Melih YILDIZ

Melih YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0476 223 00 40

E-mail:melih.yildiz@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
:
Makine Mühendisliği
Anabilim Dalı/Program
:
Termodinamik
İdari Görevler
:
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi -Makine Müh. 2002
Yüksek Lisans
:
Erciyes Üniversitesi- Makine Müh. Bölümü Enerji A.B.D. - 2013
Doktora
:
Erciyes Üniversitesi -Makine Müh. Bölümü Enerji A.B.D. - 2018
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Yanma,İçten Yanmalı Motorlar, Enerji sistemleri, Termodinamik, Isı Transferi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Yıldız M., Albayrak Çeper B. (2017) Zero-dimensional single zone engine modeling of an SI engine fuelled with methane and methane-hydrogen blend using single and double Wiebe Function: A comparative study.International Journal of Hydrogen Energy, 42(40), 25756-25765.

Albayrak Çeper B., Yıldız M., Akansu S.O., Kahraman N. (2017)  Performance and emission characteristics of an IC engine under SI, SI-CAI and CAI combustion modes.  Energy, 136(2017), 72-79   

Albayrak Çeper B.,  Yıldız M.  (2017).  Experimental investigation of performance and emissions of the SICAI-hybrid engine systems. International Journal of Hydrogen Energy, 42(40), 25791-25800     

Yıldız M., Albayrak Çeper B. (2017).  Estimation of equilibrium combustion products of diesel-biodiesel fuel blends using the developed solving process for CnHm and CαHβOy fuel types.  International Journal of Automotive and Mechanical Engıneering, 14(2), 4332-4347  

Yıldız M.,  Akansu S. O.,  Albayrak Çeper B. (2015).  Computational Study of EGR and Excess Air Ratio Effects on a Methane Fueled CAI Engine.  International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 4(3), 152-161.                             

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Albayrak Çeper B., Yıldız M., Şimşek C. " Investigation of Engine Performances with C10H22, C7H16 and C12H26 fuels in AVDS 1790-2A Engine", 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, TÜRKİYE, 24-26 Ekim 2018, ss.22-26.

Yıldız M., Kurt M., Albayrak Çeper B. "Evaluation of Combustion and NOx Formation in a Gas Turbine Combustor by Changing Primary Zone Length", 6th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire, Nevşehir, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, ss.207-211.

Arslan E., Akansu S.O., Kahraman N., Yıldız M., "Numerical investigation on oxy enriched air combustion with methane fuel in combustion chamber of a boiler", 6th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire, Nevşehir, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.255-264.

Yıldız M., Albayrak Çeper B., "Zero-dimensional single zone engine modeling study on methane fuelled SI engine using single and double Wiebe functions", 9th. Sustainable Energy and Environmental Protection (SEEP2016), Kayseri, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2016, pp.208-215.

Albayrak Çeper B., Yıldız M., Demirtaş V., Soyhan H.S., Kahraman N., "3d Cold Follow Simulation Inside Intake Manifold and Cylinder of an IC Engine", 5th International Conference on Fuel and Combustion in Engineering (FCE’16), İstanbul, TÜRKIYE, 18-19 Ocak 2016, no.4, pp.44-48.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Albayrak Çeper B., Yildiz M., Yeniceli G., Aydin K., "Avds 1790-2a Motorunda F54, F34 ve Kanola Bazlı Biyodizel Karısımlarının Motor Performansı Üzerine Etkisinin Sayısal İncelenmesı", 8.Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK2016), Ankara, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2016, ss.161-169.

Yıldız M., Albayrak Çeper B., Akansu S.O., Ünalan S., “CAI yanmalı bir motorda EGR oranın etkisinin sayısal olarak incelenmesi.” 19.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, TÜRKIYE, 9-12 Eylül 2013, ss.1188-1193 

 
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:

Improvement Trends for Internal Combustion Engines, (Editors: Albayrak Çeper B and  Yildiz M), 2018, IntechOpen,  DOI: 10.5772/66235,   ISBN: 978-953-51-3892-1

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Benzin-dizel ve LPG-dizel yakıtlı bir dizel motorda RCCI yanma uygulamasının motor  performansına ve emisyonlarına etkisinin deneysel incelenmesi. Yürütücü: Doç.Dr.Bilge Albayrak Çeper. Erciyes Univ. BAP(Araştırmacı)-2018-Devam Ediyor

The investigation of the effect of hydrogen and oxygen on an engine’s performance and emissions. Supervisor: Prof.Dr.S.OrhanAkansu. Erciyes Univ. BAP (Araştırmacı)-2013-16 Tamamlandı.

The design of a hybrid engine system with CAI combustion engine fuelled with alternative fuels and the investigation of its emissions and performance. Supervisor: Assoc.Prof.BilgeAlbayrakÇeper. TUBITAK, (Bursiyer) -2013-2015 Tamamlandı

 

Hakemlikler:

Proc IMechE Part D: J Automobile Engineering, Dergide Hakemlik, Haziran 2015

Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0476 223 00 40
Dahili Tel.
:
0
Belgegeçer
:
E-posta
:
melih.yildiz@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: