Mehmet DAĞLAR

Mehmet DAĞLAR

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:4612

E-mail:mehmet.daglar@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Tarih Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Doktora
:
Sakarya Üniversitesi
Diller
:
İngilizce-Farsça
İlgi Alanları
:
Safeviler, Babürlüler, İran Tarihi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

DAĞLAR MEHMET (2016). "Ulama Sultan-ı Tekelü ve Osmanlı Devleti’ne İlticası", Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1, s.180-189.

DAĞLAR MEHMET (2017). “Kitap İncelemesi: Hasan Rumlu, Safevi Şahı II. İsmail: Kahkaha Kalesi’nin 20 Yıllık Mahpusu, Tercüme, Mukaddime, Notlar ve Tıpkıbasım”, Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı:2, s.290-292.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

DAĞLAR MEHMET (2013). "Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Yönetimin Kökenleri ve Gelişimi", Tarih Bilinci Dergisi, (23-24), s.109-111.

DAĞLAR MEHMET (2016). "Oryantalizm, Sömürgecilik ve Öteki’ye Bakış", Tarih Bilinci Dergisi, (39), s. 40-45.

ORUÇ CİHAN- DAĞLAR MEHMET (2016). "Tahmasb -Hümayun İttifakından Şiilik’in Rolü", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), s.665-670.

DAĞLAR MEHMET, (2017), “XVI.Yüzyıl sonlarında Gediz Nahiyesinde Yerleşme ve Nüfus”, Kesit Akademi Dergisi/ The Journal of Kesit Academy, Yıl:3, Sayı 8, Haziran 2017, s.177-185.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

DAĞLAR MEHMET, "KERİM HAN ZEND'İN DİNİ SİYASETİ". I.ULUSLARARASI IĞDIR MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ", 1-6 KASIM, 2018

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

İran ve turan Tarihi Araştırmaları Dergisi yıl :I, Sayı : I Aralık 2018 (Editör)

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:

History Studies, Volume 10/5 August 2018 

History studies, Volume 10/6 Semtember 2018

Verilen Dersler:

Osmanlı Teşkilat Tarihi I

Osmanlı Sosyo İktisat Tarihi I-II

Sömürgecilik Tarihi I-I

Bilimsel Araştırma Teknikleri 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
4612
Dahili Tel.
:
7516
Belgegeçer
:
E-posta
:
mehmet.daglar@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: