Mehmet DAĞLAR

Mehmet DAĞLAR

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:4612

E-mail:mehmet.daglar@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TARİH BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ(Bölüm Başkan Yardımcısı), SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ(Enstitü Müdür Yardımcısı)
Lisans
:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/
Yüksek Lisans
:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/
Diller
:
İngilizce-Farsça
İlgi Alanları
:
Safeviler, Babürlüler, İran Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Tahmasb -Hümayun İttifakından Şiilik’in Rolü,, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,, Cilt , Sayı , 2016
2. Kitap İncelemesi: Hasan Rumlu, Safevi Şahı II. İsmail: Kahkaha Kalesi’nin 20 Yıllık Mahpusu, Tercüme, Mukaddime, Notlar ve Tıpkıbasım”,, vakanüvis, Cilt 2, Sayı 2, 2018
3. Ulama Sultan-ı Tekelü ve Osmanlı Devletine İlticası, vakanüvis, Cilt , Sayı 1, 2017
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

DAĞLAR MEHMET (2013). "Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Yönetimin Kökenleri ve Gelişimi", Tarih Bilinci Dergisi, (23-24), s.109-111.

DAĞLAR MEHMET (2016). "Oryantalizm, Sömürgecilik ve Öteki’ye Bakış", Tarih Bilinci Dergisi, (39), s. 40-45.

ORUÇ CİHAN- DAĞLAR MEHMET (2016). "Tahmasb -Hümayun İttifakından Şiilik’in Rolü", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), s.665-670.

DAĞLAR MEHMET, (2017), “XVI.Yüzyıl sonlarında Gediz Nahiyesinde Yerleşme ve Nüfus”, Kesit Akademi Dergisi/ The Journal of Kesit Academy, Yıl:3, Sayı 8, Haziran 2017, s.177-185.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Safevi Sarayında bir kalenderi Dervişi : Sadıki Bey Avşar, 18. Türk Tarih Kongresi, 01.10.2018
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

DAĞLAR MEHMET, "KERİM HAN ZEND'İN DİNİ SİYASETİ". I.ULUSLARARASI IĞDIR MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ", 1-6 KASIM, 2018

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

DAĞLAR MEHMET, ŞAH TAHMASB'IN DİNİ SİYASETİ: İRAN'DA KIZILBAŞLIKTAN ŞİİLİĞE GEÇİŞ, ÖNSÖZ YAYINCILIK, İSTANBUL, 2019.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi yıl :I, Sayı : I Aralık 2018 (Editör)

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:

History Studies, Volume 10/5 August 2018 

History studies, Volume 10/6 Semtember 2018

Verilen Dersler:

Osmanlı Teşkilat Tarihi I

Osmanlı Sosyo İktisat Tarihi I-II

Sömürgecilik Tarihi I-I

Bilimsel Araştırma Teknikleri 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
4612
Dahili Tel.
:
7516
Belgegeçer
:
E-posta
:
mehmet.daglar@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: