Mahmut SÖNMEZ

Mahmut SÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:mahmut.sonmez@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tefsir Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
-
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Diller
:
ARAPÇA
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Ebussuûd Efendi Tefsiri’nde Esbâb-ı Nüzûl = The Revelatory Occasion in Tafsir-i Ebussuûd EfendiUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2018, cilt: XI, sayı: 57, s. 846-857
Türkçe [D03416]

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Ayet Kavramının Semantik TahliliIğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, sayı: 7, s. 135-170
Türkçe [D04012]

Eğitim-Çevre İlişkisiIğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 10, s. 105-128
Türkçe [D04012]

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 


Ebussuûd Efendi Tefsiri’nde Esbâb-ı Nüzûl = The Revelatory Occasion in Tafsir-i Ebussuûd EfendiUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2018, cilt: XI, sayı: 57, s. 846-857


Âyetler Işığında İslam’ın Kadına Verdiği DeğerUluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, 9 Haziran 2018 = International Workshop on Islam and Woman, 9 June 2018, 2018, s. 511-529

Kur’an’da Cennet, Cehennem ile Yapılan Terğib ve TerhibUluslararası Din ve Dil Sempozyumu, 30 Kasım 2018 = International Symposium on Religion and Language, 30 November 2018, 2018, s. 211-227.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Kur'an'da Selam Kavramı. Iğdır üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam ediyor.

Hz. Yusuf Kıssasının İlmi, Edebi ve Eğitim Açılardan Vediği Mesajlar. Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam ediyor.

Asr Suresi'nin Tahlili. Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor.

Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

LİSANS DERSLERİ

 

2018-2019

Kur’an Okuma ve Tecvid 5, 7

Kur’an Okuma ve Tecvid 6, 8

 

2017-2018

Kur’an Okuma ve Tecvid 5, 7.

Kur'an Okuma ve Tecvid 6, 8.

 

2016-2017

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar, Kur’an Okuma ve tecvid 3.

Din Eğitimi, Kur’an Okuma ve Tecvid 4

İslam Eğitim Tarihi

Din Eğitimi

 

2015-2016

Kur’an Okuma ve Tecvid 1, 3.

İslam İbadet Esasları

 

2014-2015

Kur’an Okuma ve Tecvid 1.

İslam İnanç Esasları

İslam İbadet esasları

 

2013-2014

Kur’an Okuma ve Tecvid 4.

Din Eğitimi

Osmanlı Türkçesi

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

2016-2017

İlmi Tefsir

Erken Dönem Tefsiri

Klasik Tefsir Metinleri

 

2017-2018

İlmi Tefsir

Erken Dönem Tefsirleri

Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri

Rivayet tefsirlerinden Örnekler

Tesir Usulü Metinleri

 

2018-2019

İlmi Tefsir

Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri

Rivayet tefsirlerinden Örnekler

Tesir Usulü Metinleri

Klasik tefsirlerden Metinler

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
4246
Belgegeçer
:
E-posta
:
mahmut.sonmez@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: