Menekşe Bulut

Menekşe Bulut

Öğr. Gör.

Telefon:-

E-mail:menekse.bulut@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
Gıda Mühendisliği Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Süt Teknolojisi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
-
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Doktora
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Diller
:
İngilizce, Arapça
İlgi Alanları
:
-
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

  1.  Bulut, M., 2017. Turkey Registered Geographic Marked Cheese Map. Fourth Internatıonal Conference And Industrıal Exhıbıtıon On Daıry Scıence Park- Konya.1-5 November 2017.
  2.  Bulut, M., 2017. Milk And Milk Products Production Facilities- Environmental Impact Assessment (EIA) Impact- Prevention. Fourth Internatıonal Conference And Industrıal Exhıbıtıon  On Daıry Scıence Park- Konya. 1-5 November2017
  3. Bulut, M., 2017. The Ingredient of Royal Jelly. Fourth Internatıonal Conference And Industrıal Exhıbıtıon On Daıry Scıence Park- Konya. 1-5 November. 2017.
  4. Alwazeer, D., M., Bulut., 2017. Effects of Oxidoreduction Potential on the Quality of Dairy Products. 2. International Symposium of Igdir. 9 - 11 of October 2017
  5. Bulut, M., 2017. Utilization of Rheum Ribes L. (Uşkun) in Food Industry. International Symposium of Igdir. 9 - 11 of October 2017. 
  6. Bulut, M .,  2017   Geographical Marking and Registered Geographical Cheese in Turkey. International Symposium of Igdir. 9 - 11 of October 2017.
  7. Ceylan, M. M., Bulut, M., 2017. The Antioxidant Compounds of Some Plants – Spices and Using on Food Industry. 2. International Symposium of Igdir. 9 - 11 of October 2017.
  8. Ceylan, M., M., Bulut, M., 2017. Some Chemical Properties of Rheum Ribes L. (Uşkun) and Benefical Effects on Health. I. International Congress and Aromatic Plants "Natural and Healthy Life". 10-12 May 2017 Konya / Turkey
  9. Başturk.A.,  Yurt,B., Taze.H. B., Çavuş.M., Bulut.M., Türk Dünyası Nevruz Tatlısı: Semeni Helvası, 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.17-19 Nisan 2014

 

 

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

1.Duyusal Analiz Teknikleri

2.Beslenme İlkeleri

3.Özel Gıdalar Teknolojisi

4.Gıda Kalite Kontrol

5.Gıda ve Ekoloji

6.Ürün Geliştirme Prensipleri

7.Geleeksel Gıdalar Teknolojisi

8.Gıda Mühendisliği Tasarım

9.Gıda Bilimi ve Teknolojisi 

10.Süt İşleme Teknolojisi

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
-
Dahili Tel.
:
4451
Belgegeçer
:
04762230045
E-posta
:
menekse.bulut@igdir.edu.tr
Web Site
:
https://www.facebook.com/G%C4%B1da-M%C3%BChendisi-ile-G%C4%B1da-G%C3%BCndemi-Food-Agenda-with-Food-Engineering-256305614542380/
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Doğubayazıt Yolu Üzeri, Suveren Kampüsü 76000 Merkez/IĞDIR