Mehmet Harbi ÇALIMLI

Mehmet Harbi ÇALIMLI

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0476 226 13 14

E-mail:mharbi.calimli@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Tuzluca Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doktora
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Nanokümeler, kataliz, hidrojen teknolojileri, termodinamik, adsorbsiyon kinetiği.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Highly Monodispersed Palladium-Ruthenium Alloy Nanoparticles Assembled on Poly(N-vinyl-pyrrolidone) for Dehydrocoupling of Dimethylamine−Borane: An Experimental and Density Functional Theory Study  Betul Sen, Ayşenur Aygün, Mehmet Ferdi Fellah, Mehmet Harbi Calimli, Fatih Sen. Journal of Colloid and Interface Science, 10.1016/j.jcis.2019.03.057

2. Monodisperse ruthenium-copper alloy nanoparticles decorated on reduced graphene oxide for dehydrogenation of DMAB. Betul Sen, Esra Kuyuldar, Aysun Şavk, Harbi Calimli, Sibel Duman, Fatih Sen.  International Journal of Hydrogen Energy, 10.1016/j.ijhydene.2019.02.176

3. Betül Şen, Ayşenur Aygün, Aysun Şavk, Mehmet Harbi Çalımlı, Senem Karahan Gülbay, FatihŞen. Bimetallic palladium-cobalt nanomaterials as highly efficient catalysts for dehydrocoupling of dimethylamine borane. International Journal of Hydrogen Energy. Available online 15 February 2019. doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.01.215.

4. Betül Şen, Ayşenur Aygün, Aysun Şavk, Sibel Duman, Mehmet Harbi Calimli, Ela Bulut, FatihŞen.Polymer-graphene hybrid stabilized ruthenium nanocatalysts for the dimethylamine-borane dehydrogenation at ambient conditions. Journal of Molecular Liquids. Volume 279, 1 April 2019, Pages 578-583. doi.org/10.1016/j.molliq.2019.02.003.

5. Aysun Savk, Buse Özdil, Buse Demirkan, Mehmet Salih Nas, Mehmet Harbi Calimli, Mehmet Hakkı Alma, Inamuddin, Abdullah M.Asiri, FatihŞen.Multiwalled carbon nanotube-based nanosensor for ultrasensitive detection of uric acid, dopamine, and ascorbic acid. Materials Science and Engineering: C. Volume 99, June 2019, Pages 248-254. doi.org/10.1016/j.msec.2019.01.113.

6. Betül Şen, Ayşenur Aygün, Aysun Şavk, Fulya Gülbağça, Senem Karahan Gülbay, Mehmet Harbi Çalımlı, Fatih Şen.Binary Palladium–Nickel/Vulcan carbon-based nanoparticles as highly efficient catalyst for hydrogen evolution reaction at room temperature.Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. Available online 21 May 2019. doi.org/10.1016/j.jtice.2019.04.040

7. Ozkan Demirbas, Mehmet Harbi Calimli, Esra Kuyuldar, Mehmet Hakki Alma, Mehmet Salih Nas, Fatih Sen.Equilibrium, Kinetics, and Thermodynamic of Adsorption of Enzymes on Diatomite Clay Materials. BioNanoSci. Demirbas, O., Calimli, M.H., Kuyuldar, E. et al. (2019). https://doi.org/10.1007/s12668-019-00615-1.

8. Hidrate Edimiş Uleksit Mineralinin Borik Asit Çözeltisindeki Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi. Calimli MH, Tunç M. Iğdir univ. J. Inst. Sci. & Tech. 8(2): 149-157, 2018. DOI: 10.21597/jist.428360

9. Immobilization kinetics and mechanism of bovine serum albumin on diatomite clay from aqueous solutions. Calimli, MH; Demirbas, O; Aygun, A; Alma, MH; Nas, MS; Sen, F. Applied Water Science. 8, 7, 209, 2018. DOI: 10.1007/s13201-018-0858-8

10. The dye removal from aqueous solution using polymer composite films. Sen, F; Demirbas, O; Calimli, MH; Aygun, AAlma, MH; Nas, MS. Applied Water Science. 8, 7, 206, 2018.DOI: 10.1007/s13201-018-0856-x

11.Turhan, M  ; Aysu, T; Calimli, MH; Kucuk, MM. Catalytic liquefaction of Spirogyra gratiana transeau alga with supercritical solvents. Energy Sources Part A-Recovery Utılızatıon And Envıronmental Effects. 39, 1, 90-96. DOI: 10.1080/15567036.2016.1201551.

12. The fifth version of atom bond connectivity index (ABC5) of an ınfinite class of dendrimers. calimli m.h. Optoelectronics And Advanced Materials – Rapid Communications Vol. 5, No. 10, October 2011, p. 1091 - 1092.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Fosforik Asit Çözeltilerinde Üleksitin Çözünme Kinetiği/ Dissolution Kinetics of Ulexite in Phosphoric Acid Solutions III. Uluslar arası Bor Sempozyumu/ III. International Symposium, 2-4 Kasım/November 2006, Ankara@2006, ISBN: 9944-89-182-7(Yüksek Lisans Tezi)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. Removal of Dyestuff from Water Using Polyethylene / Surface Modified Green Clay Composite Film Özkan DEMİRBA, Mehmet Salih NAS, Mehmet Harbi ÇALIMLI, Mehmet Nuri ATALAR, Mehmet Hakkı ALMA, Fatih ŞEN. VII. Polymer science and technology congress with ınternational participationulusal  VII  uluslararası polimer  bilim  ve  teknolojisi  kongresi Eskişehir. 09-12 Eylül 2018.

2.  Yeni gst inhibitörleri olarak bazı benzimidazoller. Fikret türkan, Mehmet Harbi ÇALIMLI, Ayhan AKGÜN. Iğdır ınternatıonal conference on multıdıscıplınary studıes. November 6-7, 201

3. The Investigation of Thermodynamics Parameters and Adsorption Kinetics of Serum Albumin on Gürpinar Clay. Özkan Demirbaş, Mehmet Salih Nas, Mehmet Harbi Çalimli. 09-11 Ekim 2017.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. Thermodynamic Kinetics and Sorption of Bovine Serum Albumin with Different Clay Materials. (Applications of Ion Exchange Materials in Biomedical Industries pp 139-154). Demirbaş Ö., Çalımlı M.H., Kuyuldar E., Halil Baydilek İ., Nas M.S., Şen F. (2019) Thermodynamic Kinetics and Sorption of Bovine Serum Albumin with Different Clay Materials. In: Inamuddin (eds) Applications of Ion Exchange Materials in Biomedical Industries. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-030-06082-4_6

2. Synthesis, Characterization, and Applications of Hemicellulose Based Eco-friendly Polymer Composites. (Sustainable Polymer Composites and Nanocomposites pp 293-311). Balli B., Calimli M.H., Kuyuldar E., Sen F. (2019) Synthesis, Characterization, and Applications of Hemicellulose Based Eco-friendly Polymer Composites. In: Inamuddin, Thomas S., Kumar Mishra R., Asiri A. (eds) Sustainable Polymer Composites and Nanocomposites. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-030-05399-4_10

3.  Mesoporous Materials in Biofuel Cells. MH Calimli, MS Nas, H Burhan, F Sen. Enzymatic Fuel Cells. Material Research Foundation 44(2019) 157-172. Doi.org/10.21741/9781644900079-7

4. Use of Carbon-Nanotube Based Materials in Microbial Fuel Cells. Hakan Burhan, Gazi Yilmaz, Ahmet Zeytun, Harbi Calimli, Fatih Sen, Use of Carbon-Nanotube Based Materials in Microbial Fuel Cells, Materials Research Foundations, Vol. 46, pp 151-176, 2019doi.org/10.21741/9781644900116-7

5. Microbial Fuel Cells Characterization.Fatma Aydin Unal, Mehmet Harbi Calimli, Hakan Burhan, Fatma Sismanoglu, Busra Yalcın, Fatih Şen, Microbial Fuel Cells Characterization, Materials Research Foundations, Vol. 46, pp 75-100, 2019. doi.org/10.21741/9781644900116-4

 

 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.Bazı aromatik bitkilerden elde edilen doğal boyarın diatomit yüzeyine sorpsiyon özelliklerinin incelenmesi. Erdal TALAŞ. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2018.

Projeler:

1. Nano Karbon Nitrit(g-C3N4) yüzeyine Dekore Geçiş Metal Nanokümelerinin Organometalik Yaklaşımla Sentezi, Tanımlanması ve Fotokatalitik Performanslarının Cr(IV) İyonunun İndirgenmesinde İncelenmesi. ( 24.3.2018)

2. Cr(VI) İyonunun Katalitik/Fotokatalitik İndirgenme Tepkimeleri için Parçacık Boyut Kontrollü Pd@r-GO Kompozit Malzemesinin Geliştirilmesi. (Kasım 2018 ).

 

Hakemlikler:

1. Energy Conversion and Management (Elsevier) dergisinde 2016 yılında üç makale hakemliği yapmıştır.

2. Energy Conversion and Management (Elsevier) dergisinde 2017 yılında iki makale hakemliği yapmıştır.

3. Energy Conversion and Management (Elsevier) dergisinde 2018 yılında 4 makale hakemliği yapmıştır.

4. Journal of Environmental Chemical Engineering (Elsevier) dergisinde 2018 yılında 1 makale hakemliği yapmıştır.

5. Heliyon  (Elsevier) dergisinde 2018 yılında 2 makale hakemliği yapmıştır.

6. BioNanoScience (Springerdergisinde 2018 yılında 3 makale hakemliği yapmıştır.

7. International Journal of Environmental Science and Technology (Springerdergisinde 2018 yılında 3 makale hakemliği yapmıştır.

8. Journal of The Institute Science and Technology dergisinde 2018 yılında 5 makale hakemliği yapmıştır (Dergi Park).

 

 

 

 

Verilen Dersler:

1. Genel Kimya

2. Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3. Girişimcilik

4. Bilgi İletişim Teknolojileri, 162200102101.1

5. ​Geleceğin Motor Yakitlari Için Biyohidrojen, Bmbb-101.1

6. Deontoloji Ve Meslek Etiği 162200204106.1

7. Tibbi Laboratuar Uygulamalari,162200202101.1

8. Uzmanlik Alan Dersi.Bmd-802.13


 

 

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
0476 226 13 14
Dahili Tel.
:
3437
Belgegeçer
:
E-posta
:
mharbi.calimli@igdir.edu.tr
Web Site
:
mharbi.calimli@igdir.edu.tr
Adres
:
Iğdır üniversitesi Karaağaç kampüsü Merkez/Iğdır