Melahat BATU AĞIRKAYA

Melahat BATU AĞIRKAYA

Öğr. Gör.

Telefon:-

E-mail:melahat.batu.agirkaya@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
Maliye Programı
İdari Görevler
:
Lisans
:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI/
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Tüketici Kredilerini Etkileyen Makroekonomik Değişkenlerin Saptanması, Global Journal of Economics and Business Studies, Cilt 7, Sayı 13, 2018
2. Sınır Ticaretinin Tüketicilerin Iğdır İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri, Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi, Cilt , Sayı 7, 2014
3. Tüketicilerin Reklamlara Yönelik Kuşkuculuğu Üzerine Bir Araştırma: Iğdır Örneği, Ünye İ.İ.B.F Dregisi, Cilt 1, Sayı 2, 2013
4. Bölıgeler Arasındaki Dengesizliklerin Giderilmesinde Güçlü Bir Dış Ticaret Arac, Iğdır Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 4, 2019
5. Sınır Ticareti Yapan Firmaların Iğdır İli Sosyo-ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 6, Sayı 9, 2015
6. Kırılgan Beşli Ülkelerinde Hisse Senedi Piyasasının Gelişimini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Analizi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2017
7. TÜKETİCİLERİN REKLAMLARA YÖNELİK KUŞKUCULUĞU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: IĞDIR ÖRNEĞİ, ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt , Sayı , 2017
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Evaluation of International Finance Centers as A Brand: Eastern EuropeanRegion Example, International Brand and Brand City Congress, 27.09.2018
2. Spor Turizminin Bölgesel Ekonomiye Katkıları, IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 21.09.2017
3. Asurlu Tüccarlardan Günümüze Anadoludaki Lojistiğin İktisadi Gelişimi, III.Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19.10.2017
4. Tourism Based Growth Hypothesis: Panel Data Analysis, II.ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU, 09.10.2017
5. SPOR TURİZMİNİN BÖLGESEL EKONOMİYE KATKILARI, 4.ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, 21.09.2017
6. Determinants of Foreign Direct Investments: Comparison of Developing Countries with EU Countries, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
7. Forecasting Production Amount and Cultivated Area of Tomato from the Period of 2017-2023 Using a Time Series Method: Case of Iğdır Province, Turkey, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
8. Forecasting Production Amount and Cultivated Area of Tomato from the Period of 2017-2023 Using a Time Series Method: Case of Iğdır Province, Turkey, II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey), 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. PARA VE BANKA TEORİSİ, Önlisans, 2018-2019
2. DEVLET BÜTÇESİ, Önlisans, 2018-2019
3. KAMU YÖNETİMİ, Önlisans, 2018-2019
4. ULUSLARARASI TİCARET, Önlisans, 2016-2017
5. DEVLET BORÇLARI, Önlisans, 2016-2017
6. MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ, Önlisans, 2016-2017
7. DIŞ DICARET STANDARDİZASYON, Önlisans, 2016-2017
8. KOMBİNE TAŞIMACILIK, Önlisans, 2014-2015
9. KAMU YÖNETİMİ, Önlisans, 2013-2014
10. KAMU MALİYESİ, Önlisans, 2013-2014
11. KAMU MALİYESİ, Önlisans, 2012-2013
12. DEVLET BÜTÇESİ, Önlisans, 2014-2015
13. BANKALAR MUHASEBESİ, Önlisans, 2012-2013
14. DIŞ DICARET STANDARDİZASYON, Önlisans, 2014-2015
15. İHRACAAT MEVZUATI, Önlisans, 2013-2014
16. VERGİ HUKUKU, Önlisans, 2014-2015
17. DIŞ DICARET STANDARDİZASYON, Önlisans, 2014-2015
18. Kombine Taşımacılık, Önlisans, 2015-2016
19. Devlet Bütçesi, Önlisans, 2015-2016
20. Serbest Bölgeler, Önlisans, 2015-2016
21. Kamu Yönetimi, Önlisans, 2015-2016
22. Kamu Yönetimi, Önlisans, 2012-2013
23. Serbest Bölgeler, Önlisans, 2012-2013
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
-
Dahili Tel.
:
3042
Belgegeçer
:
E-posta
:
melahat.batu.agirkaya@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Meslek Yüksekokulu