Mehmet Polat

Mehmet Polat

Öğr. Gör.

Telefon:+90.476.226 13 14

E-mail:mehmetpolat@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Tuzluca Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Radyo ve Televizyon Programcılığı
İdari Görevler
:
UYGULAMA OTELİ MÜDÜRÜ
Lisans
:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ \ İKTİSAT
Yüksek Lisans
:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ \ İKTİSAT ABD
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ \ İKTİSAT TEORİSİ ABD (2014-DEVAM)
Diller
:
İNGİLİZCE
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

POLAT MEHMET(2017),  The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2.  International Journal of Social Sciences and Education Research , 3(2), 631-643. (Yayın No: 3456011)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

POLAT MEHMET (2016).  The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2.  IJSSER-International Journal of Social Sciences & Education Research (ISSN:21495939) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3455992)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

POLAT MEHMET  İSLAM EKONOMİSİ NDE EMEK VE SERMAYE.  ııı. Türkiye Lisnasüstü Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1272540)

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Genel Ekonomi

Genel İşletme

Genel Hukuk

İstatistik

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilgi İletişim Teknolojileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90.476.226 13 14
Dahili Tel.
:
2400
Belgegeçer
:
E-posta
:
mehmetpolat@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: