Mehmet Harbi ÇALIMLI

Mehmet Harbi ÇALIMLI

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0476 226 13 14

E-mail:mharbi.calimli@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Tuzluca Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doktora
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Nanokümeler, kataliz, hidrojen teknolojileri, termodinamik, adsorbsiyon kinetiği.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Hidrate Edimiş Uleksit Mineralinin Borik Asit Çözeltisindeki Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi. CALİMLİ MH, TUNÇ M. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 8(2): 149-157, 2018. DOI: 10.21597/jist.428360

2. Immobilization kinetics and mechanism of bovine serum albumin on diatomite clay from aqueous solutions.Calimli, MH Demirbas, O; Aygun, A; Alma, MH; Nas, MS; Sen, F. APPLIED WATER SCIENCE. 8, 7, 209, 2018. DOI: 10.1007/s13201-018-0858-8

3. The dye removal from aqueous solution using polymer composite films. Sen, F; Demirbas, O; Calimli, MH; Aygun, AAlma, MH; Nas, MS. APPLIED WATER SCIENCE. 8, 7, 206, 2018.DOI: 10.1007/s13201-018-0856-x 

4. The fifth version of atom bond connectivity index (ABC5) of an ınfinite class of dendrimers. calimli m.h. OPTOELECTRONİCS AND ADVANCED MATERİALS – RAPID COMMUNICATIONS Vol. 5, No. 10, October 2011, p. 1091 - 1092.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Fosforik Asit Çözeltilerinde Üleksitin Çözünme Kinetiği/ Dissolution Kinetics of Ulexite in Phosphoric Acid Solutions III. Uluslar arası Bor Sempozyumu/ III. International Symposium, 2-4 Kasım/November 2006, Ankara@2006, ISBN: 9944-89-182-7(Yüksek Lisans Tezi).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. Removal of Dyestuff from Water Using Polyethylene / Surface Modified Green Clay Composite Film Özkan DEMİRBA, Mehmet Salih NAS, Mehmet Harbi ÇALIMLI, Mehmet Nuri ATALAR, Mehmet Hakkı ALMA, Fatih ŞEN. VII. Polymer science and technology congress with ınternational participationulusal  vı  uluslararası polimer  bilim  ve  teknolojisi  kongresi Eskişehir. 09-12 Eylül 2018.

2.  Yeni gst inhibitörleri olarak bazı benzimidazoller. Fikret türkan, Mehmet Harbi ÇALIMLI, Ayhan AKGÜN. Iğdır ınternatıonal conference on multıdıscıplınary studıes. November 6-7, 201

3. The Investigation of Thermodynamics Parameters and Adsorption Kinetics of Serum Albumin on Gürpinar Clay. Özkan Demirbaş, Mehmet Salih Nas, Mehmet Harbi Çalimli. 09-11 Ekim 2017.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1) Özkan Demirbaş, Mehmet Harbi Çalımlı, Esra Kuyuldar, İ. Halil Baydilek, Mehmet Salih Nas, Fatih Şen       Thermodynamic Kinetics and Sorption of Bovine Serum Albumin with Different Clay materials       Applications of Ion Exchange Materials in Biomedical Industries. 2018

2) Busra Balli, Mehmet Harbi Çalımlı, Esra Kuyuldar, Fatih Sen     Diffusion, Transport and Water Absorption Properties of Eco-Friendly Polymer Composites  Sustainable Polymer Composites and Nanocomposites, Springer. 2018

3) Busra Balli, Mehmet Harbi Calimli, Esra Kuyuldar, Fatih Sen     Synthesis, Characterization, and Applications of Hemicellulose Based Eco-Friendly Polymer Composites           Sustainable Polymer Composites and Nanocomposites, Springer. 2018

4) Hakan Burhan, Gazi Yilmaz, Ahmet Zeytun, Harbi Calimli, Fatih Sen    Use of carbon-Nanotube based materials in Microbial Fuel Cells   Microbial Fuel Cells: Materials and Applications, MRF, USA  2018

5) Fatma Aydin Unal, Mehmet Harbi Calimli, Hakan Burhan, Fatma Sismanoglu, Busra Yalcın, Fatih Şen*       Microbial fuel cells characterization  Microbial Fuel Cells: Materials and Applications, MRF, USA. 2018

6) Mehmet Harbi Calimli, Mehmet Salih Nas, Hakan Burhan, Fatih Sen*   Mesoporous materials in biofuel cells            Enzymatic Fuel Cells: Materials and Applications, MRF, USA  2018

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Nano Karbon Nitrit(g-C3N4) yüzeyine Dekore Geçiş Metal Nanokümelerinin Organometalik Yaklaşımla Sentezi, Tanımlanması ve Fotokatalitik Performanslarının Cr(IV) İyonunun İndirgenmesinde İncelenmesi. ( 24.3.2018)

2. Cr(VI) İyonunun Katalitik/Fotokatalitik İndirgenme Tepkimeleri için Parçacık Boyut Kontrollü Pd@r-GO Kompozit Malzemesinin Geliştirilmesi. (Kasım 2018 de bitirilmiştir).

 

Hakemlikler:

1. Energy Conversion and Management (Elsevier) dergisinde 2016 yılında üç makale hakemliği yapmıştır.

2. Energy Conversion and Management (Elsevier) dergisinde 2017 yılında iki makale hakemliği yapmıştır.

3. Energy Conversion and Management (Elsevier) dergisinde 2018 yılında 4 makale hakemliği yapmıştır.

4. Journal of Environmental Chemical Engineering (Elsevier) dergisinde 2018 yılında 1 makale hakemliği yapmıştır.

5. Heliyon  (Elsevier) dergisinde 2018 yılında 2 makale hakemliği yapmıştır.

6. BioNanoScience (Springer) dergisinde 2018 yılında 3 makale hakemliği yapmıştır.

7. International Journal of Environmental Science and Technology (Springer) dergisinde 2018 yılında 3 makale hakemliği yapmıştır.

8. Journal of The Institute Science and Technology dergisinde 2018 yılında 5 makale hakemliği yapmıştır.

 

 

 

 

Verilen Dersler:

1. Genel Kimya 

2. Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3. Girişimcilik 

4. Bilgi İletişim Teknolojileri

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90-476-223 0010
Dahili Tel.
:
3437
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
mharbi.calimli@igdir.edu.tr
Web Site
:
mharbi.calimli@igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır üniversitesi Karaağaç kampüsü Merkez/Iğdır