, SUAT GÖKHAN ÖZKAYA, " Evaluation of Deformation Limits in Codes for Reinforced Concrete (RC) Columns", 4rd International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (4ICEES), October 11-13, 2017, Eskisehir, Turkey

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. M.A. Özdemir, Kazaz İ., 2015, "Comparison of experimental and estimated deformation capacities of rectangular reinforced concrete columns (Dikdörtgen kesitli betonarme kolonlarin deneysel ve hesap deformasyon kapasitelerinin karşilaştirilmasi)", Eight National Conference on Earthquake Engineering, 11-14 May 2015, Istanbul, Turkey (in Turkish).

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Betonarme Elemanlar İçin Hasar Sınırlarının Analitik Olarak Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 15.04.2015-15.10.2015

2. Aralık Küçük Sanayi Sitesi Fizibilite Çalışması, SERKA PROJESİ, Uzman, 12.01.2016-12.03.2016

3. Serkanın Desteğiyle Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Dile Geliyor,  SERKA PROJESİ, Uzman, 2013-2014

Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0476 223 0040
Dahili Tel.
:
7633
Belgegeçer
:
E-posta
:
m.alperen.ozdemir@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: